Bioingeniør

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Ålesund

Bioingeniør

Bioingeniørfag - bilde

Studenter tar blodprøver på hverandre. Foto

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Er du nysgjerrig på kroppens kjemi og hvordan vi kan bruke teknologi for å oppdage sykdom?

Er du nysgjerrig på kroppens kjemi og hvordan vi kan bruke teknologi for å oppdage sykdom?

Bioingeniørutdanning er perfekt for deg som er nysgjerrig på kroppens kjemi og hvordan vi kan bruke teknologi for å oppdage sykdom. Du vil ha mange spennende jobbmuligheter ved å ta en bachelor i bioingeniørfag, og du blir kvalifisert til å jobbe innen alle typer medisinske laboratorier i hele Skandinavia og på Island. Du vil få en viktig rolle med å oppdage sykdom sikrere og tidligere.


Studiet tilbys i to studiebyer

Du velger hvilken by du vil studiere i når du søker.
Studieprogram Trondheim Gjøvik Ålesund
Bioingeniørfag      

Som bioingeniør utgjør du en viktig brikke innen forebygging og behandling av sykdom, og studiet gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig. NTNUs bioingeniørutdanning kombinerer fag fra naturvitenskap, samfunnsfag og medisinsk laboratorievitenskap.

Dette er noe av det du lærer ved å ta en bachelor - bioingeniør:

  • Bruk av bioingeniørrelevant utstyr, analyseinstrumenter og teknikker som benyttes i medisinske laboratorier
  • Blodprøvetaking, behandling, oppbevaring og analyse av human-biologisk prøvemateriale etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer
  • Vurdere kvalitet i bioingeniørfaglig arbeid, delta i metodevalidering og kvalitetsutviklingsarbeid
  • Profesjonsrelevante IKT-systemer, digitale verktøy og statistikkprogram
  • Hvordan vurdere faglige problemstillinger og reflektere over innovative og bærekraftige løsningsforslag

Søk opptak

Du søker opptak via Samordna opptak. Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt R1 eller S1+2, og enten KJE1 eller BIO1 eller FYS1. For studieåret 2019/2020 var opptaksrammen til bioingeniørutdanning ved NTNU som følger: Trondheim 80 og Ålesund 35 plasser.
Hvordan du søker opptak

Jobbmuligheter

Du vil ha mange spennende jobbmuligheter, og du blir kvalifisert til å jobbe innen alle typer medisinske laboratorier. De aller fleste bioingeniører jobber i medisinske sykehuslaboratorier innen ulike spesialiteter, for eksempel medisinsk biokjemi, mikrobiologi, blodbank, farmakologi, hematologi, patologi og medisinsk genetikk. I tillegg jobber det bioingeniører på forskningsinstitusjoner, innen farmasøytisk og petrokjemisk industri, innen undervisning, salg av laboratorieutstyr og kvalitetssikring.
Hva du kan jobbe med

Studiets oppbygning

Første studieår inneholder grunnleggende realfag og en innføring i bioingeniørfag. Du får lære blodprøvetaking, om analysemetoder og utstyr, og du lærer praktiske laboratorieferdigheter. Andre studieår har medisinsk relaterte emner som cellebiologi, immunologi, mikrobiologi og patologi. I tredje studieår vil du fordype deg innen laboratoriemedisinske emner. 
Gjennom hele studiet står kunnskap om etiske retningslinjer, pasienttrygghet og kvalitetssikring i fokus. Studiepraksis ved et sykehuslaboratorium gir deg relevant arbeidserfaring. I Ålesund har du en ni ukers praksisperiode på et sykehus. I Trondheim er praksisperioden fordelt over alle tre studieår. 
Slik er studieprogrammet bygd opp

Studiemiljø

Med sine 2 500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretninger. Du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund.
Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.
Du får tilgang til modere laboratorier med utstyr av høy kvalitet, uansett hvilken by du skal studere i.
Mer om studiemiljøet

Utveksling i utlandet

NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse.
Muligheter for utveksling i utlandet

Kontakt

Lurer du på noe om studieprogrammet, eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.
Kontakt og veiledning
 


Bærekraftsmål

Dette studiet fokuserer på følgende bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3

 


Podcaster

Podcaster

  

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

  Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon    Snapcat ikon. Ilustrasjon    YouTube ikon. Illustrasjon    

Jævli flink

I serien Jævli flink møter du studenter ved ingeniør-, realfags- og teknologistudier ved NTNU. 


ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona