Informasjon til våre nye studenter

Fakultet for naturvitenskap

Informasjon til våre nye studenter

 

Hei og velkommen som ny student ved NV-fakultetet. På denne siden har vi samlet en del informasjon som kan være nyttig å få med seg.

Immatrikulering er er opptaksseremonien til universitetet. Informasjon om immatrikuleringen finner du på nettsiden for Immatrikulering.


Teknostart [sivilingeniør]

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår de to første ukene av semesteret.

Realstart [realfag]

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).


De første dagene - studiestart og registrering

Ut over det å studere er det også et par formaliteter du må ordne i løpet av din første tid som student. En oversikt over de viktigste formalitetene du må ordne, deriblant studentbevis og tilgang til datasaler, les mer om dette bør du gjøre på forhånd.

Campus kan være stor og uoversiktelig de første dagene. Dersom du lurer på hvor du skal finner du kart her.


Forkurs

Dersom du trenger å friske opp igjen noe av kunnskapen fra videregående tilbyr NTNU forkurs og oppfriskingskurs i både kjemi og matematikk.


Sikkerhetskurs

Alle studenter på NV-fakultetets programmer må gjennomgå et sikkerhetskurs. Nærmere opplysninger om kurset finner du her: Sikkerhetskurs ved NV-fakultetet. Du vil i tillegg få en e-post om påmelding til kurset med mer.


Innsida, StudentWeb og Blackboard

Mye informasjon kanaliseres til studentene via nettet. Viktige kanaler er din NTNU e-post adresse, Innsida , StudentWeb og Blackboard.


Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en gjensidig avtale mellom deg og NTNU. Den skal sørge for at du får hjelp med gjennomføringen frem til avsluttet grad. Det er fakultetet ditt (Fakultet for naturvitenskap) som har ansvar for å følge deg opp. For mer informasjon se Utdanningsplan


Timeplaner

Undervisningsstart for dine emner finner du her: emneoversikt. En oversikt over hvilke emner du skal ta finner du i den elektroniske utgaver av studiehåndbøker. Dersom du ønsker en personlig timeplan med oversikt over alle dine emner kan du bruke følgende timeplangenerator: ntnu.1024.no


Eksamen

Opplysninger om eksamen og eksamensdatoer finner du her: Eksamen ved NTNU.


Bokskap (Campus Gløshaugen)

Som student kan du få tildelt et lite skap til å ha bøker i. Linjeforeningen HC er ansvarlig for organiseringen av tildelingen. Se reservering av bokskap.


Behov for tilrettelegging

På hvert fakultet finnes en kontaktperson for studenter med behov for tilrettelegging. NV-fakultetets kontaktperson er: Sigurd H. Madsen , 73 59 60 26. Mer informasjon om tilrettelegging.


Linjeforeninger og studentråd

Studiene handler ikke bare om bøker og forelesningssaler. Det handler også om et studiemiljø og om å treffe nye mennesker med de samme interessene som deg. Alle studier har en egen linjeforening, som er en sosial og faglig interesseorganisasjon for ditt studium. Linjeforeningene arrangerer flere sosiale tilstelninger og er et sosialt samlingspunkt for studentene ved de ulike studiene. Linjeforeningene er også ansvarlige for fadderordningen. Her er en oversikt over linjeforeningene ved NV-fakultetet og hvilke studier de tilhører.