Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi

Om matteknologi

Mat er verdens viktigste ressurs og matbransjen har behov for teknologisk kunnskap til å håndtere disse ressursene på en trygg måte. Denne kunnskapen oppnår du gjennom bachelorstudiet i matteknologi.

Studiet er satt sammen på en måte som gjør deg i stand til å gjennomføre gode faglige vurderinger og utviklingsarbeid som sikrer kvalitet og matvaretrygghet i alle faser fra råstoff til ferdige matvarer. Du får mulighet til å fordype deg i matkjemi, mikrobiologi, prosessteknologi og produktutvikling. Kunnskap om våre fascinerende smakssanser, ernæring, konservering og trender innenfor mat er andre smakebiter fra studiet. I tillegg får du arbeidserfaring gjennom fem måneders praksis som bidrar til å gjøre deg ettertraktet i arbeidsmarkedet.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Alternative veier er 2-årig teknisk fagskole eller 1-årig forkurs for ingeniørutdanning.

Opptaksrammen for studiet er 50 studenter og opptaksgrensen for studieåret 2017/18 var  44,0 poeng i ordinær kvote og 34,7 i førstegangsvitnemålskvoten.

OBS! Opptakskravene endres fra studieåret 2019-2020. Fra og med dette studieåret endres kravene fra "generell studiekompetanse" til realfagskrav (REALFA). 

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i matteknologi kan du jobbe i matbransjen og tilhørende virksomheter. Matindustrien er Norges nest største industri, sektoren er i vekst og består av mer enn 2000 bedrifter og 50 000 ansatte.


Studiets oppbygging

Studiet går over tre år og starter med mye realfag som bygger opp under emnene i andre og tredje studieår der matrelaterte emner overtar. I vårsemesteret andre studieår er det fem måneders praksis i en matbedrift, forskningsinstitusjon eller mattilsyn.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

Fakta

Gradsnavn:
Bachelor i matteknologi
Studieprogramkode: MTMAT
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 346
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilke vei du velger kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.