Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi

Vi ønsker deg som vil studere og forstå livet på jorda!

 • Biologistudenter jobbe på en vekstlab på NTNU
 • Bilde av gråmåke

Om biologistudiet

Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. Biologistudiet ved NTNU tar utgangspunkt i samspillet mellom artene og naturmiljøet, og tar sikte på å bygge en forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringsprosesser i naturen. Det gis også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen.


Opptakskrav

Søknadsfrist er 15. april 2019

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 82 plasser, og opptaksgrensen var 51,1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 52,5 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Etter studiet skal vi jobbe, men hvor?
Bachelor og master i biologi gjør deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning - i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.


Studiets oppbygning

Bachelorgraden i biologi ved NTNU er 3-årig (180 studiepoeng), og har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Vi legger stor vekt på felt- og laboratoriebasert undervisning. De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner, blant annet kjemi, matematikk og        ex. phil samt fire felles biologiemner. I fjerde semesteret skal du velge en av fire studieretninger: celle- og molekylærbiologi,  fysiologimarin biologi og akvakultur, eller økologi, atferd og evolusjonsbiologi


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: BBI
 • Gradsnavn: Bachelor i biologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180.0
 • Studiekode opptak: 194327
 • Poenggrense: 52.5
 • Poenggrense f.vitnemål: 51.1
 • Adgangsbegrensning:
 • Anvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april

Realfag og du - velg NTNU!

Alt du trenger å vite om studier i realfag og naturvitenskap.
Se Nett-tv sending: Realfag og du - Velg NTNU!