Biologi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Biologi

Biologi hovedbilde

To biologistudenter på faunistikk lab. Foto.

Biologistudentene Maria Grankvist Buhaug og Per-Henrik Risøy ser på artsprøver på faunistikk-labben på Realfagsbygget.

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 52.2 | 50.8
  Poenggrense
 • 15. april Søknadsfrist

Om biologistudiet - forside (Synlighet)

Vil du forstå livet på jorda fra små celler til hele økosystemer?


Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. I dag er naturen utsatt for store utfordringer, og vi trenger mer kunnskap for å forstå og å forutsi effekter av klimaendringer og andre menneskeskapte miljøforandringer.

I bachelorstudiet i biologi ved NTNU lærer du om samspillet mellom artene og naturmiljøet. Studiet gir forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringer i naturen. En biologibachelor gir også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen. Du kan bidra til å bevare miljøet og til en bærekraftig utvikling for bruk og forvaltning av naturressursene.
​​​​​​​
Forstå livet – bevar miljøet! I bachelorstudiet i møter du biologi i teori og praksis, med stor vekt på felt- og laboratorie- undervisning, og du får en spennende og variert hverdag hvor du etter hvert kan fordype deg i en av fire studieretninger:

 • Celle- og molekylærbiologi
 • Fysiologi
 • Marin biologi og akvakultur
 • Økologi, atferd og evolusjonsbiologi

Dette er noe av det du kan finne ut ved å ta en biologiutdanning:

 • Hvorfor synger fuglene?
 • Hvordan overlever insekter og bartrær om vinteren?
 • Hvordan kan klimaendringer påvirke framtida di?
 • Hvor mange avkom kan en fisk få?
 • Hvordan kan biologer bidra til «det grønne skiftet»?
 • Hvordan kan menneskers inngrep i naturen påvirke naturressursene våre?
 • Hva betyr tap av artsmangfold for jordbruk, fiske og vår naturopplevelse?

Studier i biologi gir kunnskap om:

 • Det biologiske mangfoldet på jorda og utfordringer når det gjelder bevaring av naturmiljøet
 • Problemer som miljøendringer og tap av biologiske mangfold fører til på genetisk, arts og naturtypenivå

Les mer om bachelorstudiet i biologi.

 


Søk opptak

Søk opptak

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2020/21 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 75 plasser, og opptaksgrensen var 52,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 52,4 poeng i ordinær kvote.
Slik søker du og dette er opptakskravene.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Bachelorgraden i biologi er 3-årig, og har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Vi legger stor vekt på felt- og laboratoriebasert undervisning. De første tre semestrene av studiet er felles for alle studentene. De består av obligatoriske emner som kjemi, matematikk og ex. phil samt fire felles biologiemner. I fjerde semesteret skal du velge en av fire studieretninger.
Les mer om studiets oppbygning, studieretninger og se studieplan.

 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Samfunnet har behov for mer biologisk kompetanse for å gjennomføre overgangen til et bærekraftig samfunn. Du blir en kunnskapsperson innenfor ditt fag med en biologibachelor. Det finnes et vidt spekter av mulige arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.
​​​​​​​Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du også søke videre til våre to-årige masterprogrammer i «Biologi», «Havressurser», «Naturmiljøforvaltning», eller «Miljøtoksikologi».
​​​​​​​Muligheter for deg som vil studere videre.


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid.
​​​​​​​Utveksling i løpet av studiet.


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans, generelle spørsmål om studieprogrammet og evt. innpassing av emner du har tatt tidligere etc.:
Slik tar du kontakt med oss.

 


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

  Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon    Snapcat ikon. Ilustrasjon    YouTube ikon. Illustrasjon    

Jævli flink

Banner for serien Jævli flink med bilde av jentene i casten. Ny episode ute nå. Banner

I serien Jævli flink følger vi seks studenter ved NTNU som studerer ingeniør-, realfag og teknologi. Ny episode på YouTube hver søndag. 


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona