Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MODAA, Wed Oct 04 14:44:16 CEST 2023 | M2

Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid er et svært arbeidsrettet og tverrfaglig masterprogram. Studiet går i dybden på hvilken rolle samfunnsfagene spiller i både offentlig og privat sektor.

Tar du master i organisasjon, digitalisering og arbeid får du en tverrfaglig forståelse av samspillet mellom digitale teknologier og offentlige og private virksomheter.  

Samtidig vil du lære om digitalisering og samfunnsendring, med særlig blikk på endringer i arbeidslivet og utviklingen av den norske velferdsstaten. 

I løpet av utdanningen kan du velge å fordype deg innen et eller flere av disse fagområdene:

  • sosiologi
  • statsvitenskap
  • pedagogikk
  • økonomi
  • informatikk
  • teknologi

Les mer om hva du lærer

Etter studiet vil du sitte igjen med en tverrfaglig forståelse av samspillet mellom teknologi og virksomhet. Du får også kunnskap om digitalisering og samfunnsendring – med særlig blikk på endringer i arbeidslivet og utviklingen av den norske velferdsstaten. 

Denne kompetansen gjør deg attraktiv for arbeidsgivere innen både offentlig og privat sektor. 

Les mer om jobbmulighetene

Studiet er lagt opp til mye samarbeid med andre studenter, blant annet gjennom Eksperter i team. Der vil du bli kjent med studenter fra NTNU, og få verdifull erfaring i gruppearbeid på tvers av fagområder.

Les mer om studiemiljøet

Mastergraden er to-årig og består av både valgfrie og obligatoriske emner, i tillegg til en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 20 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder.

Kontakt og veiledning