SOS2018 - Organisasjonsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i teorier om organisasjon, organisasjonsutvikling og ledelse. Blant tema som tas opp er organisasjoners oppbygging, organisasjonskultur, organisasjonsendring, organisasjonslæring, innovasjon og organisatoriske trender og utviklingstrekk i dagens samfunn.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studentene vil i dette faget få en innsikt i grunnleggende teorier om organisasjoner og hvordan organisasjoner er bygget opp, ledes og fungerer.

Ferdighetsmål: Etter å ha fullført faget vil studentene ha tilegnet seg et begrepsapparat og en forståelse som kan anvendes for å arbeide med aktuelle utfordringer knyttet til ledelse, utvikling og endring av organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret. I tillegg arrangeres et antall seminarer i tilknytning til arbeidet med øvingsoppgavene. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises. Vurderingsform: 4 timers skriftlig prøve.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) øvingsoppgave(r). Antall og krav oppgis ved semesterstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS1003 7.5 01.09.2013
SOS1015 7.5 01.09.2013
SOS2003 7.5 01.09.2013
SVSOS120 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 05.12.2017 09:00 D137, bygg 12 , Storhall del 2 , Datasal 10349, bygg 10
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.