Fagvalg

Fagvalg

Studenter på Dragvoll. Foto
Foto: Elin Iversen

Som student på NTNU skal du gjøre noen fagvalg underveis i studiene. Noen studier har flere valgmuligheter enn andre. På denne nettsiden finner du mer informasjon om de ulike valgmulighetene du har.

Du kan ha muligheten til å velge fag som gir deg mer faglig fordypning, fag som gir større tverrfaglighet inn i graden din, eller fag som er undervisningsfag i skolen. Du vil kanskje velge fag som passer med planene for hva du vil gjøre etter studiene, noe du tror etterspørres for fremtidens samfunn, eller fag du bare synes er spennende. Kanskje kan valget ditt være en kombinasjon av disse faktorene? Les mer om det å ta studievalg her.

Boarder HUMSAM

 

 

Boarder HUMSAM-studier. Illustrasjon

Fagvalg for humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fagområder (HUMSAM)

Fagvalg for humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fagområder (HUMSAM)

Tar du en bachelorgrad innenfor HUMSAM-fagområder skal du velge

  • hvilke fag du vil ha i ditt breddeår/fag 2. Du kan velge ferdig sammensatte årsstudier, emnepakker, utveksling, eller kombinere valgfrie emner både fra Dragvoll og fra andre campuser. (Ditt studieprogram kan også ha anbefalte emnekombinasjoner i studieplanen, se på nettsidene for ditt studieprogram under studiets oppbygning.)
  • en mastergrad etter bachelorgraden? Her kan du se hvilke humanistiske masterutdanninger og hvilke samfunnsvitenskapelige masterutdanninger som kan være aktuelle.

Er du lektorstudent, skal du velge

  • ditt undervisningsfag 2 mot slutten av det første studieåret på lektorprogrammet

 

Aarsstudier

Til nettside om årsstudier


Årsstudier og emnepakker

Å velge et årsstudium eller emnepakke fra et annet fagområde, vil kunne gi deg både faglig dybde og bredde i graden din. Årsstudiene og emnepakkene er lagt opp med jevn progresjon og helhet innenfor et fagområde, og timeplanen legges klar for deg. 

Valgfrie emner

Til nettside om valgfrie emner og emnepakker


Valgfrie emner

Du kan sette sammen valgåret ditt selv, ved å velge blant alle åpne emner ved NTNU. Her finner du en samling av emner innenfor en rekke tematikker som kan være interessante for deg som tar en bachelor i HUMSAM-fag.

Utveksling

Til nettside om utveksling


Utveksling

Du har gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands som en del av bachelorgraden din. Start planleggingen av utenlandsoppholdet ditt så tidlig som mulig, gjerne 1 år før du ønsker å reise. Husk at emnene eller praksisen du skal ta i utlandet må passe inn i studieplanen din.

Undervisningsfag 2 lektor


Fag 2 lektor

Som lektorstudent innen HUMSAM-fag skal du velge undervisningsfag 2 mot slutten av det første studieåret på lektorprogrammet. Her kan du lese mer om de ulike undervisningsfagene.