POL2014 - Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Komparativ politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet bygger på POL1000 og gir en mer inngående behandling av sentrale begreper og teorier innenfor komparativ politikk omkring tema som 'sterke' og 'svake stater', 'statefailure', etniske, religiøse og nasjonale identiteter, økonomisk utvikling og fattigdom, ulike former for demokrati og ikke-demokratier, valgsystemer, regimeendring, samt ulike former for politisk vold. Kursets tilnærming til temaene er fokusert på sammenlikning enten over tid eller på tvers av case(s) (den komparative metoden).

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
-gjennom bruk av en komparativ tilnærming ha kunnskap om hvilke faktorer som påvirker særlig politiske, men også økonomiske og sosiale forhold innenfor et land.
-kjenne til forskjeller og likheter mellom ulike land og ulike politiske systemer
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
-bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen området komparativ politikk.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesninger per uke i første halvdel av semesteret.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 dagers hjemmeeksamen i uke 9.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL2004 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.