GEOG3518 - Knowledge Management in a Global Economy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset tilbyr ulike perspektiver på økonomisk globalisering og globale produksjonsnettverk, sammen med diskusjoner om hvordan disse influerer på handlinger og strategier blant bedrifter, nasjonalstater og sivilsamfunnets organisasjoner. Fokus settes på forretningspraksiser i en global kunnskapsøkonomi, og hvordan strategier og handlinger finner sted i skjæringsfeltet mellom økonomi, politikk og kultur. Casestudier eksemplifiserer hvordan globale verdikjeder er innvevd i nettverk på ulike geografiske nivå og skaper verdier, samt hvordan transnasjonale selskaper samhandler med stater når de foretar direkteinvesteringer i utlandet. Casestudier omfatter også krysskulturelle og sosiale aspekter ved globale produksjonsnettverk, inklusive selskapenes sosiale samfunnsansvar. Som en del av kurset må studentene skrive en individuell semesteroppgave. Semesteroppgaven må godkjennes før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal tilegne seg teoretisk kunnskap om økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle aspekter ved globale produksjonsnettverk. Et sentralt mål er å sørge for omfattende innsikter i relasjonene mellom økonomisk globalisering og selskapers strategier.
Ferdigheter: Emnet skal gi studenten ferdigheter i akademisk skriving omkring disse tema.
Generell kompetanse: Kurset skal gi relevant kunnskap til kandidater som vil arbeide i selskaper og organisasjoner som opererer internasjonalt.

Læringsformer og aktiviteter

18 timer forelesninger og semesteroppgave. Obligatorisk semesteroppgave må være bestått innen en kan gå opp til 4-timers skriftlig skoleeksamen. Obligatorisk aktivitet og eksamen skal skrives på engelsk. Unntak må avklares med emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semester assignment.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Dette emnet er åpent for studenter på masternivå, innenfor samfunnsvitenskap, teknologi- og ingeniørstudier. Andre relevante kvalifikasjoner kan godkjennes etter søknad til Geografisk institutt.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 07.12.2017 09:00 JC144 , H3 Rom 521(Sprokkit) , JC12 , JB30
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.