MRK1001 - Markedsføring - grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å tilføre studentene sentrale basiskunnskaper gjennom en bred presentasjon av markedsføring som fagområde, utvikle studentenes forståelse for de tema som presenteres og å utvikle studentenes evne til å anvende kunnskapene på realistiske markedsføringssituasjoner. Det vil også bli lagt vekt på å utvikle en markedsorientert holdning hos studentene. Realisering av disse målene betyr at studentene ved kursets slutt skal kunne gjengi og forklare teorien samt løse praktiske markedsføringsproblemer.

Emnets temaer:

Emnet er vinklet ut fra et planleggingsperspektiv og målet er å vise hvordan vi kan gå frem når vi skal planlegge en virksomhets markedsføringsaktiviteter og utvikle en strategisk markedsplan for en bedrift:

Interne og eksterne analyser – fra informasjon til handling
Utvikling av bedriftens målbilde; visjon, forretningsside, kjerneverdier og styringsmål
Markedsorientert lederskap
Bedriftens profil
Bedriftens produktstrategi
Bedriftens distribusjonsstrategi – veien fram til forbrukeren
Bedriftens prisstrategi
Bedriftens salgs- og kommunikasjonsstrategi
Bedriftens relasjonsstrategi
Økonomiske konsekvenser av markedsføringsbeslutninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal tilegne seg den kunnskap som er nødvendig for å kunne utarbeide en markedsføringsplan etter følgende kriterier;

- Forstå hva markedsføring og markedsorientering innebærer.
- Forstå innholdet i en markedsplan
- Forstå prinsippene for analyse av markeder.
- Forstå prinsippene bak utvikling av en markedsstrategi med spesielt fokus på distribusjon-, pris-, kommunikasjon-, produkt- og merkevarestrategi.
- Forstå hva som påvirker markedsføringens effektivitet og lønnsomhet.

Ferdigheter

Studenten skal kunne utarbeide en markedsføringsplan som angir de markedsutfordringer virksomheter står ovenfor. Herunder ligger det å anbefale tiltak som gjør at virksomheten når de målsettinger man har i et marked.

Generell kompetanse

Kjernen i markedsføringsfaget er markedsplanen. Markeder er i kontinuerlig endring og det kreves kontinuerlig analyse av markedssituasjonen for å kunne utvikle en effektiv markedsføringsstrategi. Studenten skal tilegne seg tilstrekkelig innsikt i markedsføringsfaget til å kunne utarbeide en markedsføringsplan og utvikle forståelse for kompleksiteten i denne type planlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og case

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Studieprogram for ISØ-studenter, bachelor (ØANTNUB)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim, og Bachelor i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Emnet er også tilgjengelig for studenter med studierett på studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, som del av 60 sp emnesamling innen bedriftsøkonomi. Denne emnesamlingen er adgangsbegrenset. Opptak til emnesamlingen søkes via Studentweb.

Kursmateriell

Framnes, R., Pettersen, A. og Thjømøe, H.M. (2010) Markedsføringsledelse. 8. utg. Oslo,  Universitetsforlaget, Eventuelt nyere utgave. Forelesningsnotater lagt ut på fagets side og casehefte.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA110 6.0 01.01.2005
MA110 6.0 01.01.2005
MRK8001 7.5 01.01.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 02.12.2017 09:00 JC13 , JC12 , JB30 , JB31 , JB40 , JB41 , JC23 Realfag , JB22 , JB10 MUSIKK , JD2 , JC1 , R D1-102 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.