Årsstudium 1-årig, Ålesund

Medisinske og biologiske fag

Student i lab

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den tar Fadder over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimla).

Oppstart for studiene

Dato  Klokkeslett Rom Hvem Aktivitet
         
Torsd 16. aug
 
10.00-12.00 Auditorium Naftadjupet Alle studenter ved IBA Informasjon for nye studenter ved instituttleder Tove Havnegjerde
Fred 17. aug 10.00-12.00 Rom C424 Bioingeniørstudenter

Timeplaner
Informasjon om studiene og de ulike emner ved studieprogramlederne

 

  Rom B332 Bioteknologistudenter
Rom B333 Biomarin innovasjon-studenter
 Rom C413 Medisinsk og biologisk årsstudium-studenter
12.15-13.00 Auditorium Fogdegården Alle studenter ved IBA

Informasjon om Blackboard og Studentweb

Mand 20. aug 09.00-12.00 Gymsal Alle nye studenter ved IBA Fagdag, HMS kurs del 1. Luns serveres.
  12.00-14.00 Auditorium Kaupangen Fagdag fortsetter
Tirsd 21. aug 09.00-14.00 Auditorium Kaupangen Alle nye studenter ved IBA HMS kurs del 2 Brannvern og førstehjelp

 

Kontaktperson for Bioingeniørstudiet:

Anne Røsvik: anne.s.rosvik@ntnu.no.
Kontor A416

Kontaktperson for Biomarin innovasjonsstudiet:

Birgitte Torset: birgitte.p.torset@ntnu.no
kontor A415

Kontaktperson for Bioteknologistudiet og Årsstudium:

Ann Kristin Tveten: ann-kristin.tveten@ntnu.no
Kontor A410

Studiekonsulent for alle fagområdene:

Toril Helene Molnes: tm@ntnu.no
Kontor A431

Om medisinske og biologiske fag

På et intensivt år kan du sanke verdifulle opptakspoeng og basiskunnskap på veien mot å bli lege, veterinær, tannlege eller andre studier innen biologi eller bioteknologi. Du kan regne med mye praktisk og spennende laboratoriearbeid. Hos oss kommer du tett på byen, havet og naturen.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten matematikk R2, fysikk 1 og 2, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, informasjonsteknologi 1 og 2, geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 20 plasser, og opptaksgrensen var  53,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 48,0 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Årsstudiet passer godt for studenter som ønsker å fortsette på ulike biologiske studier.


Studiets oppbygging

Kursene har hovedsakelig obligatorisk laboratorieundervisning.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnivå: Årsstudium 1-årig
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 186
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak      

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.