Ph.d.-programmet i kjemisk prosessteknologi

Fakultet for naturvitenskap

Ph.d.-programmet i kjemisk prosessteknologi

Bilde fra kjemihallen ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU.  Foto: Geir Mogen /NTNU

Ph.d.-programmet kjemisk prosessteknologi

Ph.d.-programmet i kjemisk prosessteknologi er en forskerutdanning på internasjonalt nivå innenfor fagområdet kjemisk prosessteknologi (Chemical Engineering). Programmet har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Innenfor ph.d.-programmet i kjemisk prosessteknologi tilbys et bredt spekter av interessante og viktige nasjonale og internasjonale fagområder. Forskningsarbeidet kan fokuseres mot design av nye kjemiske prosesser, oppskalering av nye kjemiske prosesser fra laboratorieskala til industriell skala, eller optimalisere spesifikke eksisterende kjemiske prosesser. I andre tilfeller er det mer interessant å utvikle metoder, eksperimentelle så vel som matematiske og numeriske, som et redskap for bedre å kunne karakterisere, studere og forstå de fysiske og kjemiske prosesser som styrer de ulike prosessenhetene.

Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitetet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.

Ph.d.-programmet i kjemisk prosessteknologi skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Kandidaten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Kandidaten skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og samarbeid.

Forskningsområder

Se forskningsnettsiden ved institutt for kjemisk prosessteknologi

 

Ph.d. kjemisk prosessteknologi

Fakta

Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d.)
Varighet: 3 år, 180 studiepoeng
Studieprogramkode: PHKJPROS
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for kjemisk prosessteknologi
Kontaktperson: Lise Skorstad