course-details-portlet

GEOG3518 - Global Production Networks

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset tilbyr ulike perspektiver på økonomisk globalisering og globale produksjonsnettverk, sammen med diskusjoner om hvordan disse influerer på handlinger og strategier blant bedrifter, nasjonalstater og sivilsamfunnets organisasjoner. Fokus settes på forretningsstrategier og -praksis som finner sted i skjæringsfeltet mellom økonomi, politikk og kultur, og betydningen av disse strategier og praksiser for ujevn utvikling i den globale økonomien. Casestudier eksemplifiserer hvordan globale verdikjeder er innvevd i nettverk på ulike geografiske nivå og skaper verdier, samt hvordan transnasjonale selskaper samhandler med stater når de foretar direkteinvesteringer i utlandet. Casestudier omfatter også relasjonelle og sosiale aspekter ved globale produksjonsnettverk, inklusive selskapenes sosiale samfunnsansvar.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har tilegnet seg teoretisk kunnskap om økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle aspekter ved globale produksjonsnettverk. Et sentralt mål er å sørge for omfattende innsikter i relasjonene mellom økonomisk globalisering og selskapers strategier og statlig politikk slik at studenter kan bedre forstå ujevn utvikling i den globale økonomien.

Ferdigheter:

  • har ferdigheter i akademisk skriving omkring disse tema.

Generell kompetanse:

  • har relevant kunnskap for arbeid i selskaper og organisasjoner som opererer internasjonalt.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 20 timer forelesninger og klasse-aktiviteter, et bedriftsbesøk og en semesteroppgave. Obligatorisk semesteroppgave må være godkjent innen en kan gå opp til 4-timers skriftlig skoleeksamen. Som en del av kurset må studentene skrive en semesteroppgave sammen med andre i grupper. Semesteroppgaven må godkjennes før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semester assignment.

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Dette emnet er åpent for studenter på masternivå, innenfor samfunnsvitenskap, teknologi- og ingeniørstudier. Andre relevante kvalifikasjoner kan godkjennes etter søknad til Geografisk institutt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Globalisering
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 30.11.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 24
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 8
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 08.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU