Biologi

Biologi

Biologi - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 75
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
BBI, Sat Jun 15 13:42:11 MEST 2024 | B3

I dag er naturen utsatt for store utfordringer; temperaturen på kloden stiger, plast preger havområder og miljøforandringer påvirker både dyr og andre arter.

Verden trenger mer kunnskap for å forstå og bidra til løsninger på klimaendringer og andre biologiske forandringer.

Biologi spiller også en viktig rolle i sykdomsbekjempelse, matproduksjon og andre spørsmål som er avgjørende for verdens befolkning. Derfor er kunnskap om biologi viktigere for verden enn noen sinne!

 

I bachelorstudiet i biologi ved NTNU lærer du om samspillet mellom artene og naturmiljøet. Studiet gir forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringer i naturen. Dette er noe av det du kan finne ut ved å ta en biologiutdanning:

 • Hvordan overlever insekter og bartrær om vinteren?
 • Hvordan kan klimaendringer påvirke framtida di?
 • Hvordan kan biologer bidra til «det grønne skiftet»?
 • Hvor mange avkom kan en fisk få?
 • Hvorfor synger fuglene?
 • Hvordan kan menneskers inngrep i naturen påvirke naturressursene våre?
 • Hva betyr tap av artsmangfold for jordbruk, fiske og vår naturopplevelse?

Les mer om hva du lærer

Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere for biologer innenfor forskning, offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger og videre studier som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger og hva du interesserer deg for. Biologer på NTNU jobber med alt fra klimaforandringer til undervannsroboter til artsbestemmelser.

Les mer om jobbmulighetene

I bachelorstudiet i møter du biologi i teori og praksis, med stor vekt på felt- og laboratorie- undervisning, og du får en spennende og variert hverdag.

 

 

 

Les mer om studiemiljøet

Bachelorgrad i biologi har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Biologer jobber både i laboratorier og ute i naturen. Feltkurs og ekskursjoner er viktig for utdanningen i biologi ved NTNU, og kursene har både faglige og sosiale elementer. Nye instrumenter sørger for å holde studentene oppdatert på utviklingen i de ulike fagfeltene. Semester 1-3: Felles fag
Semester 4: Velg mellom 4 studieretninger

Les mer om studiets oppbygning

Opptak skjer gjennom Samordna Opptak med søknadsfrist 15. April. Studiet har spesielle opptakskrav: REALFA Opptakskravet kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Studiet har både Ordinær kvote og Kvote for førstegangsvitnemål. Studiet har ingen krav om attester.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta kontakt med våre studieveiledere på studier@bio.ntnu.no

 

Kontakt og veiledning

Hør fra våre studenter

Hør fra våre studenter 

 

Se alle episodene av Guttastemning nå!

Se alle episodene av Guttastemning nå!