Studier ved fakultet for naturvitenskap

Studier ved Fakultet for naturvitenskap

Studier NV video

  • Bachelor og masterprogram i kjemi. Bilde fra et av kjemilaboratoriumene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi på NTNU i Trondheim

  • Bachelor og masterprogram i biologi. Bilde av studenter på plantelaboratoriet ved NTNU i Trondheim

Om NTs studier

Ved Fakultet for naturvitenskap tilbyr vi en rekke framtidsrettede studieprogram innenfor realfag og teknologi. Vi utdanner ingeniører og sivilingeniører med bred kompetanse innen ulike områder av naturvitenskap og med spesialisering mot forskjellige industrielle områder. Innen realfag uteksaminerer vi kandidater med bachelorgrad og mastergrad med spisskompetanse innenfor biologi, bioteknologi, fysikk eller kjemi. Vi tilbyr profesjonsrettede bachelorstudier blant annet for matteknologer, bioteknologer og innen biomarin innovasjon.

Interesserer du deg for realfag og teknologi og ønsker å satse på dette feltet i en framtidig yrkeskarriere, så har vi studier som kan passe for deg.


For søkere fra videregående skole

For søkere fra videregående skole

Studieprogram Grad Varighet
Biologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Bioingeniørfag (Trondheim eller Ålesund) Bachelor 3 år

Biologi og kjemi, realfag (Trondheim)

Årsstudium 1 år
Biomarin innovasjon (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Trondheim) Master 5 år
Fysikk (Trondheim) Bachelor 3 år
Fysikk og matematikk (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Ingeniør, Havbruk (Trondheim) Ingeniør / Bachelor 3 år
Ingeniør, Kjemi (Trondheim) Ingeniør / Bachelor 3 år
Ingeniør, Materialteknologi (Trondheim) Ingeniør / Bachelor

3 år

Industriell kjemi og bioteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Kjemi (Trondheim) Bachelor 3 år
Lektorutdanning i realfag (Trondheim) Master/lektor (samarb med IE-fak) 5 år
Materialteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (Trondheim) Bachelor 3 år
Medisinske og biologiske fag (Ålesund) Årsstudium 1 år
Medisinsk og biologisk kjemi (Trondheim) (nytt 2021) Årsstudium 1 år
Nanoteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år

For søkere med bachelorgrad

 

For søkere med bachelorgrad

Studieprogram Grad Varighet
Biology (Trondheim) Master 2 år
Biotechnology (Trondheim) Master 2 år
Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Environmental Contamination and Toxicology (Flere land) Master / Erasmus Mundus 2 år
Environmental Toxicology and Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Health Management in Aquaculture (Flere land) Master / Erasmus Mundus 2 år
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (Trondheim) Master 2 år
Materials Science and Engineering (Trondheim) Master / Sivilingeniør 2 år
Natural Resources Management (Trondheim) Master 2 år
Ocean Resources (Trondheim) Master 2 år
Physics (Trondheim) Master 2 år
Sustainable Chemical and Biochemical Engineering Master 2 år

For søkere med mastergrad

 

For søkere med mastergrad

Studieprogram Grad Varighet
Biofysikk Ph.d. 3 år
Biologi Ph.d. 3 år
Bioteknologi Ph.d. 3 år
Fysikk Ph.d. 3 år
Kjemi Ph.d. 3 år
Kjemisk prosessteknologi Ph.d. 3 år
Materialteknologi Ph.d. 3 år
Medisinsk teknologi Ph.d. 3 år

 

Studenthenvendelser

Studenthenvendelser

 

Studieveiledere

Har du spørsmål kan du henvende deg til våre studieveiledere

Besøkssadresse

Høgskoleringen 5, Realfagbygget
Blokk E, 3. etg.

 

Studentinformasjon

Studentinformasjon

Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet

Sosiale medier