Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Masterprogram 2-årig

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Matteknologi - master

Havbrukstudenter ut i båt. Foto.

Matvitenskap, teknologi og bærekraft - master (ny tekst nov.20)

Skap bærekraftige løsninger for matbransjen

Vil du være med å bestemme hva vi spiser i fremtiden? Global handel utfordrer mattryggheten. Med en masterutdanning i Matvitenskap, teknologi og bærekraft kan du bidra til å sikre trygg mat og skape bærekraftige løsninger for en viktig bransje.

Matbransjen er i endring, og har stort behov for folk med høyere utdanning og tverrfaglig kompetanse. Dette masterprogrammet gir deg en bred, bransjerettet utdanning fokusert på bærekraftig matproduksjon, mattrygghet, matteknologi og produksjonseffektivitet.

En master i Matvitenskap, teknologi og bærekraft gir deg unik kompetanse i skandinavisk sammenheng innen matteknologi. Dette er noe næringen etterspør.
Les mer om matvitenskap, teknologi og bærekraft


Søk opptak

Studenter blir tatt opp til dette masterprogrammet på grunnlag av fullført bachelorutdanning innen teknologiske eller naturvitenskapelige fag. Studiet er også relevant for deg som har vært i jobb en stund og ønsker en mer formell kompetanse.
Hvordan du søker opptak


Jobbmuligheter

Matindustrien er Norges nest største industri. Du vil være aktuell for jobber innen matindustri, sjømatnæring, fôrindustri, marin ingrediensindustri, eksportnæring og matforvaltning i tillegg til offentlige stillinger og matpolitisk arbeid.
Hva du kan jobbe med


Studiets oppbygning

Dette toårige masterstudiet i Matvitenskap, teknologi og bærekraft er bygd opp av åtte obligatoriske emner, ett valgbart emne og en masteroppgave på 45 studiepoeng. Hvert semester består av fire emner. Vi benytter ulike lærings- og vurderingsformer som prosjektarbeid, gruppearbeid, skriftlig og muntlig kommunikasjon. Gjennom masteroppgaven vil du utføre forskningsfordypning.
Slik er studieprogrammet bygd opp


Studiemiljø

Masterstudiet i Matvitenskap, teknologi og bærekraft har studenter fra ulike bachelorstudier. Dette betyr at du blir en del av et tverrfaglig studentmiljø. Studentene har gitt studiemiljøet en høy score i flere år.
Mer om studiemiljøet


Utveksling i utlandet

NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Et utenlandsopphold kan gi deg mulighet til å studere andre emner enn vi har i Norge.
Utveksling i løpet av studiet


Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet, eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre: studier@nv.ntnu.no
Kontakt og veiledning


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i matvitenskap, teknologi og bærekraft
Studieprogramkode: FTMAMAT
Studiepoeng: 120
Opptak: NTNUs søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for bioteknologi og matvitenskap
Fakultet for naturvitenskap

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook    Instagram    YouTube