Biologi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Biologi

Vi ønsker deg som vil studere og forstå livet på jorda!

Bilder biologi

  • Biologistudenter jobbe på en vekstlab på NTNU
  • Bilde av gråmåke

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Kom i gang dagen arrangeres for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Nærmere informasjon kommer. 

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).

Nærmere informasjon kommer.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Mer informasjon kommer. 

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor
  • 52.2 | 50.8
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Om biologistudiet

Om biologistudiet

Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. Biologistudiet ved NTNU tar utgangspunkt i samspillet mellom artene og naturmiljøet, og tar sikte på å bygge en forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringsprosesser i naturen. Det gis også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen.


Søk opptak

Opptakskrav

Søknadsfrist er 15. april 2020

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019/20 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 75 plasser, og opptaksgrensen var 50,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 52,2 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Bachelor og master i biologi gjør deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning - i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Bachelorgraden i biologi er 3-årig, og har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Vi legger stor vekt på felt- og laboratoriebasert undervisning. De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner, blant annet kjemi, matematikk og ex. phil samt fire felles biologiemner. I fjerde semesteret skal du velge en av fire studieretninger: celle- og molekylærbiologi,  fysiologimarin biologi og akvakultur, eller økologi, atferd og evolusjonsbiologi


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er din studiehverdag som biologistudent?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Videre studier

Videre studier

Hva kan du søke med en bachelor i biologi?


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Facebookgruppe for søkere til Trondheim

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til teknologi, ingeniør & realfag i Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Immatrikulering 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff.  Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Slik er realfag på NTNU

Slik er realfag på NTNU

I nett-tv sendinga Realfag og du - Velg NTNU! får du vite alt du trenger om studier i realfag og naturvitenskap.