course-details-portlet

SOS2018 - Samfunn, organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i samfunnsfaglige perspektiver på organisasjon og ledelse, og deres plass i samfunnsliv og kultur. Organisasjon og ledelse har stor innflytelse på våre liv og på utviklingen av samfunnet på alle nivå. Kurset undersøker ulike typer organisasjoner (offentlige, private, frivillige) og ulike former for ledelse både nasjonalt og internasjonalt. Emnet gir grunnleggende forståelser for de sentrale ideer og forutsetninger som former vår tids organisasjon og ledelse, og deres avgjørende betydning for mennesker og samfunn.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studentene vil i dette faget få innsikt i de grunnleggende ideer og forutsetninger som former organisasjoner og ledelse og deres samfunnsmessige betydning.

Ferdighetsmål: Etter å ha fullført faget vil studentene ha tilegnet seg et begrepsapparat og en forståelse som kan anvendes for å arbeide med aktuelle utfordringer knyttet til ledelse, utvikling og endring av organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret eller 4 timer pr uke i første halvdel av semesteret. I tillegg arrangeres et antall seminarer i tilknytning til arbeidskrav. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) øvingsoppgave(r). Antall og krav oppgis ved semesterstart

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS2003 7.5 01.09.2013
SOS1015 7.5 01.09.2013
SOS1003 7.5 01.09.2013
SVSOS120 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.11.2020

Innlevering 20.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 05.05.2021

Innlevering 07.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU