Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Havbruksingeniør

Havbruk - bilde

Studenter besøker oppdrettsanlegg

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

For å bli registrert som student ved NTNU, få tilgang til studentressurser som Studentweb og Blackboard, samt å registerer deg til fag og eksamener, så er det viktig at du registerer deg som student ved å følge punktene på denne lista. 

Vi oppmuntrer også alle studenter til å delta på alle samlinger fra første dag for å sørge for at du ikke går glipp av viktig informasjon. Dette er også en god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter. Mer informasjon om programmet finner du under. 

Dette er et frivillig repetisjonskurs som tar for seg deler av matematikken som undervises på videregående. Kurset gir ingen studiepoeng. På grunn av Covid-19, blir kurset heldigitalt i år, og det går av stabelen i uke 32, altså 3.-7. august. Vi vil holde en nettbasert forelesning hver dag, samt publisere videoserie og en selvtest for hvert tema.

Du trenger ikke å melde deg på dette kurset. Men sjekk nettsiden for mer informasjon hvor du også kan teste deg selv for å se om du trenger å ta kurset. 

– NTNU inviterer nye studenter til Forkurs i kjemi

Tidligere ble det krevd minst Kjemi 1 (tidl. 2KJ) fra videregående skole for opptak til sivilingeniørutdanninger ved NTNU. Dette kravet er bortfalt, men kjemifagene er de samme som før.

Det viser seg at mange studenter har et behov for å tilegne seg eller oppdatere seg på de viktigste basiskunnskaper før undervisningen i kjemifagene tar til. Vi har derfor de siste årene arrangert et Forkurs i kjemi i begynnelsen av august, og før semesterstart. Kurset er åpent for studenter ved alle studieretninger ved NTNU.

Påmelding og mer informasjon om kurset finner du her!

Vi oppfordrer alle nye studenter til å møte medstudenter og linjeforeninger på campus for å se den digitale immatrikuleringen sammen.

Møt din linjeforening og medstudenter kl 10.30 ved trapp ved planteveggen, Akrinn, Kalvskinnet.

Obs: husk 1-meters avstand til andre, for en trygg studiestart. Immatrikuleringen starter 11.00 og vil i tillegg bli tilgjengelig her på siden.

Her vil du få mulighet til å stille spørsmål og få hjelp av studenter på denne Facebooksiden. Studentene er tilgjengelige for spørsmål fra kl 09.00-15.00. 

Du kan også finne informasjon på denne dagen på Kom-i-gang nettsiden. 

Generell info om studiet og første med faglærere og studieveileder

Tidspunkt: kl. 9-11

Sted: Realfagbygget, rom R10

I løpet av dette møtet ønsker vi å introdusere dere for NTNU og hva dere kan forvente av studietiden her. Dere vil få møte noen av faglærerne som skal undervise dere i løpet av høsten og våren første året, samt studieveileder som skal informere dere om viktige frister, hvor dere finner timeplanen deres og hvordan dere melder dere opp til undervisning og eksamen i emner.

Tidspunkt: kl. 12.00-14.00

Vi ønsker å invitere studentene til en liten «ekskursjon» på Sealab, siden en del forelesning og lab kommer til å foregå her.

Informasjon om hvordan dere kommer dere til Sealab og hvor det er får dere nærmere beskjed om i løpet av infomøtet på onsdag.

Fremtiden ligger i havet – mulighetene ligger i studietiden! 

Tidspunkt: kl. 10.30-12.30

Sted: Realfagsbygget, Rom R10

Havbruksnæringen er i endring og det må skapes nye og smarte løsninger på utfordringer som oppstår. Næringen trenger de kreative hodene til å gjøre en endring, og der kan nettopp du være en viktig ressurs allerede i studietiden. Bli inspirert til å utvikle egne idéer og innovasjoner i studietiden gjennom denne workshopen. Her blir du introdusert for hvilket mindset som skal til for å skape endring, du får høre historien til noen som har gjort dette i praksis og du får prøve deg som endringsagent.

Seminaret holdes av Engange - senter for fremragende utdanning innen entreprenørskap. 

Fakultet for naturvitenskap ønsker å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Fakultetet har derfor innført et obligatorisk sikkerhetskurs for alle nye studenter.

Tidspunkt: 16.15-18.30

For å følge kurset må du registrere deg på studweb, emnekode: HMS0001. Du må både undervisnings- og vurderingsmelde deg.

For mer informasjon om kurset se her og mer informasjon om oppmøte se her. Din studieprogramkode er BIHAV. 

