Top banner NV

  • Fire studenter på kjemilaben ved Institutt for biologiske fag Ålesund. Foto

Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for naturvitenskap

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Social media

Utdanning

Utdanning

Ved Fakultet for naturvitenskap tilbyr vi en rekke framtidsrettede studieprogram innenfor realfag og teknologi.

Vårt studietilbud

Doktorgradsprogrammene våre er internasjonalt rettet og søker kandidater som er i stand til å produsere uavhengig forskning som er både original og av høy kvalitet.

Våre ph.d.-studier (kun på engelsk)

 

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum er et aktivt samarbeid mellom norsk industri, offentlig forvaltning og Fakultet for naturvitenskap ved NTNU.

Forskning

Forskning

NV-Fakultetets forskning adresserer globale utfordringer innen energi, klima, miljø, mat, vann, helse og velferd. Våre forskningsaktiviteter spenner fra grunnleggende forskning innenfor biologi, fysikk og kjemi, til muliggjørende teknologier som bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi.

Våre forskningsaktiviteter (kun på engelsk)