Studiets oppbygning

Sosiologi - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Hva består studiet av?

Bachelorprogrammet består av:

  • De obligatoriske fellesemnene ex.phil. og områdeemne på til sammen 15 studiepoeng.
  • En fordypning i sosiologi på til sammen 105 studiepoeng.
  • Et breddeår på til sammen 60 studiepoeng.

Det er viktig at SOS1000 tas først og at SOS2900 tas som ett av de siste emnene.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS1000 Innføring i sosiologi 15
SOS1016 Sosiologi og samfunn 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS1001 Samfunnsteori 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter.

60

I breddeåret kan du velge mellom:

Les mer om breddeåret

Se mer om fagvalg i breddeåret her.

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
SOS2018 Samfunn, organisasjon og ledelse (områdeemne) 7,5
Flere valg Valgbare fordypningsemner i sosiologi eller statsvitenskap (se liste nedenfor) 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS2000 Teorier og modeller i sosiologi 7,5
SOS20XX Valgbart fordypningsemne i rekken SOS2006-SOS2010 (se liste nedenfor) 7,5
SOS2900 Bacheloroppgave i sosiologi 15

 

Valgbare fordypningsemner

 

Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SOS1006 Mediesosiologi 15 Vår Åpent
SOS2006 Arbeid og organisasjon 7,5 Vår Åpent
SOS2009 Medier og samfunn 7,5 Vår Åpent
SOS2010 Ulikhet og velferd 7,5 Vår Åpent
SOS2011 Migrasjon og mobilitet 7,5 Høst Åpent
SOS2015* Kultursosiologi 7,5 Høst Åpent
SOS2016 Sosiologi i praksis 7,5 Høst

Studierettskrav

og adgangsbegrenset

SOS2017* Organisasjon og sikkerhet 7,5 Høst Åpent
SOS2019 Vår sosiale virkelighet 7,5 Høst Åpent
SOS2021* Sosial ulikhet i helse 7,5 Høst Åpent
POL1003 Environmental Politics and Resource Management 7,5 Vår Åpent
POL1004* Globalisering og økonomisk integrasjon: Norge i det internasjonale samfunn 7,5 Høst Åpent
POL1005 Geopolitisk risiko 7,5 Høst Åpent
POL2012 Teorier og modeller i politisk økonomi 7,5 Høst Åpent
POL2013 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Internasjonal politikk 7,5 Vår Åpent
POL2014 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Komparativ politikk 7,5 Vår Åpent
POL2016 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Politisk kommunikasjon og politisk atferd 7,5 Vår Åpent
POL2017 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 7,5 Vår Åpent
POL2023 Seminar i politisk teori 7,5 Høst Adgangsbegrenset
POL2024 Klimapolitikk 7,5 Høst Åpent
POL2025 Amerika i verden 15 Høst Åpent
POL2026 Kinas utenrikspolitikk 7,5 Høst Åpent
POL2027* Kina: Politikk, samfunn og økonomi 7,5 Høst Åpent
POL2028 Seminar i dagsaktuelle politiske hendelser 7,5 Høst Adgangsbegrenset

* Undervises ikke studieåret 2023/2024.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan