Mat og teknologi

masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

Matteknologi - master

Havbrukstudenter_2013

Studiestart informasjon - Master i Mat og teknologi

Studiestart informasjon - Master i Mat og teknologi

For å bli registrert som student på NTNU, få tilgang til stuent fasilitetetr som Studentweb og Blackboard, samt å registrerer deg til emner og eksamnener, er det veldig viktig at du gjør alle stegene som du finner her. 

Fakultet for naturvitenskap vil også organisere en orienteringsuke for alle nye masterstudenter. Vi anbefaler sterkt at alle deltar på denne. 

På grunn av den pågående Koronasituasjonen vil deler av denne uka foregå digitalt og deler vil foregå fysisk for deg som har mulighet til å møte fysisk. 

For detaljert informasjon om programmet i denne uka, se under. 

Det blir immatrikulering 10. august – som er en felles oppstartsseremoni for alle nye studenter. Her blir det tale fra rektor, presentasjon av studentorganisasjoner, filmer fra campus og mye bra underholdning. Selve seremonien blir digital.

For informasjon om hvordan du kan se immatrikuleringen - se her!

Buddy programmet ved Fakultet for naturvitenskap (NV) ønsker å hjelpe nye studenter å bli godt kjent med universitetet og studiehverdagen. 

På onsdag 12.08 vil buddiene Clara Gansert og Ragnhild Sødal Gjennestad guide deg gjennom campus livet på Gløshaugen. Dette vil foregå på engelsk og hostes online på Zoom. 

For å holde deg oppdatert om dette, join Facebookgruppen som offisielt åpner 01.07.
Buddy 2020 – Faculty of Natural Sciences 

*Mer informasjon om hvordan du kan delta på arrangementet på nett kommer. 

Fakultet for Naturvitenskap og Institutt for bioteknologi og matvitenskap gleder seg til å motta deg som ny masterstudent. 

13:00: Welcome by Øyvind Gregersen, the Dean of the Faculty of Natural Science* (Engelsk)

13:45-16.00: Orienteringsmøte for Master i Mat og Teknologi*

*På grunn av den pågående Koronasituasjonen vil deler av denne uka foregå digitalt og deler vil foregå fysisk for deg som har mulighet til å møte fysisk. 

Fysisk HMS kurs er obligatorisk for all studenter ved Fakultet for Naturvitenskap. Kurset for to-årige masterstduenter holdes fredag 14.08 og er planlagt holdt på engelsk. 

Du vil ikke få noe tilgang til noen av NTNUs laberatorier uten å ha fullført dette kurset. 

For mer informasjon om kurset, vennligst se denne siden.

Alle masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap vil ha oppstart av undervisning i uke 43. Mer informasjon kommer. 

 

Ordet «linjeforening» er noe du garantert kommer til å høre flere ganger i den første perioden fra immatrikuleringsdagen (første skoledag). En linjeforening er en studentdrevet organisasjon for studentene på spesifikke studier eller fagområder. 

Din linjeforening heter Cibus og her er deres velkomstbrev til deg med informsasjon om hvordan du kan melde deg på fadderuken. 

Akademisk kalender

Vennligst se denne siden for den akademiske kalenderen for 2020. 


Bibliotek

Gjennom vårt Universitetsbibliotek, kan du få tilgang til journal artikler, bøker etc. Flere fysiske bibliotek er nå delvis gjenåpnet. For mer informasjon, se nettsiene til biblioteket. 

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. 

Hva det kan tilrettelegges for, avhenger av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Matteknologi - master

Om masterprogrammet i mat og teknologi

Masterutdanningen i mat og teknologi startet opp høsten 2016. Med en masterutdanning i mat og teknologi kan du bidra til å sikre fremtidens mat for verdens befolkning, og bidra til å oppfylle Norges mål om å bli «Verdens fremste sjømatnasjon».

Masterprogrammet gir en bred, bransjerettet masterutdanning der matbransjens utfordringer innenfor bærekraft, mattrygghet, teknologi, produktivitet og verdiskaping er sentrale.

Målgruppen for mastergradsstudiet er primært studenter med bachelorgrad i utvalgte studieprogram innenfor naturvitenskap/teknologi. Studiet er også relevant for de som har vært i jobb en stund og som ønsker mer formell kompetanse.


Opptakskrav

Studenter til det 2-årige masterprogrammet tas opp på grunnlag av fullført bachelorutdanning innen matteknologi, matvitenskap, bioteknologi, bioingeniør, kjemiingeniør, eller annen tilsvarende utdanning.


Jobbmuligheter

Denne bransjerettede masteren er unik i skandinavisk sammenheng med sitt tverrfaglige teknologifokus gjennom verdikjeden, kunnskap om nasjonale og globale rammebetingelser for matindustrien, innovative teknologiløsninger og produksjonseffektivitet. Dette er viktige fagområder som næringen etterspør. Med en mastergrad i mat og teknologi vil du være aktuell for stillinger innen matindustri, sjømatnæring, fôrindustri, marin ingrediensindustri, eksportnæring, matforvaltning og innen matpolitisk arbeid.


Studiets oppbygning

Masterstudiet er 2-årig og er bygd opp av 10 obligatoriske emner à 7,5 studiepoeng, samt en masteroppgave på 45 studiepoeng. Det undervises 4 emner hvert semester der ulike lærings- og vurderingsformer benyttes.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i mat og teknologi
Studieprogramkode: FTMAMAT
Studiepoeng: 120
Opptak: NTNUs søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for bioteknologi og matvitenskap
Fakultet for naturvitenskap

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Facebookgruppe for søkere til Trondheim

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til teknologi, ingeniør & realfag i Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.