Studier ved fakultet for naturvitenskap

 

Studier ved fakultet for naturvitenskap

Studier NT karusell

  • Nanoteknologi, 5-årig sivilingeniør-/masterutdanning. Bilde av studenter på NTNU NanoLab i Trondheim
  • Bachelor og masterprogram i kjemi. Bilde fra et av kjemilaboratoriumene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi på NTNU i Trondheim
  • Bachelor og masterprogram i biologi. Bilde av studenter på plantelaboratoriet ved NTNU i Trondheim

Om NTs studier

Ved Fakultet for naturvitenskap tilbyr vi en rekke framtidsrettede studieprogram innenfor realfag og teknologi. Vi utdanner ingeniører og sivilingeniører med bred kompetanse innen ulike områder av naturvitenskap og med spesialisering mot forskjellige industrielle områder. Innen realfag uteksaminerer vi kandidater med bachelorgrad og mastergrad med spisskompetanse innenfor biologi, bioteknologi, fysikk eller kjemi. Vi tilbyr profesjonsrettede bachelorstuder blant annet for matteknologer, bioteknologer og innen biomarin innovasjon.

Interesserer du deg for realfag og teknologi og ønsker å satse på dette feltet i en framtidig yrkeskarriere, så har vi studier som kan passe for deg.


For søkere fra videregående skole

For søkere fra videregående skole

Studieprogram Grad Varighet
Biologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Bioingeniørfag (Trondheim eller Ålesund) Bachelor 3 år

Biologi og kjemi, realfag (Trondheim)

Årsstudium 1 år
Biomarin innovasjon (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Trondheim) Master 5 år
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (Trondheim) Årsstudium 1 år
Fysikk (Trondheim) Bachelor 3 år
Fysikk og matematikk (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Havbruksingeniør (Trondheim) Ingeniør/Bachelor 3 år
Industriell kjemi og bioteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Kjemi (Trondheim) Bachelor 3 år
Kjemiingeniør (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Lektorutdanning i realfag (Trondheim) Master/lektor (samarb med IE-fak) 5 år
Materialteknologi (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Materialteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Matteknologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Medisinske og biologiske fag (Ålesund) Årsstudium 1 år
Nanoteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Olje- og gassteknologi  Ikke opptak studieåret 2020/21 (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år

For søkere med bachelorgrad

 

For søkere med bachelorgrad

Studieprogram Grad Varighet
Biology (Trondheim) Master 2 år
Biotechnology (Trondheim) Master 2 år
Chemical Engineering (Trondheim) Master 2 år
Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Environmental Contamination and Toxicology Master 2 år
Environmental Toxicology and Chemistry (Trondheim) Master 2 år
Industriell kjemi og bioteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 2 år
Innovative Sustainable Energy Engineering (Trondheim) Master / Nordic five tech 2 år
Mat og teknologi (Trondheim) Master 2 år
Materials Science and Engineering (Trondheim) Master / sivilingeniør 2 år
Natural Resources Management (Trondheim) Master 2 år
Ocean Resources (Trondheim) Master 2 år
Physics (Trondheim) Master 2 år
Polymer Technology (Trondheim) Master / Nordic five tech 2 år

For søkere med mastergrad

 

For søkere med mastergrad

Studieprogram Grad Varighet
Biofysikk Ph.d. 3 år
Biologi Ph.d. 3 år
Bioteknologi Ph.d. 3 år
Fysikk Ph.d. 3 år
Kjemi Ph.d. 3 år
Kjemisk prosessteknologi Ph.d. 3 år
Materialteknologi Ph.d. 3 år
Medisinsk teknologi Ph.d. 3 år

 

Studenthenvendelser

Studenthenvendelser

Studieveiledere:

Har du spørsmål kan du henvende deg til
våre studieveiledere

Besøkssadresse:
Høgskoleringen 5, Realfagbygget, Blokk D, 1.etg.

Studentinformasjon

Studentinformasjon