Fakultet for naturvitenskap

Ph.d.-programmet i kjemi

Bilder fra en termodynamikklab ved Institutt for kjemi. Foto: Geir Mogen

Ph.d.-programmet i kjemi er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Fakultetet har en bred fagprofil innen kjemi. Vi har et spesielt ansvar for grunnleggende kjemisk forskning med bred anvendelse innen samfunns- og næringsutvikling. Fagmiljøet har bred forskningsaktivitet, hvor mange disipliner innen kjemi er representert, deriblant noen internasjonale spissområder.

Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitetet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.

Ph.d.-programmet i kjemi skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Kandidaten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Kandidaten skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og samarbeide.

Forskningsområder

Se forskningsnettsiden for Institutt for kjemi

 

Fakta

Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d.)
Varighet: 3 år, 180 studiepoeng
Studieprogramkode: PHKJ
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for kjemi
Kontaktperson: Lise Skorstad