Medisinske og biologiske fag

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Medisinske og biologiske fag

Bilde medisinsk og biologisk årsstudium

Kvinnelig student på lab. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om medisinske og biologiske fag - forside

Få et spennende studieår med mye laboratoriearbeid: Årsstudium i medisinske og biologiske fag

Drømmer du om å bli lege, veterinær eller tannlege, eller vil du få et solid grunnlag for andre studier innen biologi eller bioteknologi? Du kan sanke verdifulle opptakspoeng og få relevant basiskunnskap med et årsstudium i medisinske og biologiske fag. Hos oss får du praktisk og spennende laboratoriearbeid, og du kommer tett på byen, havet og naturen.

Årsstudium i medisinske og biologiske fag gir et godt faglig grunnlag og praktiske ferdigheter, enten du tenker å ta videre studier eller vil rett ut i arbeidslivet. Medisinske og biologiske fag dekker viktige fagområder som hvordan du bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille flere nyttige produkter innen blant annet medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost.

Bioteknologi kan bidra til å løse mange av de utfordringene samfunnet har innenfor ernæring, næringsmiddel, medisin, ressursforvaltning og miljø.
Dette er noe av det du lærer:

 • Grunnleggende kunnskaper i emnene generell kjemi, organiske kjemi, biokjemi og cellebiologi, mikrobiologi samt innføring i anatomi, fysiologi og histologi
 • Grunnleggende forståelse for naturvitenskaplige emner
 • Grunnleggende laboratorieferdigheter
 • Å utføre enkle eksperimenter på laboratoriet
 • Grunnleggende forståelse for helse, miljø og sikkerhet

Les mer om årsstudium i medisinske og biologiske fag


​​​​


Jævli flink

Banner for serien Jævli flink med bilde av jentene i casten. Ny episode ute nå. Banner

I serien Jævli flink følger vi seks studenter ved NTNU som studerer ingeniør-, realfag og teknologi. Ny episode på YouTube hver søndag. 


Medisinske og biologiske fag - forside

Søk opptak

Du søker opptak via Samordna opptak. Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt matematikk R1 (eller S1 og S2). Du må også ha enten matematikk R2, fysikk 1 og 2, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, informasjonsteknologi 1 og 2, geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.
Hvordan du søker opptak


Jobbmuligheter

Årsstudiet gir verdifulle poeng til videre studier eller tilleggskompetanse som kan være nyttig innenfor tilhørende fagområder.


Studiets oppbygning

Årsstudium i medisinske og biologiske fag har 60 studiepoeng som inkluderer obligatoriske fag. Biologiske fag inkluderer blant annet cellebiologimikrobiologi og anatomi fysiologi og histologi. De kjemiske emnene er generell kjemi, organisk kjemi og biokjemi. Mye av undervisningen foregår i laboratorium.
Slik er studieprogrammet bygd opp


Studiemiljø

Med sine 2 500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund.
Mer om studiemiljøet


Videre studier

Et årsstudium i medisinske og biologiske fag gir verdifull bakgrunn i biologi og kjemi, samt opptakspoeng til studier blant annet innen medisin, odontologi eller veterinærmedisin. Etter fullført studium kan du søke opptak til videre utdanninger ved høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet.
Muligheter for videre studier


​​​​​​​Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet, eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.
Kontakt og veiledning

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

  Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon    Snapcat ikon. Ilustrasjon    YouTube ikon. Illustrasjon    

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Medisinske og biologiske fag - årsstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194186
 • Poenggrense: 2019 47.9
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 48.3
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Ålesund

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona