ORG1100 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
-skal ha fordype seg i teorier om organisasjon og ledelse
-skal ha oversikt over fagets grunnleggende begrepsapparat
-skal ha kjennskap til sentrale modeller og teorier

Ferdigheter
Studenten
-skal kunne arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning
-skal kunne foreta analyse og drøfting av aktuelle problemstillinger i organisasjoner
-skal kunne bidra med forståelse med utgangspunkt i teori i konkrete utfordringer i organisasjoner

Generell kompetanse
Studenten
-skal kunne analysere organisasjoner på en reflektert og selvstendig måte
-skal ha evne til å forholde seg til organisasjonslitteratur på en selvstendig måte
-skal kunne kommunisere omkring problemstillinger i organisasjoner med ledere og medarbeidere

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og plenumsdiskusjoner

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Studieprogram for ISØ-studenter, bachelor (ØANTNUB)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim, og Bachelor i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Emnet er også tilgjengelig for studenter med studierett på studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, som del av 60 sp emnesamling innen bedriftsøkonomi. Denne emnesamlingen er adgangsbegrenset. Opptak til emnesamlingen søkes via Studentweb.

Kursmateriell

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2013) Hvordan organisasjoner fungerer. 3.utg. Bergen, Fagbokforlaget. Artikler som gjøres tilgjengelig ved semesterstart Oppgaver som blir gitt underveis i semesteret er å regne som pensum

 

Anbefalt støttelitteratur:

Busch, Tor og Vanebo, J.O. (2003) Organisasjon og ledelse : et integrert perspektiv, 5. utg.            Oslo, Universitetsforlaget.Fivelsdal, E., Bakka, J.F. og Nordhaug, O. (2004) Organisasjon og ledelse : struktur, prosesser,            læring og kultur. 4.utg. Oslo, Cappelen akademisk forlag.Jacobsen, Dag Ingvar (2007) Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen, Fagbokforlaget.Morgan, Gareth (1998) Organisasjonsbilder : innføring i organisasjonsteori. Ny utg.           Oslo, Universitetsforlaget.

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ORG1001 7.5 01.08.2008
ORG8001 7.5 01.08.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.12.2017 09:00 D1 , D2 , KJL1 , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.