course-details-portlet

SOS2018 - Samfunn, organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet omhandler samfunnsfaglige perspektiver på organisasjon og ledelse, og deres plass i samfunnsliv og kultur. Organisasjon og ledelse har avgjørende betydning i å forme våre liv og samfunnet på alle nivå. Kurset undersøker ulike former for sosial organisasjon og politiske, økonomiske og kulturelle institusjoner, samt ulike former for ledelse både nasjonalt og internasjonalt. Emnet utvikler dypere forståelse for de sentrale ideer og forutsetninger som former vår tids organisasjon og ledelse og deres avgjørende betydning for mennesker, samfunn og samfunnsendring.

Emnet er områdeemne for program innenfor studieområdet samfunnsvitenskap. Sjekk studieplanen for det enkelte studieprogram for mer informasjon om områdeemne. Emnet tilhører den generiske tematikken ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • få innsikt i de grunnleggende ideer og forutsetninger som former sosial organisasjon og ledelse og deres samfunnsmessige betydning.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • ha tilegnet seg et begrepsapparat og en forståelse som kan anvendes for å arbeide med aktuelle problemstillinger og utfordringer knyttet til utvikling og endring av organisasjon og samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret eller 4 timer pr uke i første halvdel av semesteret. I tillegg arrangeres et antall seminarer i tilknytning til arbeidskrav. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) øvingsoppgave(r) og deltagelse på obligatorisk del av øvingsopplegget.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig prøve.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS2003 7.5 HØST 2013
SOS1015 7.5 HØST 2013
SOS1003 7.5 HØST 2013
SVSOS120 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU