Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Forside video

Lær mer om nåværende og tidligere studenters erfaringer med studiet i denne 3-minutters videoen.

Tekst fra Bennett

 

Hedda forteller deg i sin story

 

Matvitenskap for en bedre verden

Hva skal vi spise i framtiden? Kan vi få mat til å vare lengre, pakke den inn smartere og redusere matsvinn? Studiet Matvitenskap, teknologi og bærekraft gir deg et helhetsperspektiv rundt disse områdene.

Vi blir stadig flere mennesker i verden – og alle trenger trygg mat. 26 prosent av de globale klimagassutslippene skyldes matproduksjon. I dag er 98 prosent av verdens matproduksjon landbasert. Vi må hente mer fra havet.

Mat vil alltid være relevant. Som matviter kan du jobbe med mattrygghet, produktutvikling, bærekraft, kvalitet, konservering, emballasje og forskning. Mange av fremtidsjobbene finner du innen havbruk og sjømat.

Vil du bli med å finne løsninger på verdens økende matbehov? Bli matviter. Dette er et studium hvor du hele veien får testet teori i praksis på laboratoriet. Du har i tillegg 5 måneder i praksis i en bedrift, som gir deg verdifull arbeidserfaring og kontakt med potensielle arbeidsgivere.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Matteknologi

 

Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må du kunne dokumentere realfagskrav. For utfyllende informasjon se: opptakskrav til Bachelor i Matvitenskap, teknologi og bærekraft.

Opptaksrammen for studiet er 50 studenter. 

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i matvitenskap, teknologi og bærekraft kan du jobbe i matbransjen, som handler om alt fra håndverksprodusert lokalmat til høyteknologiske produkter. Matindustrien er Norges nest største industri, og de siste årene har spesielt sjømatbransjen vokst mye. Ifølge NHO (2020) finnes fremtidsjobbene innenfor havbruk og sjømat.


Studiets oppbygging

Matvitenskap, teknologi og bærekraft er et treårig bachelorstudium. Det første året vil vi legge vekt på realfag som kjemi og matematikk. De to neste årene består av mer matrelaterte fag, hvor du blant annet lærer å produsere ost, øl og røykelaks. I vårsemesteret i det andre studieåret får du i tillegg fem måneders praksis i en matbedrift, forskningsinstitusjon eller mattilsyn.


Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

NTNU tilbyr i tillegg til dette 3-årige bachelorprogrammet, et treårig bachelorprogram i Bioteknologi i Ålesund samt to 5-årige masterprogram, bioteknologi og Industriell kjemi og bioteknologi i Trondheim.
 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i matteknologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194346
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook    Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona