Bioingeniør

Bioingeniør

Bachelor i bioingeniørfag

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Ålesund
  Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
BBIOING, Tue Apr 16 21:29:09 CEST 2024 | B3

Er du nysgjerrig på kroppens kjemi og hvordan vi kan bruke teknologi for å oppdage sykdom?

Bioingeniørutdanning er perfekt for deg som er nysgjerrig på kroppens kjemi og hvordan vi kan bruke teknologi for å oppdage sykdom. Du vil ha mange spennende jobbmuligheter ved å ta en Bachelor i bioingeniørfag, og du blir kvalifisert til å jobbe innen alle typer medisinske laboratorier i hele Skandinavia og på Island. Du vil få en viktig rolle med å oppdage sykdom og sikre tidlig behandling.

Dette er noe av det du lærer ved å ta en bachelor - bioingeniør:

 • Bruk av bioingeniørrelevant utstyr, analyseinstrumenter og teknikker som benyttes i medisinske laboratorier
 • Blodprøvetaking, behandling, oppbevaring og analyse av human-biologisk prøvemateriale etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer
 • Vurdere kvalitet i bioingeniørfaglig arbeid, delta i metodevalidering og kvalitetsutviklingsarbeid
 • Profesjonsrelevante IKT-systemer, digitale verktøy og statistikkprogram
 • Hvordan vurdere faglige problemstillinger og reflektere over innovative og bærekraftige løsningsforslag

Les mer om hva du lærer

Du vil ha mange spennende jobbmuligheter, og du blir kvalifisert til å jobbe innen alle typer medisinske laboratorier.

De aller fleste bioingeniører jobber i medisinske sykehuslaboratorier innen ulike spesialiteter, for eksempel medisinsk biokjemi, mikrobiologi, blodbank, farmakologi, hematologi, patologi og medisinsk genetikk.

I tillegg jobber det bioingeniører på forskningsinstitusjoner, innen farmasøytisk og petrokjemisk industri, innen undervisning, salg av laboratorieutstyr og kvalitetssikring.

Les mer om jobbmulighetene

Studiet kan tas i både Trondheim og Ålesund. 

ÅLESUND
Med sine 2 500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretninger. Du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund.

TRONDHEIM
Byen er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.
Du får tilgang til modere laboratorier med utstyr av høy kvalitet, uansett hvilken by du skal studere i.

Les mer om studiemiljøet

Første studieår inneholder grunnleggende realfag og en innføring i bioingeniørfag. Du får lære blodprøvetaking, om analysemetoder og utstyr, og du lærer praktiske laboratorieferdigheter.

Andre studieår har medisinsk relaterte emner som cellebiologi, immunologi, mikrobiologi og patologi.

I tredje studieår vil du fordype deg innen laboratoriemedisinske emner. 
Gjennom hele studiet står kunnskap om etiske retningslinjer, pasienttrygghet og kvalitetssikring i fokus.

Studiepraksis ved et sykehuslaboratorium gir deg relevant arbeidserfaring.

I Ålesund har du en ni ukers praksisperiode på et sykehus.
I Trondheim er praksisperioden fordelt over alle tre studieår. 

Les mer om studiets oppbygning

Du søker opptak via Samordna opptak. Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt R1 eller S1+2, og enten KJE1 eller BIO1 eller FYS1. For studieåret 2021/2022 var opptaksrammen til bioingeniørutdanning ved NTNU som følger: Trondheim 80 og Ålesund 35 plasser.

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om studieprogrammet, eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.
 

Kontakt og veiledning

Møt Daniel fra Bioingeniør i serien Guttastemning!

Møt Daniel fra Bioingeniør i serien Guttastemning!