Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemi

– Vi ønsker deg som vil skape en bedre framtid!

  • Bilde av studenter som jobber på kjemi-lab

Om kjemistudiet

Kjemi er vitenskapen om molekyler og deres vekselvirkninger med hverandre. Moderne medisin, biologi, geologi, miljøvern og alle andre naturfag baserer seg på grunnleggende kunnskap innenfor kjemi. Ved å studere kjemi får du innsikt i noe som angår de fleste i dagens samfunn. Løsninger på ulike miljøproblemer samt utvikling og forbedring av legemidler er noen eksempler. Les mer om kjemistudiet.


NTNU tilbyr i tillegg til dette 3-årige bachelorprogrammet i kjemi, også en 3-årig ingeniørutdanning i kjemi i Trondheim.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018


Du søker om opptak via Samordna opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 50 plasser, og opptaksgrensen var 49,7 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 48,7 poeng i ordinærkvoten.


Wed, 31 Jan 2018 10:47:08 +0100

Jobbmuligheter

Kandidatene fra Bachelorutdanningen i kjemi skal ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som gir en nødvendig bakgrunn for et masterstudium i kjemi eller tilgrensende områder, men også for ulike typer jobber i privat og offentlig virksomhet.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i kjemi tilsvarer i alt 180 studiepoeng, som er normert til tre års studier. Studiet har som mål å gi et bredt og solid grunnlag i kjemi. De to første årene er felles for alle på studiet. Det tredje året får du muligheten til å fordype deg mer i det du er mest interessert , og du kan velge blant fire studieretninger: Anvendt teoretisk kjeminaturmiljø- og analytisk kjemi, organisk kjemi med biokjemistrukturkjemi. I kjemistudiet på NTNU legges det stor vekt på å kombinere teori og praksis, og at studentene skal bidra aktivt til egen læring.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i kjemi
Studieprogramkode: BKJ
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 860
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet for naturvitenskap
Institutt for kjemi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

 

Møt NTNU

Åpen dag i Trondheim
Når: 15. mars kl. 09.00–15.00

Besøk NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund