Studiemiljø

Sosiologi - bachelorstudium

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet

Linjeforeningen

Linjeforeningen for sosiologi studenter kalles Socius Extremus, og arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff et par ganger i måneden. For mer informasjon om linjeforeningen kan du se Socius Extremus sin Facebook-side.

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen. Foto: Kai T. Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen. Foto: Kai T. Dragland/ NTNU

Studiehverdagen

Hverdagen som student er annerledes enn hverdagen på videregående. Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Semesteroppgaver og øvinger

I løpet av semesteret må du levere 1-2 obligatoriske semesteroppgaver per emne. Disse må godkjennes for at du skal få lov til å gå opp til eksamen.

I tillegg arrangeres det flere øvinger i løpet av semesteret. Foreleser vil legge ut øvingsoppgaver på læringsverktøy Blackboard. Oppgavene gjennomgås i øvingstimene, øvingslærer er som oftest en student som har kommet lengre i studieløpet. I disse øvingstimene er dere delt inn i mindre grupper. 

Formen på øvingene er ikke fastlagt, men avhenger av hva gruppen som deltar ønsker. Eksempler er tavleundervisning, arbeid i grupper, eller rett og slett anledning til å spørre noen som har hatt faget tidligere.

Forelesninger

Forelesningene i sosiologi holdes i forelesningssaler og rom. Det første året vil du ta emner som har rundt 200 studenter. Det er likevel god anledning til å stille spørsmål, både under forelesningene og i foreleserens kontortid. Senere i studiet vil du ta emner som har færre studenter. 

Det er ikke obligatorisk oppmøte i sosiologi-forelesningene, men vi anbefaler sterkt at du deltar i forelesningene. 

Lesesaler

De fleste legger lesingen til en av de mange lesesalene på Dragvoll.

Det er også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd.

Bibliotek

På campus Dragvoll hvor undervisningen foregår, finner du også universitetsbiblioteket, som har flere lese- og arbeidsplasser som kan brukes av studentene.

Studenttillitvalgte

Her finner du dine instituttillitvalgte.

Forskningen på instituttet

Som student i sosiologi får du et nært forhold til instituttet ditt og forskningsaktiviteten der.

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?

Ressurspublisering

På studiet møter du andre likesinnede med sosiologi som felles språk

Navn: Andrea Nygaard Olsen 

Studieprogram: Bachelor i sosiologi

Trondheim er virkelig tilrettelagt studentene, det ser du med alle de ulike tilbudene som finnes.

NTNU er ensbetydende med godt studiemiljø og nye venner

Navn: Eivind Hjort Matthiasen

Studieprogram: Bachelor i sosiologi

Sosiologi gir deg muligheten til å bruke et annet perspektiv for å forstå både spesifikke og hverdagslige fenomener.

Du er omgitt av engasjerte mennesker

Navn: Karoline Marie Jensen

Studieprogram: Bachelor i sosiologi

For min del har det vært ekstra spennende å få studere sosial ulikhet, utdanning og frafall, arbeid og organisasjon og identitet og kultur. 

Se alle episodene av Guttastemning nå!

Se alle episodene av Guttastemning nå!