Bioteknologi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Vi ønsker deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier!

Bioteknologi ved NTNU

  • Masterstudenter benytter avansert vitenskapelig utstyr i arbeidet med masteroppgaven.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om bioteknologi

Om bioteknologistudiet

Hvordan kan vi få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? På hvilke måter kan bakterier redusere forurensning? Hvilke faktorer påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Hvordan kan biopolymerer brukes til å lage nye og nyttige produkt? Dette kan du finne ut av dersom du studerer bioteknologi. Les mer om bioteknologistudiet.


Studieinfo-tr.heim - ålesund

NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige masterprogrammet i bioteknologi, også et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund. Har du større interesse for hvordan mat og drikkevarer blir til, kan et 3-årig bachelorprogram i matteknologi i Trondheim være tingen. 


Opptakskrav

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser. Opptaksgrensen var 56,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og og 59.9 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Etter studiet skal vi jobbe, men hvor?
Ferdig utdannede bioteknologer er relevante for jobber innenfor forskning, industri, og forvaltning. De vil være aktuelle for nasjonale fagmiljøer ved universitet, sykehus, statlige institusjoner (Folkehelsa, Veterinærinstituttet, etc.) og miljøinstitusjoner. Les mer om jobbmuligheter og intervjuer med tidligere studenter...


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i bioteknologi er fra første stund rettet mot naturvitenskapelig forskning hvor celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi står sentralt. Det er et 5-årig program som avsluttes med en masteroppgave (60 sp) innenfor en av studieretningene Biokjemi og biopolymerkjemimolekylærbiologi eller systembiologi.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i bioteknologi
Studieprogramkode: MBIOT5
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194855
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for biologi og Institutt for bioteknologi og matvitenskap 

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.april

 

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Følg oss på instagramStudentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål. Følg oss på ntnustudent


Opptak til NTNU

Ofte stilte spørsmål og svar

Slik er realfag på NTNU

Slik er realfag på NTNU

I nett-tv sendinga Realfag og du - Velg NTNU! får du vite alt du trenger om studier i realfag og naturvitenskap.