Fagvalg

Fagvalg

Studenter på Dragvoll. Foto
Foto: Elin Iversen

Som student på NTNU skal du gjøre noen fagvalg underveis i studiene. Noen studier har flere valgmuligheter enn andre.

Du kan ha muligheten til å velge fag som gir deg mer faglig fordypning, fag som gir større tverrfaglighet inn i graden din, eller fag som er undervisningsfag i skolen. Du vil kanskje velge fag som passer med planene for hva du vil gjøre etter studiene, noe du tror etterspørres for fremtidens samfunn, eller fag du bare synes er spennende. Kanskje kan valget ditt være en kombinasjon av disse faktorene? 

Boarder HUMSAM

Boarder HUMSAM-studier. Illustrasjon

Fagvalg for humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fagområder (HUMSAM)

Fagvalg for humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fagområder (HUMSAM)

Tar du en bachelorgrad innenfor HUMSAM-fagområder, skal du velge hvilke fag du vil ha i ditt breddeår/fag 2 som fordypning.

  • Tar du en bachelorgrad i disiplinfag, kan du kan velge ferdig sammensatte årsstudier, emnepakker, utveksling, eller kombinere valgfrie emner både fra Dragvoll og fra andre campuser.  
  • Du kan også avtale å snakke med studieveiledere eller faglærere utenom fagvalgsdagen, eller du kan delta på informasjonsmøter om de ulike tilbudene. 

Aarsstudier

Til nettside om årsstudier


Årsstudier
 

Å velge et årsstudium fra et annet fagområde, vil kunne gi deg både faglig dybde og bredde i graden din. Årsstudiene er lagt opp med jevn progresjon og helhet innenfor et fagområde, og timeplanen legges klar for deg. 

Valgfrie emner og emnepakker

Til nettside om valgfrie emner og emnepakker


Emnepakker og valgfrie emner

Ønsker du å sette sammen valgåret ditt selv etter egne interesser, kan du velge enkelte emnepakker, som er en samling av emner knyttet til et fagområde eller tematikk. Du kan også velge fra alle åpne emner ved NTNU.

Utveksling

Til nettside om utveksling


Utveksling
 

Du har gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands som en del av bachelorgraden din. Start planleggingen av utenlandsoppholdet ditt så tidlig som mulig, gjerne 1 år før du ønsker å reise. Husk at emnene eller praksisen du skal ta i utlandet må passe inn i studieplanen din.

Tverrfaglig profil


Fag 2 lektor

Som lektorstudent innen humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag skal du velge undervisningsfag 2 mot slutten av det første studieåret på lektorprogrammet. Her kan du lese mer om de ulike undervisningsfagene.