Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Master i matvitenskap, teknologi og bærekraft

studyprogramme-autofacts-portlet

FTMAMAT, Thu Jun 20 08:25:55 MEST 2024 | M2

Skap bærekraftige løsninger for matbransjen

Vil du være med å bestemme hva vi spiser i fremtiden? Global handel utfordrer mattryggheten. Med en masterutdanning i Matvitenskap, teknologi og bærekraft kan du bidra til å sikre trygg mat og skape bærekraftige løsninger for en viktig bransje.

Matbransjen er i endring, og har stort behov for folk med høyere utdanning og tverrfaglig kompetanse. Dette masterprogrammet gir deg en bred, bransjerettet utdanning fokusert på bærekraftig matproduksjon, mattrygghet, matteknologi og produksjonseffektivitet.

En master i Matvitenskap, teknologi og bærekraft gir deg unik kompetanse i skandinavisk sammenheng innen matteknologi. Dette er noe næringen etterspør.

Dette er noe av det du lærer:

 • Nasjonale og globale rammebetingelser for matindustrien
 • Råstoffkunnskap, foredlings- og lagringsmetoder
 • Utnyttelse av restråstoff og bruk av mikroorganismer i produksjon av mat
 • Produksjonseffektivitet, produktutvikling og innovasjon
 • Metodikk innen statistikk, sensoriske analyser og risikostyring
 • Mikrobiologisk og molekylærbiologisk matvitenskap

Les mer om hva du lærer

Matindustrien er Norges nest største industri.

Du vil være aktuell for jobber innen:

 • Matindustri
 • Sjømatnæring 
 • Fôrindustri
 • Marin ingrediensindustri
 • Eksportnæring
 • Matforvaltning
 • Offentlige stillinger og matpolitisk arbeid
 • Forskning/PhD
   

Les mer om jobbmulighetene

Masterstudiet i Matvitenskap, teknologi og bærekraft har studenter fra ulike bachelorstudier. Dette betyr at du blir en del av et tverrfaglig studentmiljø. Studentene har gitt studiemiljøet en høy score i flere år.
 

Les mer om studiemiljøet

Dette toårige masterstudiet i Matvitenskap, teknologi og bærekraft er bygd opp av åtte obligatoriske emner, ett valgbart emne og en masteroppgave på 45 studiepoeng. Hvert semester består av fire emner. Vi benytter ulike lærings- og vurderingsformer som prosjektarbeid, gruppearbeid, skriftlig og muntlig kommunikasjon. Gjennom masteroppgaven vil du utføre forskningsfordypning.
 

Les mer om studiets oppbygning

Studenter blir tatt opp til dette masterprogrammet på grunnlag av fullført bachelorutdanning innen teknologiske eller naturvitenskapelige fag. Studiet er også relevant for deg som har vært i jobb en stund og ønsker en mer formell kompetanse.
 

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om studieprogrammet, eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre: studier@nv.ntnu.no

Kontakt og veiledning