Tidspunkt: 12.00-15.00

Sted: SeeSalmon/Powerhouse, Brattørkaia

Introduksjon til NTNU havrom, havbruk ved NTNU, regionalt samarbeid med næringen og omvisning på SeeSalmon på Brattørkaia.

Fadderuke og Linjeforening

En linjeforening er en samling av studenter fra et spesifikt studieprogram. De fleste studieprogrammene har sin egen linjeforening, men noen linjeforeninger driftes av- og for flere studieprogram.

Din linjeforening heter KoM og ønsker å hjelpe deg å finne deg til rette som ny student. Linjeforeningen vil arrangere en fadderuke og du vil få mer informasjon om dette under Immatrikuleringen mandag 10.08. samt i velkomstbrevet ved opptak til studiet. 

Presentasjon av studentrådet på Kalvskinnet, Trondheim 

Studentråd:  http://nv.studentrad.no/

Øvrige studentorganisasjoner

Du finner en oversikt over øvrige studentorganiasjoner her https://innsida.ntnu.no/en/studentorg

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. I tillegg vil noe foregå digitalt. Så forbered deg på en høst med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.  Selv om ingen av oss kan spå fremtiden, så må vi alle se for oss en litt annerledes hverdag, og vi må forvente at smittereduserende tiltak vil gjelde hele høstsemesteret. 

Det er obligatorisk kurs for ansatte og studenter om smittevern. Opplæringen skal gjennomføres før du møter på campus.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. 

Hva det kan tilrettelegges for, avhenger av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Havbruksingeniør

Sjekk ut storien

 

Om havbruksingeniør

I framtida må en voksende befolkning hente mer mat ut fra havet. Det forventes at mye av dette skal skje gjennom industriell produksjon av mat i havet, det vi i dag kjenner som ulike former for akvakultur.

Dette vil kreve at teknologi og biologi spiller på lag, og at vi gjennom kunnskap om teknologi på biologiens premisser evner å prosjektere og drifte tekniske systemer for produksjon av mat fra havet på en måte som sikrer fiskevelferd og ytre miljø. Vårt mål er at kandidater utdannet fra studieprogrammet havbruksingeniøren skal ha en bakgrunn som kan bidra positivt til oppnåelsen av dette.

Havbruksingeniørstudiet er utviklet i dialog med havbruksnæringa. Fokus er på prosjektering og drift av havbruksanlegg i sjø og på land, og gir en ingeniørutdanning på bachelornivå hvor innsikt i biologi i samspill med teknologi sikrer kandidatenes fokus på god fiskevelferd og miljømessig bærekraft. Dette gjør havbruksingeniøren til et unikt studieprogram i Norge.

 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak. Opptaksrammen for dette studieprogrammet  er 20 plasser.


Jobbmuligheter

Havbruk er en næring i endring. Etterspørselen etter mat fra havet er økende samtidig som produksjonen krever stadig mer teknisk kompetanse. Med en treårig utdanning som havbruksingeniør kan du gå rett ut i jobb i oppdrettsbedrifter og andre private og offentlige aktører innenfor denne sektoren. Du kan for eksempel jobbe som driftsleder ved lakseanlegg, både på land og sjø, eller i bedrifter som leverer utstyr eller andre teknologiske løsninger til næringen.


Videre studier

Med en bachelorgrad som havbruksingeniør er du kvalifisert til flere 2-årige masterprogrammer. Ved NTNU kan du for eksempel ta en Master of Science innenfor Ocean Resources, RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) eller Industriell kybernetikk.


Studiets oppbygning

Dette studiet er et bachelorprogram på tre år. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester. Det første studieåret legger stor vekt på realfag og ingeniørfaglige emner, mens de to neste årene har mer spesialiserte emner. Havbruksingeniør er et sterkt driftsteknisk ingeniørstudium, hvor vi flere ganger i løpet av studietiden vil besøke ulike oppdrettsanlegg.


Studieveiledening

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@bio.ntnu.no

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Studieprogrammet integrerer følgende av FNs bærekraftsmål i utdanningen:

Logo for FNs bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.Illustrasjon

Logo for FNs bærekraftmål 9: Innovasjon og infrastruktur.Illustrasjon

Logo for FNs bærekraftmål 14: Liv under vann. Illustrasjon

 

 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag, havbruk
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: 194021
  • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim

Facebook gruppe NV - Trondheim

Bli med i Facebookgruppen for søkere til NTNU Trondheim. 

 Facebook gruppe Trondheim 

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søker opptak til dette ingeniørstudiet.