course-details-portlet

KULT3303 - STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i teknologi- og vitenskapsstudier med vekt på vitenskap/kunnskapsdelen. Det tematiserer hvordan STS-perspektiver kan brukes i konkrete analyser av utvikling, organisering, ledelse og bruk av vitenskap og ekspertise. Emnet gir også kjennskap til sentrale former for vitenskapskritikk, og praktiske tilnærminger til de demokrati- og styringsutfordringene moderne vitenskap og ekspertise reiser.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om

 • historiske og samfunnsfaglige forståelser av vitenskap og vitenskapelig praksis generelt, og STS-perspektiver og STS-feltets utvikling (Science and Technology Studies) spesielt
 • hvordan STS-perspektiver kan brukes i konkrete analyser både på historisk materiale og i moderne forskningskulturer
 • kunnskapsledelse og organisering og bruk av forskningsbasert kunnskap (ekspertise) i moderne arbeidsliv
 • perspektiver på demokrati- og styringsutfordringer knyttet til moderne vitenskap og ekspertise

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å

 • velge analytisk perspektiv for å analysere bestemte samfunnsfenomen
 • håndtere et avgrenset empirisk materiale i sammenheng med teoretiske perspektiver
 • formidle kunnskap skriftlig gjennom argumenterende og reflekterende tekster
 • formidle kunnskap muntlig ved hjelp av elektroniske verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen er forelesninger, seminar med utstrakt studentaktivitet og gruppearbeid. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen med bokstavkarakter. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert to skriftlige øvingsoppgaver à 3-4 sider. Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen, med 25% tillatt fravær. Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • To skriftlige øvinger (3-4 sider)
 • Minimum 75 % oppmøte på undervisningen

Mer om vurdering

Vurderingsformen er en hjemmeeksamen med bokstavkarakter. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 10-13 sider og den er lagt til slutten av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT3313 15.0 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU