Fysikk

Fysikk

Fysikk - bachelorstudium

Kim Ramberhaug/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 50
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
BFY, Wed Apr 17 23:18:50 CEST 2024 | B3

Fysikk er grunnlaget for store deler av den teknologiske hverdagen og for forståelsen av naturen. Tiden det tar fra en idé blir unnfanget i fysikk til den kommer til teknologisk anvendelse blir stadig kortere – og du kan bli med på denne spennende utviklingen ved å ta en bachelor i fysikk.​​​​​​

Grunnlaget for videreutvikling av alt fra kunstig intelligens og kvantedatamaskiner til kjernekraft og solenergi finner du i fysikken.

Bachelor i fysikk passer også deg som har interesse for utvikling av ny teknologi eller for å forstå grunnleggende naturfenomener som for eksempel klimautviklingen. 

Dette er noe av det du lærer ved å ta en fysikkbachelor

 • Solide basiskunnskaper i klassisk og moderne fysikk: mekanikk og bølgeteori, elektrisitet og magnetisme, varmelære og kvantemekanikk med anvendelser
 • Gode basiskunnskaper i matematikk og kunnskaper i andre valgte støttefag som f.eks. datateknikk
 • Videregående fysikk-kunnskaper på teoretiske og/eller eksperimentelle områder valgt ut fra interesse og ofte også med tanke på en senere spesialisering i et mastergradsstudium
 • Kjennskap til eksperimentelle teknikker, erfaring med å gjennomføre og tolke eksperimenter, og erfaring med å vurdere feilkilder og usikkerhet
 • Kjennskap til forskningen i faget, der «den naturvitenskapelige metoden» med hypotesetesting gjennom eksperimenter står sentralt

Les mer om hva du lærer

Mange arbeidsgivere er meget godt fornøyde med å ansette fysikere fordi de er allsidige og har god bakgrunn for å sette seg inn i spesialiserte områder. Arbeidsmarkedet er for tiden svært godt. Fysikere er etterspurt i industrien, blant annet innenfor teknologi, forskning, konsulentvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning. 

Det kreves utdannelse på masternivå for mange stillinger, og vi anbefaler at bachelorgraden suppleres med det internasjonale masterprogrammet MSc in Physics. En Bachelorgrad vil kvalifisere deg for jobber i næringsliv, offentlig forvaltning og i skolen.

Les mer om jobbmulighetene

Studiet foregår i Realfagbygget ved NTNU. Her vil du møte et rikt og allsidig studiemiljø, moderne auditorier og laboratorier, og god tilgang på lesesaler, grupperom og datasaler som gir gode arbeidsforhold. Trondheim er en by med et rikt og unikt studentmiljø, og det organiseres mange arrangementer hvert skoleår.
 

Les mer om studiemiljøet

Realfagsstudiene ved NTNU er lagt opp slik at du hvert semester normalt tar fire emner, hvert på 7,5 studiepoeng.

Det første studieåret tar du to obligatoriske fysikkemner, fem emner i matematikk samt et grunnkurs i informasjonsteknologi. Matematikken kommer tidlig i studiet fordi dette er det viktigste redskapsfaget i vår fysikkbachelor.

Bachelorstudiet i fysikk er ikke delt opp i studieretninger, men det siste året står du veldig fritt til å velge emner. For å oppnå en bachelor i fysikk, er det viktigste kravet at fysikkemnene utgjør minst 80 studiepoeng.
 

Les mer om studiets oppbygning

Spesielle opptakskrav (REALR2) kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om studiet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.
 

Kontakt og veiledning