Studiets oppbygning

Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder studieåret 2023-2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ODA3001 Digitalisering av organisasjoner, administrasjon og arbeid 7,5
SVMET3000 Praksisrettede forskningsmetoder i samfunnsvitenskap 7,5
Flere valg Valgbare spesialiseringsemner (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ODA3010 Forskningsoppdrag for organisasjon og offentlig forvaltning 15
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbare spesialiseringsemner (se liste nedenfor) 30
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ODA3901 Masteroppgave i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid 30

 

Valgbare spesialiseringsemner

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3515** Avansert statistikk og metoder i samfunnsvitenskap  15
SOS3519  Organisasjoner og arbeid i det moderne samfunnet 15
SOS3520  Moderne medier og digitalisering 15
SOS3521  Ulikhet, velferd og integrering  15
SOS3522* Klima, miljø og bærekraftige samfunn 15
SOS3605*  Kultursosiologi  7,5
SOS3608*  Sosial ulikhet i helse  7,5
POL3503*  Internasjonal politisk økonomi  15
POL3513*  Politisk økonomi: Vekst, institusjoner og korrupsjon  15
POL3523 Velferdsstat og helsepolitikk: Utfordringer, reformer og nye prioriteringer  15
POL3525* Naturressursenes forvaltning og politiske økonomi  15
POL3526 Komparativ offentlig politikk og administrasjon 15
POL3527 Den europeiske union i krise 15
BSOL4005 Organisasjonsteoretiske perspektiver  7,5
SOL415   Strategisk ledelse  7,5
TSOL415   Human Resource Management  7,5
TSOL425 Teamledelse og teknologi  7,5
TDT4111   Informasjonsteknologi, grunnkurs  7,5
TTM4165 Digital økonomi 7,5
IIK5000 Digital juss og forretningsvirksomhet 7,5
IT1604 Digitalt samfunn 7,5
INFT2001  Informasjonssikkerhetsstyring 7,5
KULT3303  STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling  15
RAD3039 Organisasjonsrådgivning - utviklingsprosesser i coaching, veiledning og ledelse 7,5
GEOG3100  Samfunnsperspektiv på innovasjon og bærekraftig utvikling 7,5
GEOG3518  Global Production Networks 7,5

* Undervises ikke studieåret 2023-2024 

** SOS3515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap har intensiv undervisning, normalt i første del av semesteret. 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan