Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

SoME krysspublisert 1285069102

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Studenttillitsvalgte

Studiemiljø

Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet.

ODA er linjeforeningen for masterstudentene som studerer organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid. Linjeforeningen arrangerer sosiale og faglige sammenkomster for å skape et trygt og godt studiemiljø. Det arrangeres også fadderuke for de nye ODA-studentene, som gir en fin velkomst til studiet.

Undervisningsformer

Du får trening i å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Gjennom Eksperter i team får du anledning til å jobbe med studenter fra mange ulike fag slik at du får mulighet til å tilegne deg kunnskaper om gruppeprosesser og problemløsning i grupper. Det er gode egenskaper å ha når du skal ut i jobb.

Ved å skrive en masteroppgave får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn - konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også for eksempel i utredningsarbeid, undervisning og journalistikk.

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Forskningsaktiviteter

Alle masterstudenter deltar på mastergradsseminar og flere velger å delta på forskningsprosjekter i regi av instituttet. Gjennom dette blir du faglig og sosialt integrert i studie- og forskningsmiljøet.