Studiets oppbygning

Samfunnsøkonomi - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet består av:

  • en fordypning i samfunnsøkonomi, som består av obligatoriske og valgbare emner i samfunnsøkonomi på til sammen 105 studiepoeng
  • de obligatoriske fellesemnene, ex.phil. og områdeemne (Informasjonsteknologi grunnkurs) på til sammen 15 studiepoeng

Du har også 60 valgbare studiepoeng, der du kan velge:

  • en støtteprofil i IKT
  • en støtteprofil i økonomi og administrasjon * 
  • en tverrfaglig profil, f.eks innen bærekraft, kombinert med 30 sp helt frie studiepoeng *
  • et årsstudium fra et annet fagområde
  • et breddeår der du fritt setter sammen 60 sp av emner du velger selv. Dette valget kan kombineres med utveksling.

* Begrenset antall plasser. Opptak gjøres mot slutten av 2. semester (juni). 

Obligatoriske emner innen samfunnsøkonomi er SØK1000SØK1001SØK1002
SØK1004, SØK1005SØK1011 og SØK1012. I tillegg må du ta 30 valgfrie studiepoeng fra SØK2000-serien.


1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi 15
SØK1001 Matematikk for økonomer 7,5
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1011 Markeder og markedssvikt 15
SØK1012 Makroøkonomisk analyse 15

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår kan du velge mellom en av våre anbefalte støtteprofiler. Dette studieåret passer også fint om du planlegger å reise på utveksling eller ønsker å ta valgfrie emner.

60

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
TDT4111 Informasjonsteknologi, grunnkurs (NB! Tidligere TDT4110 - ny emnekode fra høsten 2022) 7,5
  Valgbare fordypningsemner fra serien under 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare fordypningsemner fra serien under 15
EXPH0500 Examen philosophicum for økonomi 7,5
SØK1005 Økonometri 7,5
Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SØK2005 Finansmarkeder 7,5 Vår Åpent
SØK2006 International Trade (Internasjonal handel) 7,5 Vår Åpent
SØK2007 Development Economics (Utviklingsøkonomi) 7,5 Vår Åpent
SØK2009 International Macroeconomics (Internasjonal makroøkonomi) 7,5 Høst Åpent
SØK2010 Banking (Bank- og kredittmarkeder) 7,5 Vår Åpent
SØK2011 Offentlig økonomi og økonomisk politikk 7,5 Høst Åpent
SØK2012 Behavioural Economics (Adferdsøkonomi) 7,5 Høst Åpent
SØK2013 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 7,5 Vår Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester 
Adg. = adgangsbegrensning

Instituttet tilbyr også emnene SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi og SØK1151 Makroøkonomi for ledere, men disse kan ikke inngå i fordypningen i samfunnsøkonomi.

Se også hvilke emner du kan ta om du velger en av støtteprofilene som instituttet anbefaler.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan