course-details-portlet

TDT4111 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av to deler: IKT-teori og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python.

IKT-teori: Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte. Digital representasjon av informasjon. Grunnleggende forståelse for metoder, applikasjoner og verktøy innenfor kunstig intelligens (AI), maskinlæring og stordata (big data).

Prosedyreorientert programmering: Variabler og datatyper. Input og output. Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary). Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception). Representasjon av tall, enkel prosessering og visualisering av måledata. Grunnleggende forståelse og bruk av eksterne bibliotek og moduler som NumPy og Matplotlib. Python som programmeringsomgivelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • K1: Ha grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, algoritmer, programvare, kunstig intelligens (AI), maskinlæring og stordata (big data).
 • K2: Ha grunnleggende kunnskap om hvordan datamaskiner påvirker sammfunnet. Etiske og juridiske problemstillinger.
 • K3: Ha grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
 • K4: Ha grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.

Ferdigheter:

 • F1: Kunne anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
 • F2: Kunne bruke relevante programmeringsverktøy, som Thonny eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler.
 • F3: Kunne for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning med riktige datastrukturer for så å teste om den fungerer i Python.
 • F4: Kunne gjennomføre mindre programmeringsprosjekter på noen få hundre linjer kode.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Man må få godkjent i øvingsopplegget for å kunne avlegge eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4109 5.0 HØST 2022
TDT4110 5.0 HØST 2022
TDT4105 5.0 HØST 2022
TDT4127 5.0 HØST 2022
INGA1002 2.5 HØST 2023
INGG1002 2.5 HØST 2023
INGT1002 2.5 HØST 2023
IT1001 7.5 HØST 2023
IIRA2001 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL271 Sluppenvegen 14 2
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 47
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
G331 Gnisten/Fagskolen 4
S410 Smaragd 50
S206 Smaragd 17
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 5
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 19
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU