TSOL415 - Human Resource Management

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

- Hva er HRM?
- Historisk plassering av problemstillinger og oppgaver
- Dominerende tenkemåter og perspektiver, herunder implikasjoner av den norske arbeidslivsmodellen.
- HRM, strategi og endring
- Forandring som praksis
- Hvordan velger du HR-verktøy?
- Implementeringsprosser
- Kunnskapssystemer og kunnskapsledelse
- Hvordan skapes verdi gjennom HRM?
- Hvordan defineres, utvikles og måles jobbprestasjoner?
- HRM, mennesker og innovasjonsprosesser

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal
- Vite hvilke problemer HRM løser for bedriften.
- Ha oversikt over tradisjonelle retninger og tenkemåter innen feltet
- Plassere HRM som en del av en historisk utvikling

Ferdigheter
Studenten skal
- Kjenne den norske arbeidslivsmodellen og vurdere implikasjonene denne har for HRM
- Kjenne kritiske perspektiver på HRM og drøfte holdbarheten av ulike tilnærminger.
- Se seg selv om aktør i endrings- og utviklingsprosser og vurdere egen evne til å påvirke andres adferd og tenkemåter.

Generell kompetanse
Studenten skal
- Lære beytningen av ståsted når man skal forstå å anvende HR.
- Utvikle evne til å utfordre og utvikle eksisterende teorier og modeller.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning
- Gjesteforelesere
- Team/gruppeoppgaver
- Workshops
- Klassediskusjon

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

"An introduction to Human Resource Management", 2013 2nd edition - av Nick Wilton

"Why we do what we do", Edward L. Deci

I tillegg deles det ut en del artikler

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.