Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemi

– Vi ønsker deg som vil skape en bedre framtid!

  • Bilde av studenter som jobber på kjemi-lab

Kom i gang dagen - mandag 13. august

Kom i gang dagen arrangeres for sivilingeniør- og realfagstudenter, mandag 13. august kl. 10.00 - 15.00 på Stripa på Gløshaugen (søk Stripa i søkerfeltet til mazemap,NTNU Trondheim) . Du kan bruke dagen til praktiske gjøremål som du må ordne ved studiestart.

Kom i gang dagen

Realstart, tirsdag 14. - fredag 17. august

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag). Du finner informasjon om ditt studieprogram på fellessiden for Realstart.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om kjemistudiet

Kjemi er vitenskapen om molekyler og deres vekselvirkninger med hverandre. Moderne medisin, biologi, geologi, miljøvern og alle andre naturfag baserer seg på grunnleggende kunnskap innenfor kjemi. Ved å studere kjemi får du innsikt i noe som angår de fleste i dagens samfunn. Løsninger på ulike miljøproblemer samt utvikling og forbedring av legemidler er noen eksempler. Les mer om kjemistudiet.


NTNU tilbyr i tillegg til dette 3-årige bachelorprogrammet i kjemi, også en 3-årig ingeniørutdanning i kjemi i Trondheim.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018


Du søker om opptak via Samordna opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 50 plasser, og opptaksgrensen var 49,7 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 48,7 poeng i ordinærkvoten.


Wed, 31 Jan 2018 10:47:08 +0100

Jobbmuligheter

Kandidatene fra Bachelorutdanningen i kjemi skal ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som gir en nødvendig bakgrunn for et masterstudium i kjemi eller tilgrensende områder, men også for ulike typer jobber i privat og offentlig virksomhet.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i kjemi tilsvarer i alt 180 studiepoeng, som er normert til tre års studier. Studiet har som mål å gi et bredt og solid grunnlag i kjemi. De to første årene er felles for alle på studiet. Det tredje året får du muligheten til å fordype deg mer i det du er mest interessert , og du kan velge blant fire studieretninger: Anvendt teoretisk kjeminaturmiljø- og analytisk kjemi, organisk kjemi med biokjemistrukturkjemi. I kjemistudiet på NTNU legges det stor vekt på å kombinere teori og praksis, og at studentene skal bidra aktivt til egen læring.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i kjemi
Studieprogramkode: BKJ
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 860
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet for naturvitenskap
Institutt for kjemi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

 

Fadderuka 2018

Se nettsiden til linjeforeningen Volvox og Alkymisten for informasjon om fadderopplegg høsten 2018

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.