Biologi og kjemi, realfag

Biologi og kjemi, realfag

Biologi og kjemi, realfag - årsstudium

Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 20
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
ÅBIKJ, Thu Apr 18 13:34:41 CEST 2024 | AR

Liker du og er du nysgjerrig på biologi og kjemi? Da vil årsstudiet gi deg et innblikk i disse fagene. Dette studiet passer for deg som er interessert i biologi, bioteknologi og kjemi, eller ønsker en relevant faglig bakgrunn for å gå videre innen f.eks. medisin- eller veterinærstudiet.

Årsstudiet i biologi og kjemi, realfag gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper i grunnleggende kjemi og biologi. Emnene som inngår er hentet fra bachelorprogrammene i kjemi og biologi. Et grunnleggende matematikkemne inngår også.

Les mer om hva du lærer

Årsstudiet er ment som en tilleggsutdanning for andre studier, eller som et forstudium for å se om du vil satse videre innenfor biologibioteknologi eller kjemi, men også for deg som ønsker en relevant faglig bakgrunn for medisin- eller veterinærstudiet.

Les mer om jobbmulighetene

Årsstudiumet i biologi og kjemi er en blanding av teoretisk og praktisk læring. 

Studenter som starter på årsstudiet i biologi og kjemi har anledning til å bli med i linjeforeningen Volvox & Alkymisten. 

Les mer om studiemiljøet

Du tar 4 emner på høsten og 3 emner på våren. Alle emnene er obligatoriske. (Dvs. at andre emner ikke kan velges inn i årsstudiet.)

Les mer om studiets oppbygning

Spesielle opptakskrav (REALFA) kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne studieveileder på e-post: studier@bio.ntnu.no

Kontakt og veiledning