course-details-portlet

POL2014 - Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Komparativ politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Dette emnet bygger på POL1000 og gir en mer inngående behandling av sentrale begreper og teorier innenfor komparativ politikk i tillegg til et studie av den komparative metoden. Kurset fokuserer på konseptualiseringen av demokratiske og autoritære institusjoner og årsakene til overganger mellom disse formene for regimer. Vi vil undersøke faktorer som økonomisk struktur, utenlandsk inngripen, borgerkrig og masseprotest som drivere av disse overgangene. I gjennom hele kurset vil vi se nøye på hvordan forskere innen dette feltet bruker kvalitative og kvantitative bevis for å trekke slutninger om disse årsakene.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • forstå det grunnleggende ved den komparative metoden og sammenhengene mellom sammenligning og årsaksslutninger
  • vite hvordan forskere har konseptualisert demokratiske og autoritære regimer samt hvordan institusjoner former politiske valg relatert til korrupsjon, undertrykking og økonomisk vekst
  • forstå rollen til økonomisk struktur, masseprotest og eliter som drivkrefter eller motkrefter av demokratiskering

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • forstå hvordan en utleder testbare påstander fra eksisterende demokratiteori
  • bruke bevis til å komme med passende begrensede påstander og/eller gi konstruktiv kritikk av eksisterende arbeid

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesninger per uke i første halvdel av semesteret.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 dagers hjemmeeksamen i uke 9. Oppgavens omfang: 3000-5000 ord.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL2004 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.11.2023

Innlevering
10.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
26.02.2024

Innlevering
01.03.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU