Bachelor i samfunnsøkonomi

Støtteprofiler

Vi tilbyr tre ulike støtteprofiler våre bachelorstudenter kan ta:

  • IKT
  • Politisk økonomi
  • Økonomi og administrasjon

Du velger støtteprofil i Studentweb mellom 1. mai og 1. juni. 

Nysgjerrig på en støtteprofil i IKT? Se hva noen av studentene som tar denne støtteprofilen har å si:

 

1. år - Felles oppbygging

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi 15
SØK1001 Matematikk for økonomer 7,5
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1011 Markeder og markedssvikt 15
SØK1012 Makroøkonomisk analyse 15

 

2. år IKT

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs 7,5
TTM4165 Digital økonomi 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4100 Objektorientert programmering 7,5
MA0301 Diskret matematikk 7,5
TTM4100 Kommunikasjon - Tjenester og nett 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5

3. år IKT

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
EXPH0003 Ex.phil. for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5
  Perspektivemne* 7,5
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  2 valgbare fordypningsemner fra SØK2000-serien 15
TDT4145 Datamodellering og databaser 7,5
SØK2901 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 7,5

2. år Politisk økonomi

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal og komparativ politikk 15
POLxxxx Velg 15 sp blant emnene POL1004/POL1005/POL1012/POL2022 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd 15
POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 15

3. år Politisk økonomi

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
EXPH0003 Ex.phil. for humaniora og samfunnsvitenskap  7,5
  Perspektivemne* 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Tre valgbare fordypningsemner fra SØK2000-serien 22,5
SØK2901 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 7,5

2. år Økonomi og administrasjon

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap 7,5
MRK1001 Markedsføring grunnkurs 7,5
ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ORG2002 Foretaksstrategi 7,5
BØA1200 Finansregnskap med analyse 7,5
  To valgbare fordypningsemner fra SØK2000-serien 15

3.år Økonomi og administrasjon

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
EXPH0003 Ex.phil. for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5
  Perspektivemne* 7,5
BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
BØA2200 Finansiering og investering 7,5
INT3001 Etikk 7,5
SØK2901 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 7,5

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SØK2005 Finansmarkeder 7,5 Vår Åpent
SØK2006 International Trade (Internasjonal handel) 7,5 Vår Åpent
SØK2007 Development Economics (Utviklingsøkonomi) 7,5 Vår Åpent
SØK2009 International Macroeconomics (Internasjonal makroøkonomi) 7,5 Høst Åpent
SØK2010 Banking (Bank- og kredittmarkeder) 7,5 Vår Åpent
SØK2011 Offentlig økonomi og økonomisk politikk 7,5 Høst Åpent
SØK2012 Behavioural Economics (Adferdsøkonomi) 7,5 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Instituttet tilbyr også emnene SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi og SØK1152 Økonomiske utfordringer for en ressursbasert økonomi, men disse kan ikke inngå i fordypningen i samfunnsøkonomi.

Se også hvilke emner du kan ta om du velger en av støtteprofilene som instituttet anbefaler.


Tue, 12 Feb 2019 09:57:33 +0100