Årsstudium 1-årig, Ålesund

Medisinske og biologiske fag

Student i lab

Om medisinske og biologiske fag

På et intensivt år kan du sanke verdifulle opptakspoeng og basiskunnskap på veien mot å bli lege, veterinær, tannlege eller andre studier innen biologi eller bioteknologi. Du kan regne med mye praktisk og spennende laboratoriearbeid. Hos oss kommer du tett på byen, havet og naturen.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten matematikk R2, fysikk 1 og 2, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, informasjonsteknologi 1 og 2, geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 32 plasser, og opptaksgrensen var  53,2 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 52.1 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Årsstudiet passer godt for studenter som ønsker å fortsette på ulike biologiske studier.


Studiets oppbygging

Kursene har hovedsakelig obligatorisk laboratorieundervisning.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnivå: Årsstudium 1-årig
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 186
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak      

Challenge yourself