course-details-portlet

TTM4165 - Digital økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Digitaliseringen av økonomien er en av de viktigste samfunnsendringene i vår tid. Digitale teknologier har forandret forretningsvirksomhet så vel som hvordan personer lever og samhandler med hverandre og med omgivelsene. Dette emnet omhandler den digitale økonomien og hvordan den digitale økonomien samspiller med marked, samfunn og organisasjoner. Vi vil lære om hvordan Internet, mobilkommunikasjon, delingsøkonomi, sosial nettverkstjenester og kryptovaluta forandrer den globale forretningsvirksomheten.

Emnet består av to hoveddeler:
1) Grunnleggende teori i digital økonomi, inkludert: nettverkseffekter, verdiskapningsmodeller, digitale forretningsmodeller og markedsmodellering.
2) Hvordan den digitale økonomien samspiller med samfunnet, miljø, regulering, personvern, strategi og finansielle operasjoner.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Å få bred kunnskap innen digital økonomi
2) Å få bred kunnskap i hvordan den digitale økonomien samspiller med omgivelsene.

B. Ferdigheter:
1) Å kunne gjennomføre en nettverkseffekt analyse av et verdinettverk.
2) Å kunne analysere og konstruere en forretningsmodell.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og veiledning til øvinger. Flere eksterne forelesere fra norsk IKT industri og offentlig forvaltning belyser de teoretiske temaene i emnet. Emnet tilbys til studenter både i Gjøvik og Trondheim.

Mer om vurdering

Emnet vurderes basert på en skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5070 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Samfunnsfag
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
S411 Smaragd 14
SL120 orange sone Sluppenvegen 14 6
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 7
SL215 Sluppenvegen 14 16
S212 Smaragd 1
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 52
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
England Eksternt eksamenssted 1
SL321 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU