Bioingeniør

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Ålesund

Bioingeniør

Bioingeniørfag - bilde

En student tar en munprøve av en annen student på laben. Foto
PK Foto/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Bioingeniørfag

Om bioingeniør

Er du nysgjerrig på kroppens kjemi og hvordan teknologien gjør oss i stand til å oppdage sykdom? Da er bioingeniørstudiet et riktig valg for deg.

Som bioingeniør på et medisinsk laboratorium tar du prøver av pasienter og utfører analyser av alle typer biologisk materiale, som for eksempel blodprøver og vevsprøver. Resultatene er avgjørende for korrekt diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom. Som bioingeniør får du ansvaret for å utføre analysene og kvalitetssikre analyseresultatene. En bachelor i bioingeniørfag gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig for å kunne ta dette ansvaret. Du kan ta denne utdanningen ved NTNUs Campus Ålesund eller Campus Trondheim.


Studiet tilbys i to studiebyer

Du velger hvilken by du vil studiere i når du søker.
Studieprogram Trondheim Gjøvik Ålesund
Bioingeniørfag      

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 eller (S1+S2) og enten fysikk 1, biologi 1 eller kjemi 1.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakene i de to studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de to byene.

Poenggrenser 2019

Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
Trondheim 53,9 52,2
Ålesund 49,4 45,9

Jobbmuligheter

Det er stort behov for bioingeniører i Norge. Etter endt utdanning oppnår du en autorisasjon som bioingeniør, og du kvalifiserer deg til å jobbe i alle typer medisinske laboratorier. De fleste arbeider på laboratorier innen helsevesenet, fra helsestasjon til universitetssykehus. Som bioingeniør kan du også jobbe innen private laboratorier med gentesting, innen veterinærmedisin og i olje- og næringsmiddelindustrien.


Studiets oppbygging

Første studieår inneholder grunnleggende realfag. Samtidig får du lære blodprøvetaking, å bruke utstyr, kjemikalier og lære andre praktiske ferdigheter innen laboratorieteknologi. Andre året får du undervisning i etikk, cellebiologi, instrumentering, immunologi, mikrobiologi og patologi. I tredje studieår kan du fordype deg innen medisinske laboratorieemner. Siste semester har du en ni ukers ekstern praksisperiode på et sykehus. Til slutt skriver du en bacheloroppgave om et tema innen bioingeniøryrket.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige og administrative spørsmål om studiet.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Gradsnavn: Bachelor i bioingeniørfag
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194299
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Ålesund, Trondheim

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook    Instagram    YouTube 

Bioingeniørpodden

Bioingeniørpodden

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona