Medisinske og biologiske fag

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Medisinske og biologiske fag

Bilde medisinsk og biologisk årsstudium

Student i lab

Medisinske og biologiske fag

Om medisinske og biologiske fag

På et intensivt år kan du sanke verdifulle opptakspoeng og basiskunnskap på veien mot å bli lege, veterinær, tannlege eller andre studier innen biologi eller bioteknologi. Du kan regne med mye praktisk og spennende laboratoriearbeid. Hos oss kommer du tett på byen, havet og naturen.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten matematikk R2, fysikk 1 og 2, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, informasjonsteknologi 1 og 2, geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 20 plasser, og opptaksgrensen var  50,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 50,6 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Årsstudiet passer godt for studenter som ønsker å fortsette på ulike biologiske studier.


Studiets oppbygging

Kursene har hovedsakelig obligatorisk laboratorieundervisning.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium 1-årig
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 186
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder inneværende studieår.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Realfag på NTNU

Realfag på NTNU

I nett-tv sendinga Realfag og du - Velg NTNU! får du vite alt du trenger om studier i realfag og naturvitenskap.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.