årsstudium, Trondheim

Biologi og kjemi, realfag

– Er du nysgjerrig på biologi og kjemi?

  • Bilde av studenter som jobber i team.

Om årsstudiet biologi og kjemi, realfag

Liker du og er du nysgjerrig på biologi og kjemi? Da vil årsstudiet gi deg et innblikk i disse fagene. Dette studiet passer for deg som er interessert i biologi, bioteknologi og kjemi, eller ønsker en relevant faglig bakgrunn for å gå videre innen f.eks. medisin- eller veterinærstudiet. Les mer om årsstudiet i biologi og kjemi.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker via Samordna opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 20 plasser. Opptaksgrensen var 56,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og og 60,1 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Årsstudiet er ment som en tilleggsutdanning for andre studier, eller som et forstudium for å se om du vil studere videre innenfor biologi, bioteknologi eller kjemi.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i biologi og kjemi består av en ferdigsydd emnepakke innenfor biologi og kjemi, samt et støttefag i matematikk. Totalt utgjør dette 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

Fakta

Studieprogramkode: ÅBIKJ
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194184

 Fakultet for naturvitenskap

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilke vei du velger kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.