Ph.d.-programmet i biologi

Fakultet for naturvitenskap

Ph.d.-programmet i biologi

Bilde fra undervisningslaboratoriet ved Institutt for biologi på NTNU. Foto: Geir Mogen /NTNU

Ph.d.-programmet biologi

Ph.d.-programmet i biologi er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Fakultetet har en bred fagprofil innen biologi med interaksjon mellom organismer og deres naturmiljø som overordnet hovedfokus. Vi har et spesielt ansvar for grunnleggende biologisk forskning og bred anvendelse av kunnskap i samfunns- og næringsutvikling.

Fagmiljøet har bred forskningsaktivitet, hvor mange biologiske disipliner er representert, deriblant noen internasjonale spissområder. Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitetet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.

Ph.d.-programmet i biologi skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Kandidaten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Kandidaten skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og samarbeide.

Forskningsområder

Se forskningsnettsiden ved Institutt for biologi

 

Ph.d. biologi

Fakta

Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d.)
Varighet: 3 år, 180 studiepoeng
Studieprogramkode: PHBI
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for biologi
Kontaktperson: Maja C. Haaker