Studieveiledning bilde

To personer ser på en bok på et kontor.
Foto: Ole Ekker/NTNU

Studieveiledning

Fakultet for naturvitenskap

Studieveiledning

– For deg som er student

Studieveiledning

Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være:

  • ​​​​​​​innpassing av emner
  • ​​​​​​​opptakskrav
  • permisjon
  • retningsvalg
  • studieplan
  • studieprogresjon
  • søknader
  • utdanningsplan
  • utenlandsopphold
  • utfordringer du måtte ha i studiehverdagen din

Studieveilederne har taushetsplikt og du kan være anonym.

Tips: Vi oppfordrer dere til å lese studieprogramnettsidene godt i forkant.Finn din studieveileder

Finn din studieveileder

Har du spørsmål om realfag-, ingeniør- , sivilingeniørutdanninger  eller i forbindelse med 2-årige masterprogrammer? Henvend deg til studieveiledere i listen under.


Bachelor (3-årig)

Bachelor (3-årig)

person-portlet

Ingeniør/bachelor (3-årig)

Ingeniør/bachelor (3-årig)

person-portlet

Årsstudier

Årsstudier (1-årig)

Master/sivilingeniør

Master/sivilingeniør (5-årig)

person-portlet

person-portlet

person-portlet

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Studieprogrammene hører til Fakultet for naturvitenskap ved NTNU

Besøksadresse

Realfagbygget, D1.
Høgskoleringen 5.
NTNU Gløshaugen

Kart til Fakultet for naturvitenskap

Postadresse

NTNU
Fakultet for naturvitenskap
7491 Trondheim


Campuskart - kart og rom for studenter

Viktig informasjon til studenter på NTNU

Digital eksamen

Digital eksamen

Masterprogram (2-årig)

Masterprogram (2-årig)

person-portlet

person-portlet

person-portlet

person-portlet

Varsling og krisehåndtering

Varsling og krisehåndtering

Si fra - NTNU
​​​​​​​For å utvikle og bevare et godt studie- og arbeidsmiljø, er det viktig at vi sier fra om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer.

Sikre siden
- hva gjør vi i krisesituasjoner?

Student-organisasjoner

Student-organisasjoner

Det finnes veldig mange ulike studentorganisasjoner ved NTNU.

Om du er interessert i politikk, kultur, ønsker å konkurrere, eksperimentere, reparere, eller starte opp din egen forening:

Studentorganisasjoner ved NTNU

Studentrådet - dine tillitsvalgte

Studentrådet - dine tillitsvalgte

Nysgjerrig på hva studentrådet ved NV gjør? Hvem som fatter beslutninger på vegne av deg på NTNU? Vil du være med og påvirke din- og dine medstudenters studiehverdag?

Finn ut hvem dine studenttillitsvalgte og hva som foregår i studentrådet:

Studentrådet ved Fakultet for naturvitenskap