Ingeniør, havbruk

Ingeniør, havbruk

Bachelor i ingeniørfag, havbruk

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 45
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BIHAV, Sun Apr 21 00:58:47 CEST 2024 | B3

Havbruksingeniør: Broen mellom teknologi og biologi

Verdens befolkning er i kraftig vekst, og havbruk vil bli svært viktig for fremtidens matforsyning. Det forventes nemlig at mye av matforsyningen vil skje gjennom industriell produksjon av mat i havet, det vil si ulike former for akvakultur. Denne utviklingen vil kreve at teknologi og biologi spiller på lag. Du vil spille en viktig rolle for å utvikle bærekraftige løsninger og sikre god fiskevelferd med en bachelorgrad som havbruksingeniør, samtidig som dører åpnes for deg i en industri som er i kraftig vekst. Du vil ha svært gode muligheter for jobb etter endt studie ved å ta havbruksutdanning ved NTNU.


Dette er noe av det du lærer ved å ta havbruksutdanning ved NTNU:

  • Grunnleggende kunnskaper innen matematikk og naturvitenskap, samt tilstrekkelig kunnskapsbredde innen ingeniørfag for driftsrelatert planlegging og problemløsning innen teknologi, systemer og operasjoner i havbruk
  • Spesifikk kunnskap om resirkuleringsanlegg, viktigheten av teknologiens rolle og samspill på biologiens premisser for å fremme bærekraft, helse og velferd innen havbruk og til å fremme den pågående digitaliseringen av næringen
  • Kunnskap om havbrukets historie, teknologiutvikling, og rolle i samfunnet, samt relevante lovbestemmelser, forskrifter og standarder knyttet til havbruk

 

Les mer om hva du lærer

Havbruk er en næring i endring. Etterspørselen etter mat fra havet er økende samtidig som produksjonen krever stadig mer teknisk kompetanse. Med en treårig utdanning som havbruksingeniør kan du gå rett ut i jobb i oppdrettsbedrifter og andre private og offentlige aktører innenfor denne sektoren. Du kan for eksempel jobbe som driftsleder ved lakseanlegg, både på land og sjø, eller i bedrifter som leverer utstyr eller andre teknologiske løsninger til næringen.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen er spennende og variert med forelesninger, prosjekter og besøk til oppdrettsanlegg. Vi trenger økt kunnskap om havbruksteknologi på biologiens premisser for å kunne prosjektere og drifte tekniske systemer som lar oss produsere mat fra havet på en måte som sikrer god fiskevelferd og ytre miljø.

Studentene ved havbruksingeniørstudiet har egen linjeforening, Ægir.

Les mer om studiemiljøet

Dette studiet er et bachelorprogram på tre år. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Det første studieåret legger stor vekt på realfag og ingeniørfaglige emner, mens de to neste årene har mer spesialiserte emner. Her vil det være mulig å ta hele eller deler av 3. studieår ved NTNU i Ålesund. Havbruksingeniør er et sterkt driftsteknisk ingeniørstudium, hvor vi flere ganger i løpet av studietiden vil besøke ulike oppdrettsanlegg.

Les mer om studiets oppbygning

Spesielle opptakskrav (HING) kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om havbruksingeniørutdanningen eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.

Kontakt og veiledning

Hør fra våre studenter

Hør fra våre studenter