Studiets oppbygning

Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2022/2023. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ODA3001 Digitalisering av organisasjoner, administrasjon og arbeid 7,5
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg Valgbare spesialiseringsemner (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ODA3010 Forskningsoppdrag for organisasjon og offentlig forvaltning 15
POL3004 Forskningsdesign og samfunnsspørsmål 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbare spesialiseringsemner (se liste nedenfor) 30
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ODA3901 Masteroppgave i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid 30

 

Valgbare spesialiseringsemner

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap  15
SOS3519  Organisasjoner og arbeid i det moderne samfunnet 15
SOS3520  Moderne medier og digitalisering 15
SOS3521  Ulikhet, velferd og integrering  15
SOS3522 Klima, miljø og bærekraftige samfunn 15
SOS3605*  Kultursosiologi  7,5
SOS3608*  Sosial ulikhet i helse  7,5
SOS3609*  Sosial interaksjon  7,5
POL3503  Internasjonal politisk økonomi  15
POL3507 Policy-analyse  15
POL3513  Politisk økonomi: Vekst, institusjoner og korrupsjon  15
POL3523 Velferdsstat og helsepolitikk: Utfordringer, reformer og nye prioriteringer  15
POL3525 Naturressursenes forvaltning og politiske økonomi  15
POL3526 Komparativ offentlig politikk og administrasjon 15
BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver  7,5
SOL415   Strategisk ledelse  7,5
TSOL415   Human Resource Management  7,5
TSOL425 Teamledelse og teknologi  7,5
TDT4111   Informasjonsteknologi, grunnkurs  7,5
IT1604 Digitalt samfunn 7,5
INFT2001  Informasjonssikkerhetsstyring 7,5
KULT3303  STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling  15
RAD3039 Organisasjonsrådgivning: Utviklingsprosesser i coaching, veiledning og ledelse 7,5
GEOG3100  Samfunnsperspektiv på innovasjon og entreprenørskap  7,5
GEOG3518  Global Production Networks 7,5

* Undervises ikke studieåret 2022/2023 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan