Hva kan jeg bli?

Samfunnsøkonomi - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, både i offentlig virksomhet, privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner. 

Eksempler på konkrete stillinger man kan ha med bakgrunn i samfunnsøkonomi er:

 • økonomikonsulent
 • controller
 • kunderådgiver i bank
 • personal- og organisasjonskonsulenter
 • forsker
 • valutahandler
 • finansrådgiver
 • sjeføkonom
 • makroanalytiker
 • saksbehandler
 • utreder

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.

Lurer du på yrkesmulighetene for samfunnsøkonomer? Ta en titt på kandidatundersøkelsene som ECONnect har gjennomført.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

Studentintervju

Bilde av tidligere student. Foto

Hvilken utdanning har du? 

Jeg har en Bachelor i samfunnsøkonomi fra NTNU, også er jeg snart ferdig med en master i anvendt finans på UIS. 

Har du vært i arbeid i mellomtiden?

Jeg har en deltidsjobb på kundesenteret i Danskebank, og der har jeg også hatt et Internship på en annen avdeling, som en del av utdanningen på UIS. 

Føler du at du tok med deg noe vesentlig fra bachelor-graden i samfunnsøkonomi enten ut i arbeidslivet eller i forbindelse med mastergraden?

Ja, kanskje mest i forhold til at man lærte om hvordan renten påvirker alt, som jeg ikke kunne så mye om fra før. Da kundene ringte inn og renta hadde blitt satt opp, hva det vil si for dem og markedet generelt. 

Hvordan fikk du det Internshipet?

Jeg gikk egentlig bare og spurte sjefen i Stavanger om jeg kunne få et Internship, også søkte jeg jo på det. 

Hva likte du best ved å studere samfunnsøkonomi?

Aller best likte jeg kanskje studentmiljøet i Trondheim. At det skjer veldig mye med linjeforeningen og at det generelt er mye man kan være med på.

Når ble du uteksaminert?

Det var vel i 2021. 

Merker du stor forskjell på det sosiale miljøet på bachelor og på master?

Ja litt. Det tror jeg også kan være grunnet forskjellen mellom Stavanger og Trondheim, fordi Trondheim er kanskje mer en studentby. Det er mye mer folk fra overalt som kommer dit for å studere, også føler jeg folk kanskje er hakket mer åpne på bachelor enn på master. 

Har du en idé om hva du vil bruke utdanningen til, eller hva du har lyst til å rette deg mot? 

Nei, jeg er litt frem og tilbake. Nå som jeg har tatt en master i finans, har jeg funnet ut av at jeg synes samfunnsøkonomi er gøyere, og har mer lyst til å gå den veien enn den typiske finansveien. Samfunnsøkonomi er mer spennende, og det er mer spennende å se de store sammenhengende istedenfor det interne i en bedrift. 

Hadde du et forhold til samfunnsøkonomi før du startet på Bachelor?

Jeg hadde tatt samfunnsøkonomifagene på videregående. Det er litt som emnet Innføring i samfunnsøkonomi. Det er begrenset hvor mye jeg visste om det, men hadde en liten idé om hva det var. 

Hvordan tror du det ville vært å gå rett ut i arbeidslivet etter bachelorgraden?

Det spørs jo litt hvor lei man er av studiene, men hvis man ønsker en pause, tror jeg det kan være greit å gå rett i jobb. De fleste gikk videre på master, noen tok pauseår, der de jobbet ett år eller to, før de gikk videre på master. Det var mye arbeid som bank og kunderådgiver. 

Har du noen tips til nye studenter, eller kanskje noe du skulle ønske du visste da du begynte på samfunnsøkonomi? 

Tips til nye studenter er kanskje bare å være med på ting. Kaste seg ut i det. Ikke stresse så mye med eksamen og slikt. Jeg følte ikke jeg fikk noen negative sjokk, det jeg ikke visste om, var bare positivt å finne ut av. 

Følte du det var mye som var annerledes enn det du hadde forventet, ut ifra det forholdet du hadde til samfunnsøkonomi på videregående?

Ja, kanskje litt. At det var litt mer. Det var så klart en stor overgang fra videregående til å skulle ha en eksamen på universitetet. 

Hvorfor ville du anbefalt å søke samfunnsøkonomi? 

Det sosiale, fordi det er veldig gøy. Det er en god linjeforening, og mye gøy å være med på og mange koselige folk. Hvis man liker det litt større bildet av økonomien, og ikke bare hver enkelt bedrift, så er det veldig interessant. Det er også mange valgmuligheter i forbindelse med støtteprofiler, fag og slikt. At du ganske valgfritt kan velge hvilke fag du vil ta, om du vil ta en støtteprofil og sånt. 

Portrett av tidligere student. Foto

Karoline Maarud har studert et årsstudium i samfunnsvitenskap (UiB), et årsstudium i markedsøkonomi (BI) og en bachelor i samfunnsøkonomi ved NTNU, der hun ble uteksaminert i 2021. Under bacheloren valgte hun bredde-år med fag fra Økonomi og Administrasjon. I dag jobber hun deltid som bærekrafts konsulent, samtidig som hun skriver sin masteroppgave innen Bærekraftig Finans.

Uteksaminert (bachelor samfunnsøkonomi) fra NTNU: 2021

Annen utdanning: 

 • Årsstudium i samfunnsvitenskap, UIO
 • Årsstudium i markedsøkonomi, BI
 • Master of Science in Business with a Major in Sustainable Finance, BI. Leverer master til sommeren.

Nåværende stilling: Bærekrafts konsulent, jobber 2-3 dager i uken ved siden av skolen.

Hva jobber du med i dag / hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut? 

Jeg jobber som konsulent innen bærekraft 2-3 dager i uken ved siden av studiene, og det har jeg gjort siden juni i 2022. Det startet som et internship over sommeren.  Etter de to månedene hadde de behov som en som drev med blant annet bærekrafts-rapportering, derfor fikk jeg fortsette som deltidsansatt. Så det har vært veldig spennende.
Til høsten begynner jeg fulltidsjobb i KPMG. Der skal jeg arbeide med ESG-rapportering og attestering, så jeg kommer til å fortsette innenfor bærekraft. Jeg søkte stillingen via BI karriereportal. 

På hvilken måte er din studiebakgrunn relevant for jobben din? Hvordan kommer din grad i samfunnsøkonomi til nytte?

Det er et godt spørsmål, fordi jeg driver egentlig mer med det bedriftsøkonomiske aspektet. Men jeg føler at en bachelor i samfunnsøkonomi har vært veldig nyttig, fordi man har lært seg om økonomiske mekanismer som påvirker bedriftsøkonomiske avgjørelser. Man lærer seg alt det økonomiske som foreligger ift. bærekraft, og det som skjer i verden med tanke på det grønne skiftet.

Samfunnsøkonomi har ført til at jeg har en veldig god base for å forstå de mekanismene som foreligger, som jeg ikke tror jeg hadde fått like lett ved kun å studere økonomi- og administrasjonsfagene.


Hva fikk deg til å ville studere samfunnsøkonomi?

Jeg begynte jo på markedsøkonomi, som for det meste handler om økonomi innad i selskapet, og syntes at det var veldig spennende. Etter det hadde jeg veldig lyst til å tilegne meg mer kunnskap, og gikk et nytt årsstudium i samfunnsvitenskap. Jeg synes også det var veldig spennende å tillære seg kunnskap om det som skjer rundt om i verden. Jeg var mest interessert i og fortsette med økonomien, og tenkte at samfunnsøkonomi kunne være gøy også fordi man på en måte lærer litt mer om hvordan hele det finansielle systemet henger sammen. Det var nok derfor jeg begynte på samfunnsøkonomi. For meg ble det etterhvert mer appellerende med finans-aspektet, så jeg valgte å gå videre med det på masternivå. Men jeg er veldig fornøyd med at jeg har hatt den samfunnsøkonomiske biten i bunn!

Hvordan opplevde du overgangen fra student- til arbeidsliv?

Jeg synes forså vidt at overgangen har gått ganske greit, selv om det er jo litt annerledes. I en konsulent-type-stilling presenterer man litt, og jobber egentlig mye individuelt også. På en måte det er litt mer press fordi man har flere å svare til, og har et ønske om å oppfylle de forventinger som er tillagt en.  Men jeg synes egentlig det har gått ganske greit. Det avhenger sikkert litt ut ifra yrke og bedrift, men jeg synes i hvert fall at jeg ble tatt veldig godt tatt imot der jeg jobber. Det er vanvittig mye man lærer. Jeg begynte i fjor sommer, og har lært helt utrolig mye på ett år! Men som den største utfordringen vil jeg nok trekke frem det å gå opp i arbeidsmengde, noen ganger er det vanskelig å få dagene til å gå opp.

Hva er det beste med å studere samfunnsøkonomi, og hvorfor skal man søke det? 

Jeg vil si at det var et veldig godt miljø på samfunnsøkonomi, og synes vi hadde et veldig hyggelig kull og veldig gode faddere. Jeg følte alltid at man hadde noen man kunne finne på ting med, og det ble arrangert mye sosialt, det var veldig hyggelig. Jeg synes det var hyggelig klasse, med mye rom for å stille spørsmål. Så alt i alt et veldig godt miljø samtidig som vi hadde dyktige forelesere som gjorde stoffet svært interessant. 
Så det er noe jeg satte veldig pris på, i etterkant også, at det var såpass godt miljø på samfunnsøkonomi-bacheloren.

Kunne du sett for deg at det hadde vært problematisk å gå ut i sånn type arbeid kun med en fullført bachelorgrad, og ikke noe høyere mastergrad?


For meg hadde det vært vanskelig, fordi jeg har spesialisert meg innen finans og bærekraft, og det er det jeg jobber med videre. Men, det er litt vanskelig, jeg tror det kommer litt an på hva slags type arbeid man vil gjøre. Jeg tror at hvis man kun skal ut i arbeidslivet direkte etter bachelor skal man være ganske dreven. Og man må kanskje være litt heldig, eller ha litt flaks, i forbindelse med hvilke jobber man lander. Det merket jeg selv når jeg skulle begynne å søke etter bachelor, at det var veldig mange som forventet at man enten var første års masterstudent eller skulle starte på en master. Men etter endt bachelor i samfunnsøkonomi sitter man igjen med masse kunnskaper, så det skal absolutt være overkommelig å få seg en relevant jobb etter det. 

Var det noen av de du ble uteksaminert med som gikk ut i arbeid kun med bachelorgrad?

Nei, jeg tror ikke det var det, ikke som jeg vet om. Men jeg tror folk gikk over til veldig mye forskjellig. Noe av det som er veldig fint med samfunnsøkonomi bacheloren ved NTNU er at du har det breddeåret. En venninne av meg spisset seg mer inn innenfor IT på bacheloren, og har tar en master i samfunnsøkonomi nå, og skal jobbe innenfor IT-bransjen. Så det er litt gøy, da, at man kan i stor grad velge hvilken retning man vil spisse seg inn mot. Jeg tror at hvis man går en samf.øk. bachelor med breddeår der innenfor IT, er det kanskje større muligheter for at man kan gå rett ut i arbeidslivet. For da har du en ganske fin pakke, med IT og økonomi, tenker jeg. Nå er det jo høy etterspørsel etter folk som jobber med det IT-aspektet. 

Hva er dine beste jobb- og karrieretips til ny studenter?

Jeg tror det kan være viktig å bruke breddeåret ganske aktivt i løpet av bacheloren. Jeg kom jo inn på siviløkonomi studiet med bachelor i samfunnsøkonomi og breddeår i økonomi og administrasjon. I tillegg tok jeg vel tre eller fire ekstra fag i løpet av sisteåret. Men jeg tror at hvis man prøver å finne litt ut av hva man vil gjøre videre under førsteåret, får man muligheten til å spisse seg inn allerede under breddeåret, og på den måten kvalifisere til mastere innen andre fagområder også. Man får på en måte flere fag med på kjøpet, uten å skulle gjøre noe ekstra enn det som inngår i bacheloren.

I forbindelse med å få seg jobb tenker jeg at man bør være litt på hugget, og ikke tenke at alt faller på karakterer. Selvsagt bør man jobbe så godt man kan, men ikke avskrive ting fordi man tenker at man ikke har gode nok karakterer. Det er viktig å ikke avskrive ting og tenke at man ikke er god nok, eller at andre som søker som har bedre karakterer enn deg selv. I bunn og grunn er det flere ting som teller i sluttvurderingen. Selvsagt, noen steder vektlegges karakterer mer, men sånn generelt tror jeg at man må alltid prøve seg. 

I tillegg har jeg erfart at det var veldig positivt å ha hatt en jobb ved siden av skolen. Det viser arbeidsgiver at man klarer å ha flere baller i luften, og at man ikke bare er skole-fokusert men også får med seg arbeidserfaring. Jeg tror at uavhengig av hva arbeidserfaringen er, er det viktig å ha det arbeidsperspektivet med seg også. Og i tillegg er det gull dersom man klarer å skaffe seg et internship. Nå er det kanskje ikke så enkelt ila. bachelor, men hvis man går videre med master, burde man forsøke å skaffe seg et internship. Det tror jeg hjelper veldig når man senere skal finne seg jobb. 
 

Utdanning: BSØK + MSØK 
Nåværende stilling: Analytiker / underwriter, Protector Forsikring

Uteksaminert fra NTNU vårsemesteret 2022 

Hvordan opplevde du overgangen fra student til arbeidsliv? 

Student- og arbeidsliv er annerledes på mange måter. For det første går du til en arbeidsplass der du må være hver dag, og at det er andre ting å forholde seg til.  
Når du går de siste årene i studieløpet, spesielt siste år på mastergrad, er du en av de studentene med mest kunnskap og kompetanse. Etter det trer du inn i et nytt miljø der du på mange måter starter på null, sammenlignet med de du møter der. Det er mye læring i starten, litt som å starte studiet på nytt, med nye inntrykk og nye folk. Akkurat den biten er litt interessant å kjenne på igjen. 

For min del gikk overgangen ganske fint, men jeg må innrømme at ting er litt annerledes i 
arbeidslivet. Fra studietiden er man vant til mer eller mindre jevnaldrende medstudenter, mens nå må man forholde seg til folk som er ganske mye eldre enn seg selv. Det blir en litt annen dynamikk. 

Hva jobber du med i dag? 

I dag jobber jeg innen forsikring, der jobben min går ut på å gi tilbud på forsikring i et konkurransemiljø med andre bedrifter i Norge, Sverige og Danmark primært. Det blir ofte tilbud på store bedrifter, selskaper og høye summer. Det kan være alt fra motorporteføljer, eiendomsporteføljer, gruppeliv, yrkesskade og hele pakka. Alt foregår statistisk, konkret går det ut på å se på og modellere en risiko for hver enkelt sak, objekt eller produkter du ser på. Deretter prøver vi å finne en annonse stilling til pris, hentet ut fra hvordan risikoen er vurdert og hvordan vi anslår at konkurrentene vil agere. 

Hvordan var prosessen for å skaffe seg jobb etter endt studietid? 

Prosessen med å få jobb gikk ut på at jeg skrev en søknad, gikk på førstegangsintervju, case-intervju og litt samtaler etter det. Så fikk jeg jobbtilbudet, og jeg signerte arbeidskontrakt litt over et halvt år før jeg var ferdig med mastergrad. Jeg startet i jobben høsten etter endt studietid. Mitt inntrykk er at alle, eller de fleste, fra mitt årskull på master gikk rett i jobb etter endt studie, og at samfunnsøkonomi er en ettertraktet kompetanse. Det tror jeg har sammenheng med at det er en bredde i utdanningen som gir et godt nedslagsfelt. 

Hva tror du samfunnsøkonomer er spesielt gode på? 

Jeg vil tro at samfunnsøkonomer i stor grad er bedre på flere av de analytiske egenskapene enn det veldig mange tror selv underveis i utdanningen. Det er i bunn og grunn en matematisk og statistisk utdanning vi tar, og jeg tror at det å kunne kombinere denne biten med det sosialøkonomiske aspektet er viktig. Det å trekke litt større linjer tror jeg er verdifull kunnskap som ikke så mange sitter med.

Opplever du at utdanningen din er relevant til arbeidet du gjør nå? 

Ja, egentlig, men ikke sånn helt direkte. Jeg har for eksempel ikke så mye bruk for å utlede en Keynes-modell direkte, men mye av den matematiske og analytiske tilnærmingen vi lærer i studieløpet har jeg fått god bruk for. I tillegg vil jeg trekke frem forståelsen og evnen til å lære som viktige egenskaper jeg har tatt med meg fra studietiden. 

I tillegg gir samfunnsøkonomi et veldig bredt nedslagsfelt, som jeg opplevde med den studiebakgrunnen jeg selv fikk. Man kan velge å jobbe innen statistikk og matematikk hvis du er glad i det, slik som jeg endte med. Ellers kan man rette seg innen noe mye bredere i offentlig sektor, i departementer og lignende, eller for eksempel konsulentarbeid, som ofte blir litt midt imellom. 

Hva er dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer, eller vurderer å studere, samfunnsøkonomi? 

Til de som studerer i dag er det egentlig et tips jeg vil gi, og det er å bare søke. Selv om du ikke er sikker på om den stillingen du søker på er det du “vil” i livet, er det veldig god trening i å bare søke. Jeg tror at det å få vært i noen intervjusituasjoner, tatt noen evnetester og skrevet noen søknader er veldig god læring. Dersom du har vært i de samme situasjonene før vet du på en måte hva du kommer til å bli spurt om, og du vet hvordan reaksjonene deres kommer til å være på de ulike svarene du gir. Og, dersom du ikke får jobben, kan du be om en ekstra tilbakemelding på hva du kunne gjort bedre eller hvorfor du ikke fikk jobben. Dette ligger det masse læring og kunnskap i som du kan ta med deg videre.

Da jeg søkte på samfunnsøkonomi skulle jeg gjerne visst at det var så mye matte. Jeg var ikke noe særlig glad i matte, men det har jeg blitt i senere tid. Så den biten er viktig - det er mye matte! 

Jobbmessig følte jeg egentlig at jeg var ganske godt forberedt etter studiet. Likevel tror jeg at man kan forberede seg litt mer på hvordan man starter å jobbe, som jeg var inne på tidligere. Det handler i stor grad om at det er en annen måte å forholde seg til mange mennesker. Man må lære seg å ta litt plass, selv når man tror at man ikke har så mye å bidra med. På den måten lærer man mer, og får opp diskusjoner. I starten tar man mye feil, og det skal man jo gjøre, også lærer man etter hvert. 

Hva vil du trekke frem som det beste med å studere samfunnsøkonomi? 

Jeg tror absolutt at samfunnsøkonomi er en veldig fin retning å søke dersom du er glad i å se litt større linjer, og kan analysere rundt det. Fra mitt eget studieløp vil jeg også trekke frem det sosiale miljøet på samfunnsøkonomi. Jeg opplevde at det var en god blanding ulike folk, men samtidig mange likesinnede på linja. I tillegg er det mye sosialt som skjer utenom skole også!

Navn: Stian Bratsberg

Uteksaminert (bachelor samfunnsøkonomi) fra NTNU: 2021

Annen utdanning: Sivilingeniør i Energi og miljø, 2022.

Hvordan var studieløpet ditt for den utdanningen du har fullført i dag? 

Jeg startet på Energi og miljø ved NTNU i 2016. Fjerdeåret tilbrakte jeg på utveksling i Tyskland, og der avsluttes semesteret ganske sent. I tillegg følte jeg meg ikke helt ferdig med å være student, så jeg bestemte meg for å sette mastergradsåret på vent, og heller ta ett år med samfunnsøkonomi.  I løpet av det året tok jeg alle fagene man behøver for å fullføre bachelorgraden i samfunnsøkonomi, med unntak av to emner jeg tok samtidig som jeg skrev mastergraden. 

Hvorfor valgte du å ta en bachelorgrad i samfunnsøkonomi ved siden av?

Hovedgrunnen var at jeg synes økonomi er interessant. Grunnen til at jeg studerte til sivilingeniør er at jeg ville forstå hvordan ting i den fysiske verden henger sammen. Videre vil man med en grad i samfunnsøkonomi forstå mer om hvordan samfunnet fungerer. Det er mye som er knyttet til økonomi.

Hva jobber du med i dag / hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut? 

Nå jobber jeg som risikostyringskonsulent. Vi analyserer konsekvenser og risiko som er forbundet med anlegg som har potensiale for en storulykke, både on- og offshore. Eksempelvis, hvis man har store mengder med hydrogen, ser vi på hva som skjer om en lekkasje oppstår og det antenner, eller hva skjer om hydrogentanken eksploderer, og lignende problemstillinger.

Vi jobber veldig prosjektbasert, så arbeidshverdagen er variert med forskjellige oppgaver. Vi diskuterer mange problemstillinger internt, ettersom det alltid dukker opp nye problemstillinger som i hvert prosjekt. I tillegg er det mye kundekontakt. I løpet av mine første måneder i bedriften har jeg vært på befaringer på flere anlegg, noe som bidrar til en ny forståelse for hvilke problemstillinger man kan møte på og en variert arbeidshverdag. 

Hvordan fikk du jobben? 

Jeg var på en bedriftspresentasjon der det var mulighet for å melde seg på speed-intervju påfølgende dag. Speed-intervjuet ledet til et nytt intervju, og selve prosessen endte til slutt i et jobbtilbud.

På hvilken måte er din studiebakgrunn relevant for jobben din? Hvordan kommer din grad i samfunnsøkonomi til nytte?

Jeg jobber først og fremst som en sivilingeniør, men jeg ser igjen en del fra samfunnsøkonomi i det jeg gjør. Vi jobber for eksempel med å være forventningsrett i våre analyser. Forventingsrette estimater er noe som bør høres kjent ut for enhver samfunnsøkonom. Ettersom jeg jobber i skillet mellom å vurdere risiko for død, samt å anbefale beslag av minst mulig areal rundt anlegget, så er det å være forventingsrett en stor del av min arbeidshverdag. 

I tillegg ser jeg også for meg at når man kommer videre, altså hvis man vil klatre i gradene, er det nok enda mer man kan bruke samfunnsøkonomigraden til. Så vidt jeg har forstått har alle som blir ledere i min bedrift fått et introduksjonskurs i samfunnsøkonomi. Derfor vil man kunne stille sterkere hvis man har en bachelorgrad fra før av.

Følte du at graden din i samfunnsøkonomi gjorde deg mer attraktiv som arbeidssøker?

Det tror jeg at det gjør. Det å ta en bachelorgrad i samfunnsøkonomi, ikke minst på siden av et annet studie, viser jo at du tar initiativ, og at du skaper deg en bredde i kunnskap og ferdigheter. Selv om du kanskje ikke får direkte bruk for det i arbeidshverdagen, så tror jeg det er noe arbeidsgiver setter pris på.

Fortell om overgangen fra student til arbeidsliv, hva har du gjort siden du ble uteksaminert?

Først og fremst går du fra å leve på studielån til å ha voksenpenger. Det kan jo virke stressende for noen, å vite at du må på jobb hver dag, men det er veldig godt å vite at det ikke er forventet at man skal sitte og jobbe lengre enn til klokken 16, mandag til fredag. Derfor er det noe med å kunne slappe av i helgene og på kveldene, og ikke ha dårlig samvittighet for at du for eksempel ikke har gjort en øving eller henger etter med forelesningene.

Hva er det beste med å studere samfunnsøkonomi, og hvorfor skal man søke det? 

Jeg valgte å bli med i fadderuka på samfunnsøkonomi, fordi jeg ville bli kjent med de jeg skulle studere med. Det sosiale opplegget fungerer bra, så lenge man også tar initiativ selv. Grunnen til at folk bør søke samfunnsøkonomi er at du får forståelse for hvordan samfunnet fungerer noe som er veldig interessant. Hvis du ser for eksempel på den siste tids rentehevinger, vil det for meg som førstegangskjøper være nyttig å ha studert samfunnsøkonomi.

Da kan man prøve å analysere om det er klokt å kjøpe nå, eller å avvente en liten stund til. I tillegg mener jeg at enhver bedrift behøver å ha folk med kunnskap i samfunnsøkonomi, ettersom det å kunne lese trender i markedet og ha forståelse for at det som skjer på andre siden av kloden påvirker oss også.

Hva er dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag, og til nye studenter?

Dette er nok noe alle har hørt før, men først og fremst vil jeg ha fått til en god studieteknikk, fordi du er ikke ferdigutdannet når du kommer i jobb. Du må være forberedt til å lære nye ting, og da er det veldig greit å kunne ta ting kjapt.

Jeg fikk jobb gjennom bedriftspresentasjon, så hvis man har mulighet til det og å være litt frempå der, tror jeg det er veldig lurt. I tillegg, så er det nyttig å gjøre et forsøk på å anskaffe seg en sommerjobb i en relevant bedrift. I verste fall, hvis du ikke liker den jobben, lærer du at det ikke var noe for deg. I beste fall har du en vei inn til den bedriften eller den bransjen du ønsker å jobbe i. Selv hadde jeg en relevant sommerjobb innen et fagområde jeg erfarte at ikke var så interessant for min del. Det var bra for videre studier, siden jeg da fant ut hvilke fag jeg både burde prioritere og bortprioritere.

Navn: Ole Jørgen Halvorsen

Hvilken utdanning har du tatt på instituttet for samfunnsøkonomi?

Jeg tok en bachelor i samfunnsøkonomi med et breddeår i økonomi og administrasjon. 

Når ble du uteksaminert? 

Det var i 2021.

Har du bygget på utdanningen din i etterkant? 

Ja, jeg tok en mastergrad i London på 12 måneder, så jeg begynte nå i august i Ernst and Young. Jeg leverte masteroppgaven min samme dagen som jeg begynte i jobben, så jeg fikk jobb mens jeg skrev masteren. Det var et hektisk år, Det er klart det er pros and cons på det. 

Har du vært i noe arbeid før du tok den mastergraden? 

Ja, jeg var i forsvaret i ca. 3 år, men jeg vet ikke hvor relevant det er. Selv om det sikkert teller positivt. 

Hva er det du jobber med i dag?

I Ernst and Young er det fire hovedgrener. Du har regnskap, også har du consulting, også har du jussen eller law eller skatt, den advokatdelen, også har du en siste arm som heter Strategy and Transaction, også kalt Mergers and Acquistions. Det er oppkjøp og salg av selskaper, hjelper de å hente penger og slår sammen selskaper og får selskaper til å oppløses. Jeg jobber nesten bare med «Prior Decretory» kunder og en del store industriekspert som Hydro og Yara, eller andre store banker, de største selskapene i Norge på det å kjøpe andre selskaper og kjøpe. Jeg er en Emenay Consultant. 

Hvordan fikk du den jobben? 

Jeg søkte på nett. I relevans til bacheloren, det tror jeg ikke har sånn veldig mye å si. Fordelen er at når du skal skrive om bacheloren din til engelsk på CV-en, så står det «Economics». I Norge så står det samfunnsøkonomi. Jeg tror ikke det er noen som har en samfunnsøkonomiutdanning der jeg er nå. Det tror jeg ikke har så mye å si, jeg tror det er mer på grunn av masteren at jeg fikk jobben. 

