Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Biomarin innovasjon

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

 

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for studiene

Onsdag 15. august

Tid Rom For hvem Hva
11.00-12.00 Vrimlearealet Alle nye studenter Immatrikulering
12.15-13.15 Auditorium Brosundet Samling for nye studenter ved Institutt for biologiske fag
"Velkommen til fakultetet og NTNU"
Velkomsttaler og nyttig informasjon.
Oppmøteregistrering - gi beskjed til studiekonsulent hvis du ikke kan møte.

Torsdag 16. august

Tid Rom For hvem Hva Ansvarlig
10.00-12.00 Auditorium Naftadjupet Alle studenter

Informasjon til nye studenter

 

Instituttleder Tove Havnegjerde

Fredag 17. august

Klokkeslett Rom Hvem Aktivitet Ansvarlig
10.00-12.00 Rom C424 Bioingeniørstudenter

Timeplaner
Informasjon om
studiene og de
ulike emner

 

Anne Røsvik
Birgitte Torset
AnnKristin Tveten
Rom B332 Bioteknologistudenter
Rom B333 Biomarin innovasjon-studenter
 Rom C413 Medisinsk og biologisk årsstudium-studenter
12.15-13.00 Auditorium Fogdegården Alle studenter

Informasjon om
Blackboard og
Studentweb

 

Mandag 20. august

Tid Rom For hvem Hva Ansvarlig
09.00-12.00 Gymsal Fagdag for alle nye studenter ved institutt for biologiske fag. Lunsj serveres. HMS kurs del 1. Kurset er obligatorisk. Birgitte Torset
12.00-14.00 Auditorium Brosundet   Gjesteforelsere Ann Kristin Tveten

Tirsdag 21. august

Tid

Rom For hvem Hva Ansvarlig
09.00-14.00 Fyrtårnet 1 Alle studenter HMS kurs del 2. Kurset er obligatorisk. Birigitte Torset

Etter onsdag 22. august:

Undervisning etter timaplan. Oppstart av laboratoriekursene starter senere, mer informasjon blir gitt ved studiestart.

Kontaktpersoner:

Kontaktperson for Bioingeniørstudiet:

Anne Røsvik: anne.s.rosvik@ntnu.no.
Kontor A416

Kontaktperson for Biomarin innovasjonsstudiet:

Birgitte Torset: birgitte.p.torset@ntnu.no
kontor A415

Kontaktperson for Bioteknologistudiet og Årsstudium:

Ann Kristin Tveten: ann-kristin.tveten@ntnu.no
Kontor A410

Studiekonsulent for alle fagområdene:

Toril Helene Molnes: tm@ntnu.no
Kontor A431

Om biomarin innovasjon

”Se mulighetene og gjør noe med dem!” Du får kunnskaper om ressurser fra havet, og hvordan disse utnyttes og bidrar til økt verdiskaping via næringsutvikling og forretningsdrift. Biomarin industri utnytter marine ressurser innen havbruk, fiskeri, matproduksjon, helsekost og eksport.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 30 plasser, og opptaksgrensen var  40,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 44,7 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. Biomarin industri omfatter alle bedrifter som utnytter marine ressurser, og hører til en næringssektor som har store vekstmuligheter i fremtiden.


Studiets oppbygging

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer marine fag med innovasjonskunnskap.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i Biomarin innovasjon
Studieprogramkode: 298BMI
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 298
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.