TSOL425 - Teamledelse og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 40/100 ALLE
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnets temaer
1. Teknologi og organisering
a. Teknologi og struktur
b. Teknologiutvikling
c. Teknologi og determinisme
2. Generell team- og samhandlingsteori
a. Team, individ og organisasjon
b. Konflikt/uenighet og samarbeid
c. Teamroller
d. Ledelse og kommunikasjon
e. Endring og læring i team
f. Samarbeid over avstand

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal
- Kunne generell teamteori
- Kunne forstå teknologiens rolle i organisasjoner
- Kjenne til rollers betydning for effektivitet og samhandling
- Kjenne til de viktigste faktorer for effektivitet gjennom samarbeid
- Kjenne til hvordan team kommuniserer
- Kjenne til konfliktløsning i team
- Kjenne til ledelse i en teamkontekst
- Kjenne til samhandling og roller i en organisasjon
- Kjenne til samhandling/samarbeid over avstand

Ferdigheter
Studenten skal
- Forstå team i forskjellige kontekster
- Kunne lede et team
- Kunne løse opp konflikter
- Kunne utnytte uenighet
- Forstå og utvikle grenseobjekter
- Kunne lede forskjellige samhandlingsarenaer

Generell kompetanse
Studenten har
Økt kompetanse om egen personlighet og atferd
- Økt bevissthet om egen atferds påvirkning på andre
- Forståelse for hva som ligger bak topprestasjoner og vinnerkulturer

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning
- Gjesteforelesere
- Team/gruppeoppgaver
- Workshops
- Klassediskusjon

Mer om vurdering

Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.
Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i ledelse av teknologi, ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Sjøvold, E. 2006. Teamet: Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Universitetsforlaget. Artikler.

 

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 40/100 ALLE

Innlevering
01.12.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 E 19.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.