Hva lærer jeg?

Sju studenter står i gangen og diskuterer. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU
Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Hva lærer jeg?

Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid er et svært arbeidsrettet og tverrfaglig masterprogram. Studiet går i dybden på hvilken rolle samfunnsfagene spiller i både offentlig og privat sektor.

Etter du har fullført en master i Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid vil du være godt rustet for arbeidslivet – uansett bransje og sektor.

Dette masterprogrammet har ofte besøk av gjesteforelesere fra arbeidslivet,  og gjennom emnet ODA3010 Forskningsoppdrag for organisasjon og offentlig forvaltning får du muligheten til å jobbe med en faglig problemstilling i en aktuell organisasjon eller offentlig forvaltning. Dette vil gi deg verdifull erfaring fra arbeidslivet. 

Masteren vil gi deg

 • en tverrfaglig forståelse av samspillet mellom teknologi og virksomhet
 • kunnskap om digitalisering og samfunnsendring – med særlig blikk på endringer i arbeidslivet og utviklingen av den norske velferdsstaten
 • ferdigheter til å forstå komplekse organisasjoner og digital teknologi
 •  muligheten til å ta valgemner på tvers av flere ulike fagområder 
 • muligheten til å forske og skrive oppgaver i samarbeid med virksomheter i både privat og offentlig sektor

Studieprogrammet legger også opp til fordypning. Du kan fordype deg innen

 • sosiologi
 • statsvitenskap
 • pedagogikk
 • økonomi
 • informatikk
 • teknologi

Se studiets oppbygning for oversikt over hvilke fordypningsemner du kan velge.

Masterprogrammet kan tas på heltid eller deltid. Ta kontakt med studieveileder dersom du vil ta studiet på deltid. Studiet ligger under Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Studiested er Trondheim. 

Har du flere spørsmål, kan du