Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Havbruksingeniør

Havbruk - bilde

Havbruksingeniør

Om havbruksingeniør

Studiet havbruksingeniør (BIHAV) har fokus på hvordan havbruksanlegg driftes og optimaliseres i sjø og på land.

Det er et sterkt driftsteknisk ingeniørstudium som dekker forståelse for de krav som sektoren setter, og da særlig med hensyn på fiskens og miljøets naturlige rammer. Det teknologiske fokuset, støttet av innsikt i biologi, fiskevelferd og miljømessig bærekraft gjør havbruksingeniør til en unik utdanning.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet  er 20 plasser.


Jobbmuligheter

Havbruksingeniørstudiet er et profesjonsstudium som vil forberede kandidaten på å gå rett inn i en relevant stilling i oppdrettsnæringen og i tilgrensende private og offentlige aktører. Kandidatene vil ha en kunnskap og kompetanse som er tilpasset behovene til en næring i vekst. De vil kunne innta stillinger som driftsledere i lakseanlegg, både på land og i sjø, være tekniske mellomledere i leverandørnæringen og i tilgrensende virksomhet både i det private og det offentlige.


Videre studier

Emnene i havbruksingeniørstudiet gir mulighet for at studentene kan starte på en videre masterutdanning. Programmet MSOCEAN gir 2-årig mastergrader og har retning mot både ingeniørvitenskap og naturvitenskap og vil være særdeles egnet for videreutdanning av bachelorkandidatene i havbruk til MSc kandidater. 


Studiets oppbygning

Dette studiet er på 3 år og gir deg 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.


Studieveiledening

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

 

fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, havbruk
Studieprogramkode: BIHAV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 XXX (Samordna opptak):

Sted: NTNU Trondheim

Institutt for biologi, Fakultet for naturvitenskap