course-details-portlet

SOS3515 - Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/1
Muntlig eksamen

Faglig innhold

Innholdet i emnet vil variere fra gang til gang. Det kan bli gitt som et oversiktsemne, eller det kan gå dypere inn på en statistisk teknikk slik som: flernivåanalyse, strukturlikningsmodeller, forløpsanalyse, og analyse av paneldata. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema i undervisningen og kan ha et omfang på 15-20 sider, eller 5600-7500 ord.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- få innsikt og forståelse i ett eller flere tema i anvendt statistisk dataanalyse.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som forelesninger/seminar og vil foregå konsentrert i 1-2 uker, normalt i første del av semesteret.
Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på forelesninger og øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell semesteroppgave og muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og fellespensum.

Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått og ved forbedring av karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

SOS3003 eller SOS3005 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3507 15.0 01.09.2008
SOS3507 15.0 01.09.2008
SOS8001 10.0 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/1
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1

Utlevering 26.04.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU