Studiemiljø

Fakultet for naturvitenskap

Studiemiljø

– Studiemiljø og studentforeninger

 

Studentrådet

Du har også muligheten til å engasjere deg politisk i din egen studiehverdag
Studentrådet består av tillitsvalgte studenter som representerer alle som studerer fysikk, kjemi, biologi eller bioingeniørfag.

 

Studentforeninger for sivilingeniørutdanning

 

Linjeforeningen Timini

Som de fleste andre linjer på NTNU, så har også sivilingeniørutdanning nanoteknologi sin egen linjeforening, nemlig Timini! Timini ble stiftet klokken ti minus ni, den tiende i niende 2006 [21:51 10/09/06], av de 32 første studentene på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi ved NTNU.

Timini drives av det mål at den skal fremme medlemmenes interesser, og være med på å skape en best mulig faglig og sosial arena for studentene på nanoteknologi. I 2010 ble maksimalt antall aktive medlemmer første gang nådd, da nanoteknologistudiet for første gang utgjorde fem fulle kull. I dag er det ca. 150 studenter på studiet hvorav en stor del er aktive i linjeforeningen.

Bergstuderendes Forening

Materialteknologistudentene er tilknyttet Bergstuderendes Forening, som er en felles linjeforeningen for petroleum, tekniske geofag, geologi og materialteknologi. Det skjer mye sosialt arrangert av linjeforeningen, noe som gir deg mulighet til å bli kjent med studenter fra petroleum og tekniske geofag også. Bergforeningen har mange tradisjonelle opplegg gjennom året, og egen hytte på Røros hvor det arrangeres turer regelmessig. Foreningen har også et eget korps og et eget kor som du kan bli med i.

Høiskolens Chemikerforening (HC)

Studentene ved sivilingeniørstudiet kjemi- og bioteknologi har sin egen forening, Høiskolens Chemikerforening (HC). De arrangerer gallafester, fadderordningen, konkurranser og bedriftsmøter. HC har egen internettside (se meny til høyre) der du kan lese mer om blant annet: Kjelleren, kjemikerenes egen studentpub. Taphel&Toddy, kjemikerenes studentorkester. pHnockepHaesten, er immatrikuleringsballet. Chemie Grand Prix, kjemikerenes versjon av den litt mer kjente melodiversjonen.

Nabla

Studentene ved sivilingeniørstudiet fysikk og matematikk har sin egen forening, Nabla, og denne foreningen vil bli en viktig del av din hverdag som student ved NTNU. Nabla får du møte den aller første dagen ved NTNU, under immatrikuleringen. Gjennom Nabla vil du få faddere som tar hånd om deg den første tiden. Mye skjer, og det er ikke lett å være ny på et stort og til tider forvirrende universitet. Fadderne lager sosiale treff for gruppene og sørger for at du blir godt kjent med de andre i klassen.

Nabla har en rekke arrangementer for deg som er ny. I løpet av de første ukene drar dere på blåtur, en tur med ukjent mål. Det er alltid like spennende å se hva komiteen har funnet på. Når vi kommer til september er det tid for opptaksprøver og immatrikuleringsfest. Mange har nok hørt mye rykter om opptaksprøvene, men de er ikke spesielt vanskelige, men kanskje litt skumle. Immatrikuleringsfesten er den største tradisjonelle festen til Nabla, og den er til ære for førsteklassingene. Nabla har flere tradisjonsrike arrangementer. Juletrebordfesten som kombinerer det beste fra et julebord og en juletrefest, kostymerennet "De XVII Jacobinske Vinterleker", og grillfesten "Nabla i det fri". I tillegg har Nabla ett eget lokale på Moholt studentby som brukes flittig.


Studentforeninger for realfagstudenter

 

BioM

Masterstudenter i biologi har en egen forening som heter BioM. BioM skal være et bindeledd mellom studenter og ansatte/ledelse i saker som angår mastergrad. BioM arrangerer også sosiale tilstelninger.

Volvox & Alkymisten

Realfagstudenter i bioteknologi, biologi og kjemi har felles forening som heter Volvox & Alkymisten. Foreningen arrangerer fester, tilstelninger og andre sosiale høgdepunkter.

Delta

Realfagstudentene i fysikk er knyttet til en forening for fysikk- og matematikkstudenter, og denne foreningen heter Delta. Delta har fadderordning for de nye studentene. Dette innebærer at de tar imot de nye studentene og hjelper dem til å bli kjent på universitetet og kjent med medstudenter. Delta har et samlingslokale på Moholt studentby der de arrangerer sosiale samvær. Foreningene er en viktig del av det gode studentmiljøet ved NTNU.


Studentforeninger for bachelorstudenter

Trondheim Teknikersamfunn, TTS omfatter alle studier ved teknologimiljøene på Kalvskinnet/Øya. Styret består av alle linjeforeningslederne.

Nucleus

Nucleus er linjeforeninga for bioingeniørstudentar ved NTNU. Linjeforeninga vart stifta i 2009. Målet til linjeforeninga er å fremme det sosiale og faglege miljøet på studiet. Gjennom dei ulike arrangementa ynskjer vi å skape eit godt samspel mellom dei ulike trinna på studiet. I løpet av året arrangerer linjeforeninga filmkveldar, festar, Åretur og sportslege arrangement.

CIBUS

Cibus er linjeforeningen for Matteknologisk utdanning ved NTNU. Linjeforeningen ble dannet i 2012, og har hovedkontor ved campus Kalvskinnet.

KOM

Kjemi og Materialteknologi

OLGA 

OLGA er en linjeforening for studentene som går Olje- og gassteknologi. Linjeforeningen vår ble startet opp i august 2015. OLGA bidrar med å skape sosialt samvær blant studentene ved å arrangere eventer.

Symbiosen

OPAlUS PoLYPuS er linjeforeningen ved instituttet for biologiske fag på NTNU Ålesund. Arrangementer i regi av linjeforeningen publiseres på linjeforeningens facebookside.