Mat og teknologi

masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

Matteknologi - master

Havbrukstudenter_2013

Matteknologi - master

Om masterprogrammet i mat og teknologi

Masterutdanningen i mat og teknologi startet opp høsten 2016. Med en masterutdanning i mat og teknologi kan du bidra til å sikre fremtidens mat for verdens befolkning, og bidra til å oppfylle Norges mål om å bli «Verdens fremste sjømatnasjon».

Masterprogrammet gir en bred, bransjerettet masterutdanning der matbransjens utfordringer innenfor bærekraft, mattrygghet, teknologi, produktivitet og verdiskaping er sentrale.

Målgruppen for mastergradsstudiet er primært studenter med bachelorgrad i utvalgte studieprogram innenfor naturvitenskap/teknologi. Studiet er også relevant for de som har vært i jobb en stund og som ønsker mer formell kompetanse.


Opptakskrav

Studenter til det 2-årige masterprogrammet tas opp på grunnlag av fullført bachelorutdanning innen matteknologi, matvitenskap, bioteknologi, bioingeniør, kjemiingeniør, eller annen tilsvarende utdanning.


Jobbmuligheter

Denne bransjerettede masteren er unik i skandinavisk sammenheng med sitt tverrfaglige teknologifokus gjennom verdikjeden, kunnskap om nasjonale og globale rammebetingelser for matindustrien, innovative teknologiløsninger og produksjonseffektivitet. Dette er viktige fagområder som næringen etterspør. Med en mastergrad i mat og teknologi vil du være aktuell for stillinger innen matindustri, sjømatnæring, fôrindustri, marin ingrediensindustri, eksportnæring, matforvaltning og innen matpolitisk arbeid.


Studiets oppbygning

Masterstudiet er 2-årig og er bygd opp av 10 obligatoriske emner à 7,5 studiepoeng, samt en masteroppgave på 45 studiepoeng. Det undervises 4 emner hvert semester der ulike lærings- og vurderingsformer benyttes.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i mat og teknologi
Studieprogramkode: FTMAMAT
Studiepoeng: 120
Opptak: NTNUs søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for bioteknologi og matvitenskap
Fakultet for naturvitenskap

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april