Føler du likevel at graden din i Samfunnsøkonomi har kommet til nytte enten i masterskrivingen eller i den jobben du har?

Det er egentlig ikke så mye relevans fra utdanningen. Noe relevans fra økonomi og administrasjon-fagene, men den største fordelen fra samfunnsøkonomi er at det er mye mer analytisk tyngre fag enn økonomi og administrasjons-fagene. Du blir sterkere i å kunne regne, og ser kanskje litt mer trender. I hvert fall i forbindelse med makroøkonomi. Du blir jo mye mindre sterk på regnskap, som er jo forså vidt en styrke å ha her, men det fikk jeg jo på masteren, så det gikk jo greit. 

Jeg tok jo masteren min i London, så jeg merker at nivået på NTNU er veldig bra. Da møtte jeg studenter som hadde studert over hele verden, og da skjønner du egentlig at NTNU holder et veldig høyt nivå, i hvert fall på det teoretiske. Det hjalp veldig, det var en stor fordel. Det gjorde at jeg fløy gjennom noen fag, og det gjorde igjen at jeg fikk gode karakterer, som igjen gjorde at jeg fikk denne jobben. Det er vel den største styrken til samfunnsøkonomi, at det er mye tyngre analytisk enn økonomi og administrasjons-fagene. 

Hvordan opplevde du overgangen fra student til arbeidsliv?

Jeg jobber jo i en av de fire store konsulenthusene, så det er veldig sosialt. De henter kanskje 1000 mennesker hvert år, så det er veldig mange unge. Der jeg begynte nå var vi 25 stykker og alle er mellom 24 og 26 og alle er veldig sosiale. Vi har jo vært på egne turer og har egne sosialkomiteer, så den overgangen var null problem. Det kan jo variere stort fra hvor du begynner. Hvis du begynner i en eller annen etat eller en industribedrift hor du jobber med litt eldre mennesker, så vil det kanskje være litt annerledes. Men for meg var det sosial veldig fint. Og arbeidsoppgavene, du lærer deg til dem. Det er jo noe helt annet i arbeidslivet. Du lærer andre skills her som vi ikke lærer på skolen. 

Hva er dine beste tips i forbindelse med den overgangen?

Det er to skills som er veldig verdsatt, i hvert fall der jeg jobber. Det er Power Point og Excel. Jeg hadde ikke noe av det på bacheloren, og det er jo litt rart at vi ikke har hatt. Det norske skolesystemet er generelt veldig teoretisk. Men ha flere prosjekter, og man burde se enda mere på prosjektoppgaver. 

Hva vil du trekke frem som det beste ved å studere samfunnsøkonomi fra NTNU?

Jeg vil trekke frem det sosiale, helt klart, og noen veldig «passionate» forelesere. 
Noen forelesere var veldig bra. Jeg var veldig glad i Hildegunn, også Ragnar. Jeg hadde noen veldig sterke forelesere på NTNU og det merker du også. Hildegunn har jo vært gjesteforeleser på London School of Economics. Hun har gjort det ganske bra, så hun var «passionate». 

Hva er dine beste tips til nye studenter? 

Reis på utveksling. Jeg tror alle jeg jobber med nå har hatt minst to utenlandsopphold. Du får utfordret det mer sosialt også må du bli mer tålmodig overfor andre kulturer. Du møter jo mennesker som kommuniserer på en annen måte.  Også er det det å tørre å prøve noe nytt. Det er i hvert fall tips 1. Tips 2 er å få gode karakterer. Det er lettere sagt enn gjort. Det tredje er at hvis du vil ha jobb på siden. Ta gjerne et verv som bare er moro, men gjerne også et som er mer seriøst. For å vise begge sider. Også er det Power Point og Excel. Du kommer ikke utenom det. Jo raskere du blir bedre i det, jo mindre slipper du å pese her. 

Jeg håper NTNU kan bli litt mer praktisk anlagt. Jeg har hørt at på integrert master kan du ta internship på fjerde eller femte året. Det syns jeg er et steg i riktig retning. Det støtter jeg fint.