Hva lærer jeg

Statsvitenskap - bachelorstudium

Hva lærer du?

Hvorfor studere statsvitenskap?

Er du interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå?

Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt.

Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

Statsvitenskapen deles inn i fire hovedområder:

  • Offentlig politikk og administrasjon har fokus på styringsproblemer på lokalt og nasjonalt plan.
  • Politisk atferd fokuserer på institusjoner som organiserer borgernes politiske atferd, som for eksempel partier, organisasjoner og media.
  • Komparativ politikk sammenligner politiske institusjoner og prosesser som regel på tvers av stater, og ofte i lys av generelle forestillinger om regimetyper og ideer om «det gode samfunn».
  • internasjonal politikk analyseres stater på internasjonalt plan, forholdene mellom stater, og gjerne årsaker til krig og forutsetninger for fred.