Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemi

– Vi ønsker deg som vil skape en bedre framtid!

  • Bilde av studenter som jobber på kjemi-lab

Om kjemistudiet

Kjemi er vitenskapen om molekyler og deres vekselvirkninger med hverandre. Moderne medisin, biologi, geologi, miljøvern og alle andre naturfag baserer seg på grunnleggende kunnskap innenfor kjemi. Ved å studere kjemi får du innsikt i noe som angår de fleste i dagens samfunn. Løsninger på ulike miljøproblemer samt utvikling og forbedring av legemidler er noen eksempler. Les mer om kjemistudiet.


NTNU tilbyr i tillegg til dette 3-årige bachelorprogrammet i kjemi, også en 3-årig ingeniørutdanning i kjemi i Trondheim.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar opp 40 studenter årlig, og opptaksgrensen høsten 2016 var 49,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 48,4 poeng i ordinærkvoten.


Jobbmuligheter

Kandidatene fra Bachelorutdanningen i kjemi skal ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som gir en nødvendig bakgrunn for et masterstudium i kjemi eller tilgrensende områder, men også for ulike typer jobber i privat og offentlig virksomhet.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram i kjemi tilsvarer i alt 180 studiepoeng, som er normert til tre års studier. Studiet har som mål å gi et bredt og solid grunnlag i kjemi. De to første årene er felles for alle på studiet. Det tredje året får du muligheten til å fordype deg mer i det du er mest interessert , og du kan velge blant fire studieretninger: Anvendt teoretisk kjeminaturmiljø- og analytisk kjemi, organisk kjemi med biokjemistrukturkjemi. I kjemistudiet på NTNU legges det stor vekt på å kombinere teori og praksis, og at studentene skal bidra aktivt til egen læring.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


Fri, 07 Apr 2017 10:33:22 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i kjemi
Studieprogramkode: BKJ
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 860
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet for naturvitenskap
Institutt for kjemi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.