Samfunnsøkonomi – bachelor

Samfunnsøkonomi – bachelor

Samfunnsøkonomi - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 100
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BSØK, Sun Dec 10 21:55:58 CET 2023 | B3

Samfunnsøkonomi er vitenskapen om samfunnets bruk av knappe ressurser; arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap.

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og økonomiske forhold og som ønsker å utvikle evnen til kritisk å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger du hører om i media og i politikken.

Samfunnsøkonomi handler om hvordan samfunnet bruker sine knappe ressurser. Enten det er snakk om arbeidskraft, utstyr eller kunnskap, forsøker samfunnsøkonomer å forstå hvordan disse ressursene kan brukes på best mulig måte for hele samfunnet.

Du får grundig opplæring i metode og analyse, som gjør deg i stand til å forstå hvordan økonomi og politikk henger sammen når samfunnet skal fordele og bruke knappe ressurser.

Les mer om hva du lærer

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger. Både i offentlig virksomhet, privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner er det behov for samfunnsøkonomer. Mange samfunnsøkonomer jobber tett på politiske beslutninger, både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på samfunnsøkonomi har du ukentlige forelesninger og øvinger. Du vil nok også tilbringe mye tid på campus med dine medstudenter, både konsentrert på lesesalen, i gruppearbeid med kollokviegruppen din og mer avslappet over en kaffekopp i kantina.

Samfunnsøkonomistudentene har en aktiv linjeforening som arrangerer alt fra temafester og utenlandsturer til spennende gjesteforelesninger du kan være med på.

Les mer om studiemiljøet

Det første året består av innføringsemner i matematikk, mikro- og makroøkonomi. Det andre året kan du velge mellom ulike fagpakker (støtteprofiler) og årsstudier, sette sammen emner fritt, eller dra på utveksling.

Tredje og siste år består av en kombinasjon av obligatoriske fellesemner og valgemner innenfor samfunnsøkonomi.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet på bachelor i samfunnsøkonomi er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Ta gjerne kontakt med oss på kontakt@econ.ntnu.no.

Kontakt og veiledning