course-details-portlet

TDT4111 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av to deler: IKT-teori og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python.

IKT-teori: Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte. Digital representasjon av informasjon. Grunnleggende forståelse for metoder, applikasjoner og verktøy innenfor kunstig intelligens(AI), maskinlæring og stordata (big data).

Prosedyreorientert programmering: Variabler og datatyper. Input og output. Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary). Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception). Representasjon av tall, enkel prosessering og visualisering av måledata og iterativ løsning av enkle ligninger. Grunnleggende forståelse og bruk av eksterne bibliotek og moduler som NumPy og Matplotlib. Python som programmeringsomgivelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • K1: Ha grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, algoritmer, programvare, kunstig intelligens(AI), maskinlæring og stordata (big data).
 • K2: Ha grunnleggende kunnskap om hvordan datamaskiner påvirker sammfunnet. Etiske og juridiske problemstillinger.
 • K3: Ha grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
 • K4: Ha grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.

Ferdigheter:

 • F1: Kunne anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
 • F2: Kunne bruke relevante programmeringsverktøy, som IDLE eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler.
 • F3: Kunne for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning med riktige datastrukturer for så å teste om den fungerer i Python.
 • F4: Kunne gjennomføre mindre programmeringsprosjekter på noen få hundre linjer kode.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Man må få godkjent i øvingsopplegget for å kunne avlegge eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4109 5.0 HØST 2022
TDT4110 5.0 HØST 2022
TDT4105 5.0 HØST 2022
TDT4127 5.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 09.01.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 13
M414-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 2
C218 Ankeret/Hovedbygget 23
G132 Gnisten/Fagskolen 36
G317 Gnisten/Fagskolen 4
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 13
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 69
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 29.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Laterna/Lab-bygg 90
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL274 Sluppenvegen 14 5
SL315 Sluppenvegen 14 2
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
Bergen Eksternt eksamenssted 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 13
C215 Ankeret/Hovedbygget 2
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 4
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 56
Sommer UTS2 Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU