Bachelor i samfunnsøkonomi

Forslag til emner og emnesammensetninger til valgfri del i bachelorgraden

Mange bachelorstudenter lurer på hva de skal velge som frie emner i en bachelorgrad med fordypning i samfunnsøkonomi. Forslagene under passer godt til bacheloremner i samfunnsøkonomi og er et bra grunnlag for videre masterstudier i samfunnsøkonomi. Vi gjør oppmerksom på at tidspunkt for undervisning og eksamen ikke er koordinert for å unngå kollisjoner. Vi gjør også oppmerksom på at du ikke MÅ følge ett av disse løpene, men selv fritt kan kombinere emner i ditt breddeår ut fra egne interesser og planer for videre studier og karriere.

Vi har satt opp disse forslagene:
(klikk på ønsket alternativ for å se emneoversikt)

a) Metodefag (matematikk, statistikk)

Først og fremst emner fra Gløshaugen, IME-fakultetet og IØT.

Høst

MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 sp)
TMA4140 Diskret matematikk (7,5 sp)
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs - Python (7,5 sp)
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs - MATLAB (7,5 sp)
Eventuelt også: SØK3004 Videregående matematisk analyse (15 sp)*

(kan ikke ta MA1101 Grunnkurs i analyse I (7,5 sp), det overlapper med SØK1001)

* NB! Obligatorisk emne i toårig master. Tar du dette emnet må mastergraden etterfylles med annet godkjent emne.

Vår

MA1102 Grunnkurs i analyse II (7,5 sp)
MA1103 Flerdimensjonal analyse (7,5 sp) Greit med matematikk R2/3MX fra videregående
MA1202 Lineær algebra med anvendelser (7,5 sp) Krevende matematisk fag
ST2302 Stokastiske populasjonsmodeller (7,5 sp)
 

b) Teknologi, organisasjon og ledelse (Gløs-emner)

c) Økonomi og administrasjon (Handelshøyskolen ved NTNU HHS)

60 studiepoeng ved Handelshøyskolen ved NTNU (HHS) i henhold til egen avtale.

Gjennom denne avtalen har du som er student på bachelor i samfunnsøkonomi (BSØK) anledning til å ta 60 studiepoeng med emner innen økonomi/administrasjon på Handelshøyskolen HHS. Emnene er fordelt over to år, og kombineres med SØK-emner og ex.phil + perspektivemne på Dragvoll. Hvis du tar alle emnene i pakken vil du være kvalifisert for masterstudier ved HHS (siviløkonom). Fra høsten 2015 gjelder avtalen ordinær undervisning på dagtid ved Handelshøyskolen.

Emnepakken ved HHS er som følger (her finner du emnebeskrivelsene):

Høst 1:

  • BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap
  • MRK1001 Markedsføring - grunnkurs
  • ORG1100 Organisasjon og ledelse

Vår 1:

  • ORG2002 Foretakstrategi
  • BØA1200 Finansregnskap med analyse

Høst 2:

  • BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering

Vår 2:

  • BØA2200 Finansiering og investering
  • INT3001 Etikk (evt vår 1)

Du søker om opptak til HHS-pakken gjennom "Veivalg" i utdanningsplanen din.

Det er 10 plasser i utvekslingsavtalen. Søkerne prioriteres på grunnlag av karakterer i SØK1000-emnene. Praktiske rutiner for samgangen mellom to ulike NTNU campuser avklares ved studiestart. 

d) Politikk og geografi

e) Menneskelig atferd (psykologi og sosiologi)

f) Overgang til 5-årig master i samfunnsøkonomi, 3. studieår

g) Utveksling

Du kan også reise på utveksling i breddeåret og velge frie emner ved det utenlandske lærestedet.