Hva kan jeg bli?

Sosiologi - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Elin Iversen/NTNU

Faglig og metodisk kompetanse

Som sosiolog kan du bruke din faglige og metodiske kompetanse til å finne ny kunnskap og finne løsninger på problemer. Hvilke tema sosiologer jobber med, varierer, men fordi utdanningen er både generell og spesiell vil du alltid kunne sette deg raskt inn i nye tema og oppgaver. Denne allsidige kompetansen gjør at sosiologer ofte arbeider med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid både i offentlig sektor og privat næringsliv.

Som faglige konsulenter/rådgivere i ulike prosjekter kan sosiologer gi råd basert på vitenskapelige fakta. Med kompetanse om gruppeprosesser og ledelse kan du også delta i og lede prosjekter.

Du kan jobbe med:

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

 

Videre studier

Bachelorprogrammet i sosiologi gjør deg kvalifisert til å søke på flere toårige masterprogram.

Dette masterprogrammet har en bachelorgrad med fordypning i sosiologi som et av opptakskravene:

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som:

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

 

Breddeår bachelor i sosiologi

Bachelorprogrammet har et breddeår (60 studiepoeng) i 3. og 4. semester. I breddeåret har du stor valgfrihet. Du kan velge 60 studiepoeng emner helt fritt, du kan ta et årsstudium i et annet fag, eller du kan dra på utveksling. Hvis du vurderer å bli  lærer passer det godt å ta et årsstudium i et undervisningsfag. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål. Under finner du mer informasjon om de ulike valgene.

Utveksling

Du kan dra på utveksling ett halvt år eller et helt år i løpet av bachelorstudiet. Instituttet anbefaler utreise i breddeåret for å ta valgfrie emner. Eventuelt kan du flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.

Hvor skal jeg dra?

Her er det veldig mange muligheter. Men det er en fordel å dra til et universitet som har samarbeid med NTNU. 

Se denne nettsiden

SU-fakultetet har blant annet en utvekslingsavtale med Department of Sociology ved University of California, Berkeley.

Hva kan jeg studere når jeg er på utveksling?

Her er det også veldig mange muligheter, men en begrensning:  Emnene du skal ta i utlandet må ikke være så like at de overlapper med emner du har tatt eller skal  ta her ved NTNU.

Emnene du tar i utlandet er gjerne emner fra andre fagområder enn det du studerer her, men det kan også være emner som kan gi deg en bredere fordypning i det faget du tar på NTNU. Imidlertid er det også mulig å erstatte emner du skal ta her på NTNU (i 1. eller 3. året) med emner du tar i utlandet.

Søknad og godkjenning

Du må søke både om studieplass og om godkjenning av utvekslingen fra ditt institutt. Fristene for dette er 1. februar og 15. september.  Se mer informasjon her. 

Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30 studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at utvekslingsoppholdet er ferdig, må du søke fakultetet om endelig godkjenning av emnene. Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert studietid.

Informasjonsmøter og veiledning

Møt opp når det arrangeres informasjonsmøter om utveksling og utvekslingsavtaler. De holdes minst en gang per semester. 

Studieveiledere på internasjonal seksjon

De enkelte studieveilederne på internasjonal seksjon har ansvar for hver sine land/verdensdeler. Se mer informasjon på nettsidene til Enhet for internasjonale relasjoner.

Årsstudium i annet fag

NTNU har et stort antall årsstudium å velge i, og du kan enkelt legge disse inn i utdanningsplanen din.  Det er ikke noe bestemt årsstudium som anbefales, så her må du velge ut fra interesse og eventuelle videre planer. Her er likevel noen råd:

  • Studenter som planlegger å arbeide som lærere, bør kombinere utdanningen i sosiologi med et aktuelt undervisningsfag, for eksempel et fremmedspråk eller et realfag.
  • Studenter som planlegger å arbeide med samfunnsvitenskapelige problemstillinger; i forvaltning, næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid, bør kombinere sosiologi med et annet samfunnsfag, for eksempel statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosialantropologi eller geografi.
  • Sosiologi og statsvitenskap utfyller hverandre og er en god kombinasjon. Emnet SOS1002 (15 studiepoeng) inngår både i fordypningen i sosiologi og i årsstudiet i statsvitenskap, derfor må studenter på bachelor i sosiologi som velger statsvitenskap årsstudium i breddeåret, ta andre statsvitenskapsemner på til sammen 15 studiepoeng for å få nok studiepoeng i breddeåret. Ta kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap for nærmere informasjon. Ved opptak til master i sosiologi, vil uansett SOS1002 telle som del av fordypningen i sosiologi.

Valgfrie emner

Du kan bygge opp ditt breddeår med valgfrie emner fra hvilket som helst fagområde. De eneste emner ved NTNU du ikke kan velge er de som har studierettskrav (dvs. krever studierett på et visst studium), eller har et forkunnskapskrav som du ikke innfrir. Emnene legger du inn i utdanningsplanen din den høsten du starter på breddeåret. 

Det er også mulig å få innpasset emner du enten har tatt eller planlegger å ta på andre studiesteder. 

Tverrfaglig profil

Du kan velge en tverrfaglig profil som en del av breddeåret ditt. Det gir deg muligheten til å kombinere teknologiske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, slik at du får en tverrfaglig kompetanse som er verdifull for framtiden.

Du kan velge en av disse tverrfaglige profilene:

  • Bærekraft
  • Digital innovasjon
  • Digital transformasjon, kultur og samfunn

Med en tverrfaglig profil får du en sterk faglig fordypning i ditt studieprogram, i tillegg til tverrfaglig samhandlingskompetanse og erfaring med å jobbe prosjektbasert med sammensatte problemstillinger.

Du søker opptak til tverrfaglig profil gjennom utdanningsplanen din i Studentweb. Søknadsfristen er 1. juni.

Les mer om tverrfaglig profil 

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor:

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.