studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Bioteknologi (5-årig) - masterstudium
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194855
 • Poenggrense: 2019 59.9
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 56.8
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

Bioteknologi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Vi ønsker deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier!

MBIOT5 - forsidebilde

Studenter på lab
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Tekst forside - Oppdag hvordan bioteknologi kan bidra til en klimavennlig fremtid

Oppdag hvordan bioteknologi kan bidra til en klimavennlig fremtid

Hvordan kan vi få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? På hvilke måter kan bakterier redusere forurensning? Hvilke faktorer påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Hvordan kan biopolymerer brukes til å lage nye og nyttige produkter? Alt dette og mer kan du fordype deg i ved å ta en master i bioteknologi.
 
Den 5-årige bioteknologiutdanningen har som mål å gi deg et bredt og solid grunnlag i celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi. Vi legger stor vekt på laboratoriebasert undervisning, og du får en variert og interessant studiehverdag.

Dette er noe av det du lærer:

 • Bruke celle- og molekylærbiologiske metoder på grunnleggende nivå
 • Beherske sentrale teknikker til isolering, rensing og karakterisering av biomolekyler
 • Forstå hvordan ervervede kunnskaper kan benyttes i anvendt bioteknologi, og kunne foreslå eksperimentelle løsninger på vanlige problemstillinger i basal og anvendt forskning
 • Gi skriftlig og muntlig presentasjon av forskningsresultater
 • Benytte grunnleggende lineæralgebra, teori for differensiallikninger og funksjoner av en eller flere variabler som redskap til å løse konkrete naturvitenskapelige problemer
 • Anvende sannsynlighetsregning og statistisk inferens på praktiske problemstillinger ved hjelp av programvare
 • Utføre grunnleggende kjemiske beregninger og enkle eksperimenter

I tillegg har vi nå mye fokus på bærekraft i vår bioteknologimaster, og fra første år diskuterer vi hvordan bioteknologiske løsninger kan bidra til en mer klimavennlig og bærekraftig fremtid.
Les mer om bioteknologistudiet.


Studieinfo - Trondheim - Ålesund

NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige masterprogrammet i bioteknologi, også et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund. Har du større interesse for hvordan mat og drikkevarer blir til, kan et 3-årig bachelorprogram i matteknologi i Trondheim være tingen. 


Opptakskrav

Søk opptak

Du søker opptak til master i bioteknologi via Samordna opptak. Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse, og innfri visse krav som Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2. Følg lenken nedenfor for å lese mer om nøyaktig hvilke krav som må innfris for å kunne søke opptak. For studieåret 2020-21 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser.
Slik søker du og dette er opptakskravene


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Den 5-årige bioteknologimasteren har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi. Vi legger stor vekt på laboratoriebasert undervisning. De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner (fag), blant annet kjemi, matematikk og ex.phil. samt to felles biologiemner. Du vil oppleve en klassefølelse med godt samhold fordi alle studentene følger det samme studieløpet.
Slik er studieprogrammet bygd opp


Studiets oppbygning - forside

Studiemiljø

Realfagstudenter i bioteknologi, biologi og kjemi har felles linjeforening som heter Volvox & Alkymisten. Linjeforeningen arrangerer fester, faglige arrangement og andre sosiale høydepunkter. De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner. Du vil oppleve en klassefølelse med godt samhold fordi alle studentene følger det samme studieløpet.
Mer om studiemiljøet


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

  Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon    Snapcat ikon. Ilustrasjon    YouTube ikon. Illustrasjon    

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter


Bioteknologer kan jobbe innenfor forskning, industri og forvaltning. Som bioteknolog vil du være relevant for nasjonale fagmiljøer ved universiteter, sykehus, statlige institusjoner og miljøinstitusjoner. Mange stillinger krever utdanning på masternivå. NTNU har et stort fagmiljø som dekker mange fagområder innenfor bioteknologi, noe som gir deg store valgmuligheter i forhold til faglig spesialisering.
Hva du kan jobbe med


Utvekslingsopphold - forside

Utveksling i utlandet

NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse.
Muligheter for utveksling i utlandet
 


Studieveiledning

Kontakt

Lurer du på noe om bioteknologiutdanning eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre. 
Kontakt og veiledning

 

Jævli flink


ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?