SOL415 - Strategisk ledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer E

Faglig innhold

Fagets mål er å gi oversikt over og innsikt i ulike strategiske problemstillinger bedrifter står ovenfor i ulike bransjer og næringer. Primærmålet er å gi støtte for systematiske analyser i praksis ved bruk av ulike teoriperspektiv fra fagområdet strategisk ledelse. Et særlig viktig element i kurset er å gi studentene innsikt i ulike perspektiv på hvordan strategiprosesser skjer i ulike kontekst.
- Teoretiske utviklingsperspektiver på strategi som fagdisiplin
- Strategiprosesser- ulike perspektiver
- Utfordringer knyttet til økonomistyring
- Konkurrent- og omgivelsesanalyse
- Scenariotenkning
- Intern-analyse og ressursbasert teori
- Generiske konkurransestrategier
- Nettverks- og interorganisatorisk teori
- Strategiimplementering

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal tilegne seg kunnskap som er nødvendig for å kunne utvikle en strategi for ulike virksomheter. Studenten skal være i stand til å forstå de faktorer som spiller inn ved utvikling av bedrifters strategier. Mer detaljert skal man ha kunnskap om følgende tema.

¿ Forstå hva strategiprosesser innebærer.
- Forstå ulike paradigmer innen strategifaget.
- Forstå prinsippene for utvikling av en strategi.
- Forstå hvordan man analyser en virksomhets forutsetninger for å utvikle en strategi, både med et intern og eksternt fokus
- Forstå hvilke strategiske handlingsalternativer en organisasjon har.
- Forstå hvordan strategi iverksettes.
- På generelt grunnlag skal man utvikle kritisk refleksjon over ulike skoleretninger innen strategifaget.

Ferdigheter
Studenten skal kunne utarbeide en strategi for ulike virksomheter. Herunder ligger det å anbefale tiltak som gjør at virksomheten når de målsettinger man har satt. Videre skal studenten være i stand til å forstå hvordan strategier utvikles i en virksomhet.

Generell kompetanse
Studenten skal tilegne seg kompetanse som gjør han eller henne til en ressurs når virksomheter skal utvikle en strategi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og case

Mer om vurdering

Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.
Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Ledelse av teknologi (ØAMLT)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Studieprogram for Master i finansiell økonomi ved ISØ (ØANTNUM)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen, Master i finansiell økonomi og Master i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Master i entreprenørskap og Master i industriell økonomi og teknologiledelse ved Institutt for økonomi og teknologiledelse og Master i International Business and Marketing ved Avdeling for internasjonal business (i Ålesund).


Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOL410 7.5 01.08.2008
TIØ4265 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 E 09.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.