Studieveiledning

Fakultet for naturvitenskap

Studieveiledning

Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være søknader, fritak fra fag, spørsmål om studieplan og opptakskrav.

Har du spørsmål om realfag-, ingeniør- , sivilingeniørutdanninger  eller i forbindelse med 2-årig masterprogrammer? Henvend deg til studieveiledere i listen under.

Tips: Vi oppfordrer dere til å lese studieprogramnettsidene godt i forkant.


Bachelor (3-årig)

Bachelor (3-årig)

Ingeniør/bachelor (3-årig)

 

Ingeniør/bachelor (3-årig)

person-portlet

Masterprogram bioteknologi (5-årig)

 

Masterprogram bioteknologi (5-årig)

Master/sivilingeniør

 

Master/sivilingeniør (5-årig)

Årsstudier

 

Årsstudier (1-årig)

Masterprogram (2-årig)

 

Masterprogram (2-årig)

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Studieprogrammene hører til Fakultet for naturvitenskap ved NTNU

Besøksadresse

Realfagbygget, D1.
Høgskoleringen 5.
NTNU Gløshaugen

Postadresse

NTNU
Fakultet for naturvitenskap
7491 Trondheim