Støtteprofiler

Bachelor i samfunnsøkonomi

Støtteprofiler

Vi tilbyr tre ulike støtteprofiler våre bachelorstudenter kan ta:

  • IKT
  • Politisk økonomi
  • Økonomi og administrasjon

Du velger støtteprofil i Studentweb mellom 1. mai og 1. juni. 

Nysgjerrig på en støtteprofil i IKT? Se hva noen av studentene som tar denne støtteprofilen har å si:

 

1. år - Felles oppbygging

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi 15
SØK1001 Matematikk for økonomer 7,5
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1011 Markeder og markedssvikt 15
SØK1012 Makroøkonomisk analyse 15

 

2. år IKT

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs 7,5
TTM4165 Digital økonomi 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4100 Objektorientert programmering 7,5
MA0301 Diskret matematikk 7,5
TTM4100 Kommunikasjon - Tjenester og nett 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5

3. år IKT

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
  Områdeemne 7,5
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
TDT4145 Datamodellering og databaser 7,5
EXPH0500 Examen philosophicum for økonomi 7,5
SØK1005 Økonometri 7,5

2. år Politisk økonomi

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal og komparativ politikk 15
POLxxxx Velg 15 sp blant emnene POL1004/POL1005/POL2012/POL2022 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd 15
POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 15

3. år Politisk økonomi

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
  To valgbare fordypningsemner fra SØK2000-serien 15
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  To valgbare fordypningsemner fra SØK2000-serien 15
EXPH0500 Examen philosophicum for økonomi 7,5
SØK1005 Økonometri 7,5

2. år Økonomi og administrasjon

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap 7,5
MRK1001 Markedsføring grunnkurs 7,5
ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ORG2002 Foretaksstrategi 7,5
BØA1200 Finansregnskap med analyse 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
EXPH0500 Examen philosophicum for økonomi 7,5 

3.år Økonomi og administrasjon

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbart fordypningsemne fra SØK2000-serien 7,5
BØA2200 Finansiering og investering 7,5
INT3001 Etikk 7,5
SØK1005 Økonometri 7,5

Valgbare emner

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SØK2005 Finansmarkeder 7,5 Vår Åpent
SØK2006 International Trade (Internasjonal handel) 7,5 Vår Åpent
SØK2007 Development Economics (Utviklingsøkonomi) 7,5 Vår Åpent
SØK2009 International Macroeconomics (Internasjonal makroøkonomi) 7,5 Høst Åpent
SØK2010 Banking (Bank- og kredittmarkeder) 7,5 Vår Åpent
SØK2011 Offentlig økonomi og økonomisk politikk 7,5 Høst Åpent
SØK2012 Behavioural Economics (Adferdsøkonomi) 7,5 Høst Åpent
SØK2013 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 7,5 Vår Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester 
Adg. = adgangsbegrensning

Instituttet tilbyr også emnene SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi og SØK1151 Makroøkonomi for ledere, men disse kan ikke inngå i fordypningen i samfunnsøkonomi.

Se også hvilke emner du kan ta om du velger en av støtteprofilene som instituttet anbefaler.

15 jun 2020