Hva kan jeg bli?

Foto: Elin Iversen/NTNU
Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Hva kan jeg bli?

En mastergrad i Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid vil gi deg mange ulike karrieremuligheter . Kompetansen du sitter igjen med vil gjøre deg attraktiv for virksomheter i både privat og offentlig sektor, hvor du kan jobbe med blant annet:

  • planlegging og utredning
  • forskning
  • analyse av politikk og samfunn i bedrifter
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
  • ledelse
  • organisasjonsutvikling
  • cybersikkerhet

Innen offentlig forvaltning vil du blant annet være kvalifisert til å jobbe med oppgaver i departement, direktorat, kommuner og fylkeskommuner. 

Kompetansen din innen organisasjonsutvikling, digitalisering  og kommunikasjon vil også gjøre deg attraktiv for det private næringslivet, internasjonale organisasjoner og interesseorganisasjoner.

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter. 

Utdannelse og jobbmuligheter
7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.

Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.

Bruk NTNU Alumni-nettverket 

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

Videre studier

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.