Opptak

Samfunnsøkonomi - bachelorstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Vi krever ingen spesielle forkunnskaper ut over generell studiekompetanse fra videregående skole for å studere samfunnsøkonomi på lavere nivå ved NTNU.