Biomarin innovasjon

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Biomarin innovasjon

bilde biomarin innovasjon

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om biomarin innovasjon

Om biomarin innovasjon

”Se mulighetene og gjør noe med dem!” I studiet får du kunnskaper om ressurser fra havet og hvordan disse kan utnyttes på en bærekraftig måte og bidra til økt verdiskaping via næringsutvikling og forretningsdrift. Biomarin industri utnytter marine ressurser innen havbruk, fiskeri, matproduksjon, helsekost og eksport.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser, og opptaksgrensen var  45,3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 49,1 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. Biomarin industri omfatter alle bedrifter som utnytter marine ressurser, og hører til en næringssektor som har store vekstmuligheter i fremtiden.


Studiets oppbygging

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer marine fag med innovasjonskunnskap.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i Biomarin innovasjon
Studieprogramkode: 298BMI
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 298
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Slik er realfag på NTNU

Slik er realfag på NTNU

I nett-tv sendinga Realfag og du - Velg NTNU! får du vite alt du trenger om studier i realfag og naturvitenskap.

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.