course-details-portlet

IT1604 - Digitalt samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet beskriver og diskuterer sentrale trekk ved utvikling av IKT og dens rolle i dagens samfunnnsliv.

Læringsutbytte

Kunnskaper
En student som gjennomfører kurset skal ha:
• Velutviklet kunnskap om utfordringene knyttet til å realisere potensialet med IKT i arbeids- og samfunnsliv
• Velutviklet kunnskap om relevant lovverk og etiske problemstillinger relatert til utvikling og bruk av informasjon og informasjonsteknologi i norsk samfunnsliv.
• Kunnskap om informasjonssikkerhet og personvern
• Velutviklet innsikt i offentlige og politiske planer, strategier og initiativ om målsetting og rolle for informasjonsteknologi.
• Grunnleggende kunnskap og faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.

Ferdigheter
En student som gjennomfører kurset skal ha:
• Velutviklete ferdigheter til kritisk kunne vurdere betingelsene for innføring, bruk og spredning av IKT i arbeids- og samfunnsliv
• Grunnleggende ferdigheter til å fungere som kompetent og krevende kunde i innkjøps-, innførings- og utviklingsprosjekt med informasjonsteknologi.
• Grunnleggende ferdigheter til å bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater.

Generell kompetanse
En student som gjennomfører kurset skal ha:
• Velutviklet kompetanse i å kunne kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger og løsninger.
• Grunnleggende kompetanse til å kunne samarbeide effektivt med andre og bidra til tverrfaglig samhandling.
• Velutviklet kompetanse til å kunne forstå informasjonsteknologiens rolle og konsekvenser i arbeids- og samfunnsliv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med øvingsarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øving
  • Skriftlig øving
  • Skriftlig øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1603 7.5 01.09.2015
AVS2220 1.5 01.09.2015
MNFIT161 6.0 01.09.2015
MNFIT163 7.5 01.09.2015
MNFIT163 7.5 01.09.2015
SOS1013 2.5 01.09.2015
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 11.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU