Hva lærer jeg?

Sosiologi - bachelorstudium

Hva lærer du?

Hvorfor studere sosiologi?

Er du opptatt av menneskelig samspill og ønsker å forstå samfunnet vi lever i?

I sosiologien får du lære om hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan endringene påvirker enkeltmenneskes valgmuligheter og handlinger.

Sosiologistudiet gir deg verktøy som du kan bruke til utforskning og forståelse av fenomener som

  • Sosial ulikhet
  • Kommunikasjon
  • Organisasjoner
  • Velferdsstaten
  • Kjønn
  • Makt

Du lærer ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, som statistisk analyse og intervjuer. Dette er verktøy som er svært anvendbare i yrkessammenheng. Du får også muligheten til å fordype deg i temaer som du synes er spesielt interessante både gjennom ulike valgemner og gjennom det selvstendige forskningsarbeidet du gjør i forbindelse med bacheloroppgaven.

Gjennom sosiologistudiet vil du få kompetanse til å finne ny kunnskap og løsninger på problemer. Du vil raskt kunne sette deg inn i nye tema og oppgaver. Denne allsidige kompetansen gjør at du kan jobbe med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid innenfor mange forskjellige områder både i offentlig og privat sektor.