Studiemiljø

Samfunnsøkonomi - bachelorstudium

Studiemiljø

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Du er sannsynligvis vant med klasseromsundervisning og fastlagte timeplaner preget av mange obligatoriske gjøremål. Som student går ansvar og frihet hånd i hånd: Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Under har vi laget en kort oversikt over ting som kan være greit å vite når du starter som student hos oss.

Forelesninger

Forelesningene i samfunnsøkonomi foregår i forelesningssaler med opp mot 200 studenter. Dette gjelder spesielt førsteklassefagene (SØK1000-emnene), de er det mange som tar. Det er likevel god anledning til å stille spørsmål, både under forelesningene og i foreleserens kontortid. Det er ikke obligatorisk oppmøte i samfunnsøkonomiundervisningen, men vi anbefaler sterkt å få med seg forelesningene. I løpet av en uke er det som regel 1-2 forelesninger i hvert fag, avhengig av hvor mange studiepoeng emnet gir. Alle emnene på samfunnsøkonomi er enten 7,5 eller 15 studiepoeng, og hvert semester består av 30 studiepoeng totalt.

Forelesning i klasserom. Foto.

Semesteroppgaver og øvinger

I løpet av semesteret må man levere 1-2 obligatoriske semesteroppgaver per emne. Disse må godkjennes for at man skal få lov til å gå opp til eksamen. I tillegg arrangeres det flere øvinger i løpet av semesteret. Foreleser vil legge ut øvingsoppgaver på Blackboard. Oppgavene gjennomgås i øvingstimene, øvingslærer er som oftest en student som har kommet lengre i studieløpet (for eksempel en masterstudent). Formen på øvingene er ikke fastlagt, men avhenger av hva gruppen som deltar ønsker. Eksempler er tavleundervisning, arbeid i grupper, eller rett og slett anledning til å spørre noen som har hatt faget tidligere.

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Eksamen

Eksamensordningen er veldig lik den på videregående skole. Hvert semester avsluttes med en forelesningsfri periode som gjerne begynner noen uker før eksamen. Eksamen varer som regel i 4-6 timer avhengig av størrelsen på faget. I de fleste fag er det digital skoleeksamen eksamen, men noen fag kan også ha digital hjemmeeksamen og/eller flere delvurderinger. Sensur skal komme innen 3 uker. Det er anledning til å be om begrunnelse for karakteren man har fått, og eventuelt klage dersom man er uenig i karakteren. Hvis du har en sykdom eller et handicap som gjør det vanskelig for deg å gjennomføre eksamen, finnes det også muligheter for tilrettelegging.

Lesesaler

De fleste legger lesingen og regningen til en av lesesalene på campus. Fellesnevneren er at det her skal være stille. I tillegg finnes det egne lesesalordninger for masterstudenter. Det finnes også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. På campus finner du også Økonomibiblioteket, som har flere lese- og arbeidsplasser som kan brukes av studentene.

Campusbygning Elgeseter. Foto.

Tilbud på og rundt campus

Skulle du bli sulten eller trøtt av lesingen finnes det både kantine og sosiale soner på campus. I kantina er det studentvennlige priser, slik at du kan få deg et godt måltid uten å måtte bruke opp hele stipendet. I samme bygg finnes det også en dagligvarebutikk. En annen ting du ikke kommer utenom, er pensumbøker. Disse får du kjøpt på bokhandelen Akademika. Du finner Akademika både på campus Gløshaugen og campus Dragvoll. På campus Elgeseter, der vi holder til, er det ikke egen bokhandel. Det er imidlertid ikke mange minuttene å gå til Gløshaugen, der nærmeste bokhandel er på Sentralbygget.

Studentsamskipnaden driver fem treningssentre i Trondheim. Her finner du blant annet styrkerom, flerbrukshaller, squashbaner, spinningsal, dansesal og basketballbane, og det tilbys gruppetimer. Ved innmelding i NTNUI får du fri tilgang til alle fem idrettssentere til en svært hyggelig pris. Kunstgressbane, volleyballbaner og asfaltert bane for street basket står ferdig i Dødens Dal ved campus Gløshaugen når sommeren nærmer seg, og er bare en kort gåtur fra campus. Hvis du foretrekker en tur i marka er det også gode muligheter for det. Fra campus er det direktebusser til både Byåsen og Dragvoll, som er fine utgangspunkter for turer i marka. Det er heller ikke lang vei inn til sentrum fra campus, enten du beveger deg til fots, på sykkel eller med buss. Du kan også kjøre bil og parkere til rabatterte priser på campus (krever registrering). Her er det imidlertid begrenset med parkeringsplasser, så vi anbefaler at du bruker buss, går eller sykler.

Hvis du har spørsmål om studieprogrammet ditt, utveksling, emnevalg eller noe annet knyttet til studiene, kan du kontakte studieveileder. Studieveileder har fast kontor på campus, og kan hjelpe deg med mange studierelaterte spørsmål. 

Idrettsbygget på Dragvoll. Foto.

Studentforeninger - livet rundt studiene

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller linjeforeningen med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine. Linjeforeningen ved Institutt for samfunnsøkonomi heter Pareto. Selv om første møte med dem er i fadderuka, spiller Pareto en viktig rolle for det sosiale miljøet også etter at fadderuka er over. Linjeforeningen tilbyr mange sosiale sammenkomster for studentene, og reiser også på turer sammen. Noen ganger samarbeider de også med andre linjeforeninger, slik at du som samfunnsøkonomistudent får muligheten til å bli kjent med studenter på andre studieprogram.

I tillegg til linjeforeningen har samfunnsøkonomistudentene også en slags faglig linjeforening. Fagutvalget ECONnect ivaretar kontakten med samfunns- og næringsliv, og arrangerer blant annet Fagdag, Faguke og gjesteforelesninger.

For mange av våre studenter spiller Pareto og ECONnect en veldig viktig rolle i studiehverdagen. Noen foretrekker å bare delta på arrangementer, mens andre tar det ett steg videre og tar på seg frivillige verv i studentforeningene. Dette kan gi mange nyttige erfaringer, og mange nye venner gjennom studietiden.

Studiebyen Trondheim

Trondheim er en av landets aller beste studentbyer, les mer om hvordan det er å være student her på disse sidene.

Illustrasjonsbilde fra forelesning

Se flere bilder fra Elgeseter og hverdagen på NTNU i økonomifakultetets fotosamling på Flickr!