TTM4165 - Digital økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Digitaliseringen av økonomien er en av de viktigste samfunnsendringene i vår tid. Digitale teknologier har forandret forretningsvirksomhet så vel som hvordan personer lever og samhandler med hverandre og med omgivelsene. Dette emnet omhandler den digitale økonomien og hvordan den digitale økonomien samspiller med marked, samfunn og organisasjoner. Vi vil lære om hvordan Internet, mobilkommunikasjon, delingsøkonomi, sosial nettverkstjenester og kryptovaluta forandrer den globale forretningsvirksomheten.

Emnet består av to hoveddeler:
1) Grunnleggende teori i digital økonomi, inkludert: nettverkseffekter, verdiskapningsmodeller, digitale forretningsmodeller og markedsmodellering.
2) Hvordan den digitale økonomien samspiller med samfunnet, miljø, regulering, personvern, strategi og finansielle operasjoner.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Å få bred kunnskap innen digital økonomi
2) Å få bred kunnskap i hvordan den digitale økonomien samspiller med omgivelsene.

B. Ferdigheter:
1) Å kunne gjennomføre en nettverkseffekt analyse av et verdinettverk.
2) Å kunne analysere og konstruere en forretningsmodell.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og veiledning til øvinger. Flere eksterne forelesere fra norsk IKT industri og offentlig forvaltning belyser de teoretiske temaene i emnet. Emnet tilbys til studenter både i Gjøvik og Trondheim.

Mer om vurdering

Emnet vurderes basert på en skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5070 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 E 05.12.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.