Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Havbruksingeniør

Havbruk - bilde

Havbruksingeniør student sjekker hvordan det står til med fisken i kar. Foto.

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om havbruksingeniør - forside (Synlighet)

Vil du sikre god fiskevelferd og utvikling av bærekraftig havbruksteknologi?

Verdens befolkning er i kraftig vekst, og havbruk vil bli svært viktig for fremtidens matforsyning. Det forventes nemlig at mye av matforsyningen vil skje gjennom industriell produksjon av mat i havet, det vil si ulike former for akvakultur. Denne utviklingen vil kreve at teknologi og biologi spiller på lag. Du vil spille en viktig rolle for å utvikle bærekraftige løsninger og sikre god fiskevelferd med en bachelorgrad som havbruksingeniør, samtidig som dører åpnes for deg i en industri som er i kraftig vekst. Du vil ha svært gode muligheter for jobb etter endt studie ved å ta havbruksutdanning ved NTNU.

Studiehverdagen er spennende og variert med forelesninger, prosjekter og besøk til oppdrettsanlegg. Vi trenger økt kunnskap om havbruksteknologi på biologiens premisser for å kunne prosjektere og drifte tekniske systemer som lar oss produsere mat fra havet på en måte som sikrer god fiskevelferd og ytre miljø. Vårt mål for studieprogrammet havbruksingeniør er å gi deg solid kompetanse og kunnskap nok til at du skal kunne hjelpe oss med å oppnå dette.

Dette er noe av det du lærer ved å ta havbruksutdanning ved NTNU:

  • Grunnleggende kunnskaper innen matematikk og naturvitenskap, samt tilstrekkelig kunnskapsbredde innen ingeniørfag for driftsrelatert planlegging og problemløsning innen teknologi, systemer og operasjoner i havbruk
  • Spesifikk kunnskap om resirkuleringsanlegg, viktigheten av teknologiens rolle og samspill på biologiens premisser for å fremme bærekraft, helse og velferd innen havbruk og til å fremme den pågående digitaliseringen av næringen
  • Kunnskap om havbrukets historie, teknologiutvikling, og rolle i samfunnet, samt relevante lovbestemmelser, forskrifter og standarder knyttet til havbruk

Mer om havbruksingeniør
​​​


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

 

 


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfristen er 15.april. Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet er 20 plasser. Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søker opptak til dette ingeniørstudiet. Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Havbruk er en næring i endring. Etterspørselen etter mat fra havet er økende samtidig som produksjonen krever stadig mer teknisk kompetanse. Med en treårig utdanning som havbruksingeniør kan du gå rett ut i jobb i oppdrettsbedrifter og andre private og offentlige aktører innenfor denne sektoren. Du kan for eksempel jobbe som driftsleder ved lakseanlegg, både på land og sjø, eller i bedrifter som leverer utstyr eller andre teknologiske løsninger til næringen. Dette kan du jobbe med


Studiets oppbygning

Dette studiet er et bachelorprogram på tre år. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester. Det første studieåret legger stor vekt på realfag og ingeniørfaglige emner, mens de to neste årene har mer spesialiserte emner. Her vil det være mulig å ta hele eller deler av 3. studieår ved NTNU i Ålesund. Havbruksingeniør er et sterkt driftsteknisk ingeniørstudium, hvor vi flere ganger i løpet av studietiden vil besøke ulike oppdrettsanlegg. Slik er studiet bygd opp.


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

  Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon    Snapcat ikon. Ilustrasjon    YouTube ikon. Illustrasjon    

Jævli flink

Banner for serien Jævli flink med bilde av jentene i casten. Ny episode ute nå. Banner

I serien Jævli flink følger vi seks studenter ved NTNU som studerer ingeniør-, realfag og teknologi. Ny episode på YouTube hver søndag. 


Havbruksingeniør

 


Utveksling i utlandet

Når du studerer ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. På havbruksingeniørstudiet er femte semester, altså høsten tredje studieår, spesielt tilrettelagt for utveksling.
Utveksling i løpet av studiet.

Videre studier

Med en bachelorgrad som havbruksingeniør er du kvalifisert til flere 2-årige masterprogrammer. Ved NTNU kan du for eksempel ta en Master of Science innenfor Ocean Resources, RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) eller Industriell kybernetikk. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Lurer du på noe om havbruksingeniørutdanningen eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre. Kontakt og veiledning

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Studieprogrammet integrerer følgende av FNs bærekraftsmål i utdanningen:

Logo for FNs bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.Illustrasjon

Logo for FNs bærekraftmål 9: Innovasjon og infrastruktur.Illustrasjon

Logo for FNs bærekraftmål 14: Liv under vann. Illustrasjon

 

 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona