course-details-portlet

IT1604 - Digitalt samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet beskriver og diskuterer sentrale trekk ved utvikling av IKT og dens rolle i dagens samfunnnsliv.

Læringsutbytte

Kunnskaper En student som gjennomfører kurset skal ha: • Velutviklet kunnskap om utfordringene knyttet til å realisere potensialet med IKT i arbeids- og samfunnsliv • Velutviklet kunnskap om relevant lovverk og etiske problemstillinger relatert til utvikling og bruk av informasjon og informasjonsteknologi i norsk samfunnsliv. • Kunnskap om informasjonssikkerhet og personvern • Velutviklet innsikt i offentlige og politiske planer, strategier og initiativ om målsetting og rolle for informasjonsteknologi. • Grunnleggende kunnskap og faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater. Ferdigheter En student som gjennomfører kurset skal ha: • Velutviklete ferdigheter til kritisk kunne vurdere betingelsene for innføring, bruk og spredning av IKT i arbeids- og samfunnsliv • Grunnleggende ferdigheter til å fungere som kompetent og krevende kunde i innkjøps-, innførings- og utviklingsprosjekt med informasjonsteknologi. • Grunnleggende ferdigheter til å bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater. Generell kompetanse En student som gjennomfører kurset skal ha: • Velutviklet kompetanse i å kunne kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger og løsninger. • Grunnleggende kompetanse til å kunne samarbeide effektivt med andre og bidra til tverrfaglig samhandling. • Velutviklet kompetanse til å kunne forstå informasjonsteknologiens rolle og konsekvenser i arbeids- og samfunnsliv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med øvingsarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige øvinger

Kursmateriell

Oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1603 7.5 HØST 2015
AVS2220 1.5 HØST 2015
MNFIT161 6.0 HØST 2015
MNFIT163 7.5 HØST 2015
MNFIT163 7.5 HØST 2015
SOS1013 2.5 HØST 2015
ITO1000 5.0 HØST 2023
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 52
SL520 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU