course-details-portlet

TSOL415 - Human Resource Management

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 50/100
Muntlig gruppeoppgave 50/100

Faglig innhold

Dette kurset tar sikte på å introdusere studentene til feltet personalledelse (HRM) og dets strategiske rolle i organisasjoner. Kurset vil dekke en rekke HR-temaer som spenner fra det grunnleggende innen personalledelse (f.eks. jobb- og arbeidsdesign, arbeidsstyrkeplanlegging, rekruttering og utvelgelse av ansatte, integrasjon, arbeidsstyrkemangfold, rettferdighet og inkludering, juridiske spørsmål, opplæring og utvikling, ytelse ledelse, kompensasjons- og belønningsledelse) til arbeidsforholdsledelse (f.eks. ansattes forhold og konflikthåndtering) og moderne HRM-spørsmål (f.eks. digital transformasjon og digitalisering av HR, HRM i en internasjonal og post-pandemisk kontekst).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført dette kurset vil studentene kunne:

 • Definer hva HRM er og oppsummer funksjonene
 • Forklar rollen til HRM og menneskelig kapital i organisasjoner
 • Identifisere aktuelle trender innen HR-praksis og forskning
 • Analyser de eksterne kreftene som påvirker HR-ledelsespraksis
 • Undersøk juridiske spørsmål som må vurderes av HR-fagfolk i deres praksis
 • Diskuter etiske spørsmål og implikasjoner av å lede en mangfoldig arbeidsstyrke
 • Sammenlign og kontrast HRM-praksis på tvers av ulike nasjonale kontekster

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette kurset vil studentene kunne:

 • Bygge kritisk tenkning basert på relevante diskusjoner av HR-emner og kursmateriell som dekkes
 • Demonstrere teamarbeid og mellommenneskelige kapasiteter som kreves i organisasjoner
 • Integrere konsepter for HRM-praksis i bredere organisatoriske, nasjonale og internasjonale sammenhenger
 • Løse problemer og dilemmaer i forhold til ulike HR-situasjoner
 • Lage profesjonelle HR-presentasjoner
 • Kommunisere tydelig og administrer tid og tidsfrister effektivt

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette kurset vil studentene kunne:

 • Identifisere og velge gyldige informasjonskilder om HR-emnene som diskuteres
 • Skrive, presentere og rapportere sammenhengende gruppeanalyser av ulike HR-temaer
 • Demonstrere en moden kunnskap og forståelse av HR-praksis
 • Begrunne argumentene som presenteres
 • Formulere relevante konklusjoner og syntetiser anbefalinger for HR-utøvere

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Team/gruppeoppgaver
 • Klasseromsdiskusjoner basert på et variert utvalg HR-relaterte emner

Mer om vurdering

Kursevaluering vil basere seg på to deler:

 • Opggave 1: Muntlig gruppe presentasjon i grupper på 2-3 studenter (50%) og
 • Oppgave 2: Semesteroppgave i samme gruppe (50%)

Dette emnet er kun tilgjengelig som komplementæremne (K-emne) for Sivilingeniørprogrammene og Masterprogrammene ved Fakultet for Økonomi.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursoppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig gruppeoppgave 50/100

Utlevering
03.10.2023

Innlevering
09.10.2023


15:00


08:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Gruppeoppgave 50/100

Utlevering
14.11.2023

Innlevering
21.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU