Medisinske og biologiske fag

Medisinske og biologiske fag

Medisinske og biologiske fag - årsstudium

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

 • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
 • Studiested Ålesund
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 15
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
184BG, Sat Jun 15 12:31:03 MEST 2024 | AR

Få et spennende studieår med mye laboratoriearbeid

Drømmer du om å bli lege, veterinær eller tannlege, eller vil du få et solid grunnlag for andre studier innen biologi eller bioteknologi? Du kan sanke verdifulle opptakspoeng og få relevant basiskunnskap med et årsstudium i medisinske og biologiske fag. Hos oss får du praktisk og spennende laboratoriearbeid, og du kommer tett på byen, havet og naturen.

Årsstudium i medisinske og biologiske fag gir et godt faglig grunnlag og praktiske ferdigheter, enten du tenker å ta videre studier eller vil rett ut i arbeidslivet. Medisinske og biologiske fag dekker viktige fagområder som hvordan du bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille flere nyttige produkter innen blant annet medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost.

Dette er noe av det du lærer:

 • Grunnleggende kunnskaper i emnene generell kjemi, organiske kjemi, biokjemi og cellebiologi, mikrobiologi samt innføring i anatomi, fysiologi og histologi
 • Grunnleggende forståelse for naturvitenskaplige emner
 • Grunnleggende laboratorieferdigheter
 • Å utføre enkle eksperimenter på laboratoriet
 • Grunnleggende forståelse for helse, miljø og sikkerhet

Les mer om hva du lærer

Årsstudiet gir verdifulle poeng til videre studier eller tilleggskompetanse som kan være nyttig innenfor tilhørende fagområder.

Les mer om jobbmulighetene

Med sine 2 500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund.
 

Les mer om studiemiljøet

Årsstudium i medisinske og biologiske fag har 60 studiepoeng som inkluderer obligatoriske fag. Biologiske fag inkluderer blant annet

 • Anatomi, fysiologi og histologi
 • Generell kjemi
 • Organisk kjemi
 • Biokjemi med cellebiologi
 • Anvendt bioinformatikk

Mye av undervisningen foregår i laboratorium.

Les mer om studiets oppbygning

Spesielle opptakskrav (REALFA) kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om studieprogrammet, eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.

Kontakt og veiledning