Samfunnsøkonomi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Samfunnsøkonomi

Bilde - bachelor i samfunnsøkonomi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 44.1
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Om samfunnsøkonomi

Om samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er vitenskapen om samfunnets bruk av knappe ressurser; arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap.

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og økonomiske forhold og som ønsker å utvikle evnen til kritisk å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger du hører om i media og i politikken.


Opptak til Bachelor i samfunnsøkonomi

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 85 studenter. For studieåret 2019-2020 var opptaksgrensen 42,9 poeng i kvoten for førstegansvitnemål og 44,1 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptak. Ler mer om Samordna Opptaks poenggrenser.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi går over tre år (180 studiepoeng) og gir deg god innsikt i sentrale begrep, metoder og modeller i samfunnsøkonomi. Studieprogrammet består av en fordypning i samfunnsøkonomi i tillegg til en støtteprofil du velger selv:

  • IKT
  • økonomi og administrasjon
  • politisk økonomi

Videre utdanning etter bachelorgrad

Videre studier etter bachelorgrad

Etter fullført bachelorgrad i Samfunnsøkonomi vil du være kvalifisert for opptak til våre 2-årige masterprogram i Samfunnsøkonomi og Finansiell økonomi.

Du kvalifiserer også for opptak til flere andre masterprogrammer som tilbys ved NTNU.


Kontakt

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss i 5. etasje på Adolf Øien-bygget.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona