Biologi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Biologi

Vi ønsker deg som vil studere og forstå livet på jorda!

Bilder biologi

  • Biologistudenter jobbe på en vekstlab på NTNU
  • Bilde av gråmåke

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

I begynnelsen av uke 31 vil du motta en e-post fra NTNU. Etter dette kan du registrere deg som student. 

For å bli registrert som student ved NTNU, få tilgang til studentressurser som Studentweb og Blackboard, samt å registerer deg til fag og eksamener, så er det viktig at du registerer deg som student ved å følge punktene på denne lista. 

Vi oppmuntrer også alle studenter til å delta på alle samlinger fra første dag for å sørge for at du ikke går glipp av viktig informasjon. Dette er også en god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter. Mer informasjon om programmet finner du under. 

– NTNU inviterer nye studenter til Forkurs i kjemi

Tidligere ble det krevd minst Kjemi 1 (tidl. 2KJ) fra videregående skole for opptak til sivilingeniørutdanninger ved NTNU. Dette kravet er bortfalt, men kjemifagene er de samme som før.

Det viser seg at mange studenter har et behov for å tilegne seg eller oppdatere seg på de viktigste basiskunnskaper før undervisningen i kjemifagene tar til. Vi har derfor de siste årene arrangert et Forkurs i kjemi i begynnelsen av august, og før semesterstart. Kurset er åpent for studenter ved alle studieretninger ved NTNU.

Påmelding og mer informasjon om kurset finner du her!

Vi oppfordrer alle nye studenter til å møte medstudenter og linjeforeninger på campus for å se den digitale immatrikuleringen sammen.

Møt din linjeforening og medstudenter kl 10.30 på Rom R1, Realfagsbygget, Gløshaugen

Obs: husk 1-meters avstand til andre, for en trygg studiestart. Immatrikuleringen starter 11.00 og vil i tillegg bli tilgjengelig her på siden.

Risikogruppe eller forhindret i å møte?

Hvis du er i en av risikogruppene, anbefaler vi at du ser immatrikuleringen hjemme på YouTube. Linken til YouTube sendingen vil komme her. 

Gi beskjed til Fakultet for naturvitenskap på e-post, studier@nv.ntnu.no, dersom du blir forhindret fra å møte.

Her vil du få mulighet til å stille spørsmål og få hjelp av studenter på denne Facebooksiden. Studentene er tilgjengelige for spørsmål fra kl 09.00-15.00. 

Du kan også finne informasjon på denne dagen på Kom-i-gang nettsiden. 

Kl. 9.00-11.00 i Realfagsbygget, Rom R1

Her ønsker vi at dere nye studenter skal bli bedre kjent med oss ansatte og få innblikk i hva som foregår på Institutt for Biologi (IBI) som studieprogrammet er tilknyttet. Vi oppfordrer dere derfor å stille spørsmål direkte til oss om hva enn dere lurer på.

 

Kl. 11.00-14.30 i Realfagbygget

Nye studenter deles inn i grupper og faddere gir nyttig informasjon om stort og smått man trenger å vite som nye student.

Sted: Realfagsbygget, Rom R1

Kl. 9.00-11.00: Informasjon om studieløpet og Institutt for biologi

Generell info om studieløpet ved bachelor i biologi/årsstudium i biologi og kjemi med studieveiledere. Dere vil også få møte faglærere som dere vil ha kontakt med i løpet av studiet og får innblikk i hva det vil si å studere biologi fra phd-student som har fullført bachelor og master innen biologi ved NTNU.

Kl. 12:15-14:00 An introduction to studying Biology

Faglærer informerer om forventningene som stilles dere i forhold til å studere biologi ved NTNU

Kl. 9:30-14:30, oppmøte utenfor Gløshaugen hovedbygget kl. 9, eventuelt møte opp ved Jørgen B. Lysholms vei litt før 9:30

Det blir tur ned til Ringvebukta først og så rebus i Ringve botaniske hage. Ta med klær etter vær, husk du er i Trondheim nå! Hvis det er meldt finvær kan vi spise lunsj ute i den botaniske hage, så pakk med i tilfelle.

Fakultet for naturvitenskap ønsker å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Fakultetet har derfor innført et obligatorisk sikkerhetskurs for alle nye studenter.

Tidspunkt: 16.15-18.30

For å følge kurset må du registrere deg på studweb, emnekode: HMS0001. Du må både undervisnings- og vurderingsmelde deg.

For mer informasjon om kurset se her og mer informasjon om oppmøte se her. Din studieprogramkode er BBI. 

Fadderuke og Linjeforening

En linjeforening er en samling av studenter fra et spesifikt studieprogram. De fleste studieprogrammene har sin egen linjeforening, men noen linjeforeninger driftes av- og for flere studieprogram.

Din linjeforening for Biologistudenter heter Volvox & Alkymisten og ønsker å hjelpe deg å finne deg til rette som ny student. Linjeforeningen vil arrangere en fadderuke og du vil få mer informasjon om dette under Immatrikuleringen mandag 10.08. samt i velkomstbrevet ved opptak til studiet. 

Presentasjon av studentråd 

Studentråd:  http://nv.studentrad.no/

Øvrige studentorganisasjoner

Du finner en oversikt over øvrige studentorganiasjoner her https://innsida.ntnu.no/en/studentorg

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. I tillegg vil noe foregå digitalt. Så forbered deg på en høst med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus. 

Selv om ingen av oss kan spå fremtiden, så må vi alle se for oss en litt annerledes hverdag, og vi må forvente at smittereduserende tiltak vil gjelde hele høstsemesteret. 

Det er obligatorisk kurs for ansatte og studenter om smittevern. Opplæringen skal gjennomføres før du møter på campus.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. 

Hva det kan tilrettelegges for, avhenger av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor
  • 52.2 | 50.8
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Om biologistudiet

Om biologistudiet

Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. Biologistudiet ved NTNU tar utgangspunkt i samspillet mellom artene og naturmiljøet, og tar sikte på å bygge en forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringsprosesser i naturen. Det gis også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen.


Søk opptak

Opptakskrav

Søknadsfrist er 15. april 2020

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019/20 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 75 plasser, og opptaksgrensen var 50,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 52,2 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Bachelor og master i biologi gjør deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning - i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Bachelorgraden i biologi er 3-årig, og har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Vi legger stor vekt på felt- og laboratoriebasert undervisning. De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner, blant annet kjemi, matematikk og ex. phil samt fire felles biologiemner. I fjerde semesteret skal du velge en av fire studieretninger: celle- og molekylærbiologi,  fysiologimarin biologi og akvakultur, eller økologi, atferd og evolusjonsbiologi


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er din studiehverdag som biologistudent?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Videre studier

Videre studier

Hva kan du søke med en bachelor i biologi?


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Facebook gruppe NV - Trondheim

Bli med i Facebookgruppen for søkere til NTNU Trondheim. 

 Facebook gruppe Trondheim 

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Slik er realfag på NTNU

Slik er realfag på NTNU

I nett-tv sendinga Realfag og du - Velg NTNU! får du vite alt du trenger om studier i realfag og naturvitenskap.